NY OLJEFOND-SJEF: Mangeårig hedgefond-forvalter Nicolai Tangen (53), her med sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Krister Sørbø, VG

Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard

Eksperter krever full åpenhet om Nicolai Tangens skattetvist i England, der en milliard kroner i bonus har gått gjennom selskap med bånd til skatteparadiser. VG kan i dag vise hvordan.

 • Eiliv Frich Flydal
 • Eirik Røsvik
 • Bjørn Haugan

Mandag skal ansettelsen av Tangen opp i en åpen høring i Stortinget. Nå krever eksperter VG har snakket med full åpenhet om skattetvisten, der han og en rekke partnere i det britiske hedgefondet AKO Capital er involvert.

Tangen grunnla AKO Capital i 2005 og har siden vært største eier. Fondet forvalter over 180 milliarder kroner for kunder verden rundt.

Hverken Nicolai Tangen eller britiske skattemyndigheter vil si hva som konkret utløste striden.

VG kan nå fortelle mer om selskapsstrukturen og bonusordningen som ligger til grunn for konflikten.

For Tangens del står opptil 300 millioner kroner på spill, har han opplyst til VG. Uenigheten skal avgjøres av en britisk domstol, men det skjer først etter at han tiltrer som sjef for Oljefondet i september.

Styrt og eid i skatteparadis

Det britiskregistrerte selskapet KAO Corporate Limited har en sentral rolle i bonusordningen. I regnskapet for 2017 står det at «selskapets skatteforhold er under gjennomsyn» hos britiske myndigheter.

KAO kontrolleres fra skatteparadiset Jersey og er eid av AKO Business Purpose Trust, en stiftelse i skatteparadiset Guernsey som har som formål å fremme AKO-systemets interesser.

Både Guernsey og Jersey scorer høyt på hemmelighold i en oversikt utarbeidet av Tax Justice Network.

KONTOR PÅ JERSEY: InterTrust kontorer ligger sentralt i St. Helier på Jersey i den engelske kanal. Foto: Google Maps

KAO ble gjort til en formell partner i AKO Capital i 2011. De rundt 20 andre partnerne var ansatte og medeiere.

Frem til april 2014 ble det overført over en milliard kroner til KAO, viser VGs gjennomgang av regnskapene. Pengene ble brukt til bonuser for partnere i selskapet.

Tangen skrev tidligere i sommer til VG at han har taushetsplikt vedrørende en rekke forhold i AKO Capital.

Norges Bank oversender følgende sitat fra Nicolai Tangen til VG:

– Dette er en ordning der ansatte får utbetalinger flere år etter at de har tjent pengene for å sikre at ansatte blir i bedriften over en lengre periode. Denne incentivordningen fikk vi på plass etter finanskrisen for å etterkomme anmodning fra finanstilsynene om mer langsiktighet i finanssektoren.

Ordningen ble avsluttet i slutten av februar 2014, opplyser AKO Capital.

– Redusere skatt

Frøystein Gjesdal er professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Han har lest gjennom regnskaper og rapporter fra selskapene på forespørsel fra VG.

PROFESSOR: Frøystein Gjesdal ved Norges Handelshøyskole (NHH). Foto: OLE MARTIN WOLD, NHH

Gjesdals vurdering er at KAO og pengestrømmene dit skulle hjelpe AKO Capitals partnere å spare skatt.

– KAO skal ikke tjene penger, men bare sirkulere midlene fra AKO Capital og tilbake igjen, sier Gjesdal, som er tidligere rektor ved NHH, til VG.

– Slike strukturer brukes gjerne for å redusere partnernes skatt. Beskatningen avhenger for eksempel av om utbetalingene defineres som lønn, kapitalinntekt eller utbytte, sier Gjesdal.

Britisk kapitalskatt har et stort bunnfradrag og er langt lavere enn skatt på lønn.

VG har spurt Tangen og AKO Capital om hvorfor det var nødvendig å sluse pengene gjennom et selskap styrt og eid fra skatteparadiser, før de ble utbetalt til partnerne.

Det svarer ingen av dem på.

Hverken britiske skattemyndigheter, AKO Capital eller Tangen har svart VG på hvilke forhold som utløste tvisten eller hvor store kravene er totalt. Begge parter viser til at det er en pågående skattesak.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post (eiliv@vg.no) eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4745291836.

Betalte selskapsskatt

Skattetvisten gjelder regnskapsårene som går fra april 2012 til april 2014. Disse årene sank britisk selskapsskatt fra 24 prosent til 21 prosent, under halvparten av toppskatten for lønnsinntekt.

Ifølge regnskapene betalte KAO selskapsskatt av pengene fra AKO Capital.

– Etter skatt returnerte KAO rundt 800 millioner kroner til AKO Capital, som så ble betalt ut til de andre partnerne, sier Gjesdal.

VG har spurt Tangen og AKO Capital om partnerne selv skattet av disse utbetalingene den gang. Det svarer ingen av dem på.

VG har bedt om innsyn i avtaler mellom KAO og AKO-systemet. Tangen opplyser at han har inngått en avtale om taushetsplikt for all informasjon knyttet til AKO Capital og ikke kan gi dem ut.

Professor Gjesdal understreker at det ville vært enklere å si mer om hensikten bak transaksjonene og skatteforhold med et slikt innsyn.

– Ikke noe galt

Professor i skatterett ved BI, Ole Gjems-Onstad, sier skattetvister er vanlig for personer med en så stor økonomi som Nicolai Tangen.

– Det er ikke noe galt eller bebreidelsesverdig at en skattyter er involvert i skattetvister. En rekke norske selskaper der staten har store eierinteresser, er stadig det. Reglene er ganske enkelt ikke klare, sier Gjems-Onstad til VG.

– Høyst relevant for Stortinget

Professor Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole reagerer på selskapsstrukturen, som omfatter to skatteparadiser med begrenset innsyn, og de store beløpene som er sendt mellom selskapene.

KRITISK: Professor Tina Søreide ved NHH. Foto: Helge Skodvin / Helge Skodvin

– Det er avgjørende for offentligheten å få svar på hva skattesaken handler om. Uten en sånn avklaring skjønner jeg ikke hvordan Tangen kan tiltre i september, sier Søreide, som til daglig forsker på markedsrelaterte lovbrudd og regulering.

– Dette er høyst relevant for den kommende høringen på Stortinget, sier Søreide.

Professor Jon Petter Rui ved juridisk fakultet i Tromsø sier til VG at stillingen som Oljefond-sjef krever full åpenhet.

– Det er naturlig at Tangen legger frem all informasjon om den pågående skattesaken i England, før han tiltrer. Stillingen han skal ha, fordrer full åpenhet både overfor arbeidsgiver og det norske folk, sier Rui til VG.

– FULL ÅPENHET: Jusprofessor Jon Petter Rui. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tause

VG har sendt over en rekke spørsmål om forholdene som fremkommer i artikkelen til Norges Bank, AKO Capital, Nicolai Tangen og InterTrust.

– Ettersom saken er gjenstand for pågående rettstvist, kan ikke AKO Capital LLP kommentere for øyeblikket, skriver selskapets daglige leder Patrick Hargreaves til VG.

Rådgivningsselskapet InterTrust på Jersey bekrefter til VG at både KAO og AKO Capital Business Purpose Trust er klienter. Ansvarlig er Susanne Hogetoorn, som arbeider med bonuser og investeringer.

Da VG ringer Hogetoorn, ønsker hun ikke å svare på spørsmål om skattetvisten eller hvorfor AKO Capital brukte deres tjenester til å organisere bonusordningen.

– Dette kan jeg ikke kommentere.

– Pågående sak

På spørsmål om hvilken informasjon Norges Bank har fått om skattesaken, viser de til en redegjørelse fra Tangens juridiske rådgiver som ble sendt i vinter under ansettelsesprosessen. Den forklarer ikke hvilke konkrete forhold britiske myndigheter har reagert på.

VG har ikke fått informasjon som tilsier at Norges Bank har innhentet annen informasjon om skattetvisten på selvstendig grunnlag.

NORGES BANK: Kommunikasjonssjef Runar Malkenes, sentralbanksjef Øystein Olsen og Nicolai Tangen. Foto: Krister Sørbø, VG

– For øvrig er dette en pågående sak i England som Norges Bank ikke er en part i, og det er derfor ikke naturlig å kommentere den ytterligere, skriver kommunikasjonssjef i Noreges Bank Runar Malkenes til VG.

Ifølge Tangen er slike skattesaker «vanlig»:

– Dette er vanlig i min industri. Fondsforvaltere har ofte den type situasjoner. Vi har betalt inn all skatt. Hvis vi vinner fram med det vi mener skattemyndighetene har gjort feil, får jeg tilbake 300 millioner kroner, sier han i et sitat sendt VG fra Norges Bank.

NY OLJEFOND-SJEF: Mangeårig hedgefond-forvalter Nicolai Tangen (53). Foto: Nina E. Rangøy, VG

Mer om

 1. Skatteparadis
 2. Norges Handelshøyskole
 3. Nicolai Tangen
 4. Norges Bank
 5. Oljefondet
 6. Norges Handelshøyskole (NHH)
 7. England

Flere artikler

 1. Tangen til VG etter at britisk hedgefond tapte skattesak i retten: - Noen fellestrekk

 2. Tangens tvist i Storbritannia: – Aggressiv skatteplanlegging

 3. Venstre-møte om Tangen-saken: – Kan ikke tiltre i jobben

 4. Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

 5. Tangens nærstående overtar når han «bryter alle bånd»

Fra andre aviser

 1. Sentralbanksjefen må stå skolerett i Stortinget

  Aftenposten
 2. Eliminasjonsmetoden | Kjetil B. Alstadheim

  Aftenposten
 3. Ett parti kan avgjøre Tangens skjebne | Kjetil B. Alstadheim

  Aftenposten
 4. Jan Tore Sanner nekter å gripe inn i Tangen-ansettelsen. Mener sentralbanksjefen ikke har brutt loven.

  Bergens Tidende
 5. Nå må Tangen bygge enda en brannmur mellom seg selv og formuen

  Aftenposten
 6. Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no