– VELDIG ALVORLIG: Anniken Hauglie møtte VG på sitt kontor tirsdag ettermiddag og redegjorde for de nye opplysningene som hun tirsdag ga til Stortinget. Foto: Frode Hansen

Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) overleverte tirsdag sensasjonell ny informasjon om NAV-skandalen til Stortinget: NAV visste allerede i februar om pågående straffesaker som følge av mulig feil rettspraksis. Hauglie vil i dag ikke svare på om hun har tillit til NAV-direktøren.

 • Bjørn Haugan
 • Martha C. S. Holmes

– Det er veldig alvorlig at NAV allerede i februar 2019 satt på kunnskap om at det fantes pågående straffesaker, som følge av feil rettspraksis. Det er informasjon som departementet først fikk 30. august, sier Hauglie til VG.

Informasjonen kommer frem i et brev sendt fra «NAVs klageinstans styringsenhet» til blant andre ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV mandag 25. februar i år.

Hauglie har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen i julen i 2018. Hun har også fastholdt at det først var den 30. august 2019 at departementet fikk beskjed av Nav om at feilen også kunne føre til at folk hadde blitt feilaktig dømt – og at det var da den store alarmen gikk i departementet.

Nå viser det seg altså at NAV i en intern e-post har diskutert feiltolkningen av regelverket opp mot pågående straffesaker allerede i februar.

– Hva som ligger i «pågående straffesaker» er jeg ikke sikker på, og noe som NAV selv må svare for, men dette har ikke vært en del av den informasjonen som vi har fått. I denne e-posten vises det til pågående straffesaker og hvordan de skal håndteres – et halvt år før denne informasjonen nådde departementet, sier Hauglie til VG.

– Det er klart at det er veldig alvorlig, fordi da vi diskuterte dette i februar, så handlet det om korte opphold – fra noen dager til noen uker. Det ble omtalt som saker med relativt små konsekvenser, sier hun.

les også

Setteriksadvokaten til VG: Utelukker ikke at han vil se på saker før 2012

Dette står i e-posten

Monland er en av NAV-direktør Sigrun Vågengs nærmeste direktører i ledelsen.

I brevet heter det:

«Når departementets brev foreligger må det foretas avklaring på flere områder bla hvordan pågående straffesaker skal håndteres. Det må muligens lages en kommunikasjonsstrategi i forhold til endring av praksis».

Brevet det vises til fra departementet omtales i NAV-brevet i denne sammenhengen:

«Trygderetten har gjennom flere saker utfordret den regelforståelse og praksis som NAV har lagt til grunn, når det gjelder rett til eksport av kontantytelser innen EØS-området. Trygderetten har derfor ønsket å forelegge noen saker for EFTA-domstolen for å få en rådgivende uttalelse. Klageinstansen har tidligere orientert om at vi har stanset vår saksebehandling i påvente av nærmere avklaring. Direktoratet fikk sent fredag tilbakemelding fra departementet om at praksis vil bli endret. Nærmere detaljer er ennå ikke kjent, og vi avventer brev fra departementet».

REAGERER: Anniken Hauglie sier kunnskapen om straffesaker ikke var kjent før på ettersommeren, seks måneder etter det er omtalt i det interne NAV-brevet. Foto: Frode Hansen

– Dette er informasjon som burde vært på bordet lenge før?

– Sånn som det er formulert i den e-posten, så mener jeg jo det. For straffesaker har ikke vært tema før i høst, sier Hauglie.

Tirsdag overleverte Hauglie svar på de fem første spørsmålene til Stortingets kontrollkomité – blant annet har de blitt bedt om en tidslinje tilbake til 2011/2012. Det er i denne tidslinjen den interne e-posten kommer fram.

Regjeringen har satt ned et eget utvalg som gransker skandalen.

les også

Nytt NAV-brev vekker oppsikt: – Har visst mer enn de har sagt

Svarer ikke om tillit til Nav-direktøren

Hauglie sier også at svarene hun i dag har gitt til kontrollkomiteen, der hun har oversendt ny informasjon fra NAV, viser at det har pågått en diskusjon om EØS-forordningen generelt som departementet ikke har fått.

– Du ser på den interne kommunikasjonen at man har diskutert ulik praksis, og forordningen, internt i NAV-systemet mellom enhetene. Direktøren må selv svare på hvorfor dette ikke er løftet videre, sier hun.

Hauglie understreker at da hun holdt sin redegjørelse til Stortinget, presiserte hun at det var dette hun viste per da, og at hun sa hun ikke kunne utelukke at det ville komme nye fakta på bordet etter hvert.

– Har du tillit til Sigrun Vågeng som NAV-direktør?

– Dette er en e-post som er veldig alvorlig. Men som jeg sier, nå kommer internrevisjonen i Nav med en rapport om to ukers tid. Da vil vi se mer av bildet, forhåpentligvis. Jeg ønsker ikke å treffe en konklusjon før jeg har hele bildet, men denne e-posten er alvorlig.

les også

Flere kan være dobbelt rammet av NAV-skandalen – mister også forsikringen

Vågeng sier til VG at hun forstår at formuleringen om pågående straffesaker, kan tolkes som alvorlig.

– Jeg sa da jeg ble intervjuet av VG tidligere i høst at den store feilen har vært at vi ikke så dybden og bredden i omfanget av saken, men at forholdene rundt mulig feil praksis ble behandlet som mindre endringer.

FORKLARER: NAV-sjef Sigrun Vågeng nekter og gå av og forklarer hvordan hennes folk kunne skrive om straffesaker knyttet til rett til eksport av kontantytelser til EØS, uten at alarmen gikk. Foto: Jørgen Braastad

– Statsråd Hauglie sier det er meget alvorlig at informasjonene om at NAV visste om pågående straffesaker, ikke ble formidlet til departementet?

– Jeg forstår at de formuleringene i e-post-utvekslingen kan leses som alvorlige når de settes inn i en annen sammenheng. Men jeg har hatt direkte kontakt med avsender og mottager i vår ytelsesavdeling. De forsto det slik at disse formuleringene var knyttet til NAVs Kontrolls fremtidige saksbehandling – og ikke som første varsel om at praksis var feil eller kunnskap om pågående straffesaker.

– All senere praksis bekrefter også dette, sier Vågeng.

– Hauglie har hele tiden uttrykt tillit til deg gjennom NAV-krisen. Når vi spør henne om hun i dag har tillit til deg, svarer hun indirekte. Vurderer du å gå av?

– Jeg har sagt og står på at min stilling er underordnet og at det viktige for meg er å få all informasjon på bordet. Internrevisjonen vår jobber med å få frem alle fakta i saken og planlegger å levere i overgangen mellom november og desember. Jeg tar ansvar for den faktagjennomgangen og ser frem til at vi kan legge frem den redegjørelsen.

16 spørsmål fra Stortinget

NAV har tolket EØS-regelverket feil siden 2012. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Kontrollkomiteen har sendt til sammen 16 spørsmål til arbeidsminister Hauglie, justisministen og Sivilombudsmannen om saken. De fem første svarene kommer tirsdag ettermiddag.

Nav-direktør Sigrun Vågeng leverte torsdag kveld en plan til arbeidsministeren for hvordan Nav skal jobbe med sakene som er rammet av feiltolkning.

Her kan du se alle de 48 dommene som nå viser seg å være fattet på feil grunnlag:

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Trygdeskandalen
 4. Nav
 5. Anniken Hauglie
 6. Sigrun Vågeng
 7. EFTA-domstolen

Flere artikler

 1. Professor Per Lægreid: – Hauglie bør gå av

 2. Åpen strid mellom Hauglie og NAV-sjefen: Støre krever svar

 3. Reaksjoner på nye opplysninger om NAV-skandalen: – Nesten ikke til å tro

 4. Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

 5. Går av i kjølvannet av trygdeskandalen: – Dette har vært mitt ansvar

Fra andre aviser

 1. Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

  Bergens Tidende
 2. Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

  Aftenposten
 3. Trygdeskandalen: – Urovekkende med åpen konflikt mellom Nav-direktør og statsråd

  Aftenposten
 4. Nav-sjefen og statsråden uenige om kjennskap til mulige justismord

  Bergens Tidende
 5. Hauglie til kamp for sitt politiske liv

  Aftenposten
 6. Hauglie: Grunn til å spørre om vi burde stilt kontrollspørsmål

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder