Landsmøte til partiet Rødt på Radisson på Alna. Her er partileder Bjørnar Moxnes. Foto: Thomas Andreassen

Bjørnar Moxnes fremmer forslag i Stortinget: – Veteraners liv blir ødelagt

Rødt-leder Moxnes mener det er urimelig at veteraner får erstatnings-avslag på grunn av foreldelse.

– Det burde være en selvfølge at soldatene som politikerne sender i krig får en verdig behandling når de får ødelagt helsen sin av krigen, sier Moxnes til VG.

I mai fortalte Gisle Bruknapp i Veteranfrobundet SIOPS (skadet i internasjonale operasjoner) til VG at flere veteraner frykter erstatning-avslag på grunn av foreldelse. At pengekrav foreldes, betyr at kravet ikke lenger kan kreves oppfylt.

Moxnes mener det er bekymringsverdig.

– Det som skjer nå er at veteraners liv blir ødelagt fordi regjeringen løper fra løftet de har gitt om at foreldelse ikke skulle brukes for å nekte erstatning for soldater med psykiske skader fra utenlandsopphold. Det er et svik mot veteraner, sier han.

les også

Krigsveteraner frykter erstatnings-avslag: – Et slag i trynet

– Stortinget må skjære gjennom

Tirsdag skal Moxnes fremme dette forslaget i Stortinget:

««Stortinget ber regjeringen sikre at foreldelse ikke skal brukes som grunnlag for å avvise søknad eller anke om kompensasjon og billighetserstatning for psykisk skadde veteraner for utenlandsoperasjoner»

Han mener forslaget vil sikre at foreldelse ikke brukes som grunnlag for erstatnings-avslag:

– Vi har tidligere lyktes med å samle brede flertall bak fornuftige forslag for veteraner, så jeg håper de andre partiene ser urimelighetene i dette. Stortinget må skjære gjennom å få rette erstatningsordninger for veteraner, sier han.

Han sier at psykiske skader fra krig kan komme mange år senere, og synes det er absurd at tiden det tar før skadene inntreffer skal påvirke erstatningen.

– Vi har ikke formelt mottatt noe forslag fra Rødt ennå, men Forsvarsdepartementet vil vurdere forslaget når det eventuelt kommer. Det er for tidlig å si noe om utfallet av en slik vurdering nå, skriver Forsvarsdepartementets pressekontakt Ann Kristin Salbuvik i en e-post til VG.

les også

Rødt: Vil gi bompengerabatt til de med dårligst råd

– Trygg på det politiske arbeidet

I mai kommenterte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen saken i en e-post til VG:

Forsvarsdepartementet er kjent med at det har oppstått noen uklarheter i praktiseringen av foreldelsesbestemmelsene ved krav om psykiske belastningsskader. Departementet har ikke laget noen overordnede retningslinjer om hvordan dette skal praktiseres per nå.

I svar til Stortinget skriver forsvarsministeren følgende:

– Jeg er helt trygg på at det politiske arbeidet jeg har nedlagt for veteranene ikke på noe vis kan beskrives som et svik, svarer han, og viser til at departementet har satt ned utvalget som skal gjennomgå erstatningsordningene.

les også

Rødt-Moxnes: Ikke en menneskerett å eie andres boliger

– Paradoks

Moxnes mener regjeringens behandling av krigsveteraner er paradoksal.

– Vi ser en voldsom handlekraft fra de store partiene om å sende soldater ut i krig, og manglende handlekraft om å behandle dem godt når de kommer hjem, sier han.

– Mens forsvarsministeren somler og byråkratiet går tregt, så får veteraner avvist sine ankesaker og får en helt unødvendig belastning, oppå det de har av psykiske skader.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder