Marineveteraner om «Helge Ingstad»: Sentralen sviktet

Tre tidligere fregattsjefer retter sviende kritikk mot sjøtrafikksentralen på Fedje etter «Helge Ingstad»-ulykken. – Hadde overhodet ikke kontroll, sier pensjonert kommandørkaptein Christian Irgens (63).

 • Sven Arne Buggeland
 • Hallgeir Vågenes (foto)

Manglende kommunikasjon og sviktende samarbeid mellom Fedje VTS, oljetankeren «Sola TS» og fregatten «Helge Ingstad» er sentralt når havarikommisjonen fredag formiddag legger frem sin rapport.

– Hvordan ulykken i det hele tatt kunne skje, er det store mysteriet, sier pensjonert flaggkommandør Jacob Børresen (76) om dramaet i Hjeltefjorden i Hordaland 8. november i fjor.

– Skylden ligger åpenbart på fregatten

En tidligere høytstående marineoffiser som ikke ønsker å stå frem ved navn, samstemmer i kritikken av Fedje VTS. Likevel mener han skyldspørsmålet er «klinkende klart»:

– Det ligger åpenbart på fregatten. Hverken trafikksentral, radar eller andre systemer fritar fartøyet fra plikten til å navigere trygt i hvilket som helst farvann, sier veteranen fra Sjøforsvaret.

Se VG Spesial: Krigsskipet som krasjet og sank

Kystverkets sjøtrafikksentral på Fedje overvåker og regulerer skipstrafikken fra utløpet av Sognefjorden til sør for Bergen. Her går tankskipene til og fra terminalene på Sture og Mongstad.

Den skjebnesvangre natten har supertankeren «Sola TS» lastet råolje på Sture. Losen melder avgang kl. 03.45 og to taubåter snur sakte den 250 meter lange kolossen til nordlig kurs.

Samtidig fosser KNM Helge Ingstad sørover med 17–18 knops fart. Fregatten med en besetning på 137 har meldt ruteplanen til Fedje VTS og trener navigasjon innaskjærs etter en NATO-øvelse.

les også

Politiet vurderer foretaksstraff etter «Helge Ingstad»-forliset

– Kolossal systemfeil

Kl. 04.01 dundrer fregatten rett inn i baugen på tankskipet.

– Det er en helt absurd situasjon som ikke skulle kunne inntreffe på dørterskelen til Nord-Europas største tankanlegg, sier Christian Irgens.

Han var skipssjef da fregatten KNM Oslo gikk ned for 25 år siden og har 13 års sjøtjeneste. Etter «Helge Ingstad»-ulykken vil han ikke plassere ansvar, men har klare oppfatninger om mye som gikk galt.

– Det er en kolossal systemfeil som har skjedd, sier Irgens.

Hjeltefjorden er over fire kilometer bred på ulykkesstedet. Men når kollisjonen skjer, er det trangt i farvannet: Foruten fregatten og tankeren og minst fem andre fartøyer i umiddelbar nærhet.

FORLIS: Etter motorhavari grunnstøtte KNM Oslo ved Marstein fyr 24. januar 1994. Fregatten sank under slepet dagen etter. Foto: Hallgeir Vågenes

Se Havarikommisjonens foreløpige rapport

Når «Sola TS» tre minutter før sammenstøtet spør Fedje VTS hvem som kommer mot dem nordfra, kan sentralen først ikke svare. Etter to minutter melder Fedje VTS at det muligens er «Helge Ingstad».

– Hadde overhodet ikke kontroll

– Sentralens hovedoppgave er å rydde farvannet for de gedigent store tankerne, slik at de kan seile inn og ut på en sikker måte. I dette tilfellet hadde de overhodet ikke kontroll, sier Irgens.

Flaggkommandør Børresen er av samme oppfatning:

– Måten sentralen ivaretok sitt ansvar på denne natten, er under enhver kritikk. De har ikke oversikt, følger ikke med, aner ikke hva de driver med. Vaktholdet er katastrofalt dårlig.

Børresen var sjef eller nestkommanderende på fregatter i tre år. Gjennom mer enn 30 års tjeneste var han også ubåtsjef, offiser ved sjøoperasjonssenteret utenfor Bodø og stabssjef i Sjøforsvaret.

– Skulle holdt «Sola TS» tilbake

Irgens mener at Fedje VTS enten skulle holdt «Sola TS» tilbake ved kai eller omdirigert de andre fartøyene og fått dem til å senke farten, mens tankeren på 113 000 tonn fant sin plass i skipsleden.

– I stedet durer «Sola TS» ut fra terminalen på kollisjonskurs med tre fartøy sørfra. For å unngå en farlig situasjon, må taubåtene snu tankeren før den er kommet over på rett side, sier Irgens.

– Skulle krysset fjorden først

Børresen mener giganten skulle krysset fjorden før de stevnet nordover. I stedet gikk «Sola TS» på vestsiden av leden, der sørgående trafikk kommer, med flombelyst dekk.

les også

Jusekspert mener tankskipet skapte faresituasjon

Også den tidligere fregattsjefen som vil være anonym, mener at kaptein og los på tankeren opptrådte i strid med sjøveisreglene.

- Men jeg har også forstått at det har vært vanlig praksis å begynne seilasen nordover på vestsiden av leden i dette farvannet, sier den tidligere marineoffiseren.

Men tankerens manøvrering og bruk av dekkslys og at Fedje VTS kan ha «sovet i timen», slik han uttrykker det, mener han ikke er signifikant i forhold til fregatten.

– Marinen skal være skrekkelig god på å håndtere fartøy under alle forhold. Det går ikke an å skylde på noen annen enn seg selv, når en fregatt kjører på et tankskip, sier eks-offiseren.

Jacob Børresen er av samme oppfatning.

– Fregatten må bære hovedansvaret, sier flaggkommandøren.

Trodde «objektet» var stasjonært

Av den foreløpige granskingen fremgår at vaktsjefen på «Helge Ingstad» ikke skjønte at han kjørte rett mot en supertanker. På fregatten trodde de at «Sola TS» var et stillestående objekt.

Vaktsjefen skjønte heller ikke at det var «Sola TS» som ba ham svinge mot styrbord. Han trodde det var et av de andre, mindre fartøyene lenger borte som ba ham holde unna.

SKIPSSJEF: Orlogskaptein Christian Irgens under sjøforklaringen etter forliset til KNM Oslo i januar 1994. Han var skipssjef på fregatten. Foto: Hallgeir Vågenes

– Hva han trodde var et stasjonært objekt, ville han passere med god margin på mer enn 300 meters avstand. Det var ingen grunn for ham til å endre kursen eller senke farten, sier Børresen.

Det var bare at «objektet» var en tanker i bevegelse. Hadde vaktsjef som navigerer på broen på fregatten oppdaget det mindre enn ett minutt tidligere, mener Børresen at kollisjonen ville vært avverget.

– Mens en diger tankbåt bruker halve fjorden til å endre kurs, kan fregatten stoppe på en skipslengde. Så manøvreringsdyktige er disse krigsskipene, sier Jacob Børresen.

les også

Matros på «Helge Ingstad»: Visste ikke om vi ville overleve

«Helge Ingstad» la hardt mot babord sekunder før sammenstøtet, men fikk skipssiden flerret opp av ankeret til «Sola TS». Fregatten mistet kontroll, gikk i fjæresteinene og sank få dager etter.

– Hele fadesen er så trist

Børresen tror at «Helge Ingstad» hadde slått av radaren, noe hans kolleger tviler på. Men de er enige om at radar kan være vanskelig å tolke og at brobesetningen så inn i et lyshav før kollisjonen.

– Du finner ikke mer skolerte og bedre navigatører enn i marinen. Derfor er hele fadesen så trist. I dette tilfellet tolket de situasjonen for sent. De må selv svare på hvorfor, sier Irgens.

Hverken Kystverket eller Sjøforsvaret vil gi kommentarer før Havarikommisjonen presenterer sin rapport fredag.

Les også

Mer om

 1. Sjøforsvaret
 2. Fedje
 3. Navigasjon
 4. Kystverket
 5. KNM Helge Ingstad

Flere artikler

 1. «Helge Ingstad»-rapporten: Derfor kolliderte fregatten

 2. Matros på «Helge Ingstad»: Visste ikke om vi ville overleve

 3. Politiet vurderer foretaksstraff etter «Helge Ingstad»-forliset

 4. Forsvarssjefens ønskeliste: Minst to nye fregatter og flere kamp-avdelinger i Hæren

 5. Besetningen på KNM Fridtjof Nansen behandles for skabb

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder