FORSVARERE: Advokatene Per Zimmer og Kai Vaag representerer sedelighetstiltalte Svein Ludvigsen.

FORSVARERE: Advokatene Per Zimmer og Kai Vaag representerer sedelighetstiltalte Svein Ludvigsen. Foto: Trond Solberg

Ville at Svein Ludvigsen skulle forklare seg først

Når rettssaken mot Svein Ludvigsen begynner på tirsdag, kommer de tre fornærmede mennene til å forklare seg først. Ludvigsens forsvarere ønsket det annerledes.

Den tidligere fylkesmannen i Troms, som er tiltalt for å ha misbrukt stillingen til å skaffe seg seksuell omgang med unge asylsøkere, må tirsdag morgen møte i Nord-Troms tingrett.

Retten vil få høre de tre mennenes forklaringer seg om seksuell omgang som skal ha funnet sted på hoteller i Tromsø og Oslo, samt på Ludvigsens hytte og i hans hjem.

Ludvigsen nekter skyld etter tiltalen. Hans forsvarere opplyser at han kommer til å nekte for å ha misbrukt fylkesmann-stillingen til å skaffe seg seksuell omgang med de unge mennene.

TILTALT: Høyre-politiker og tidligere statsråd Svein Ludvigsen (72). Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

– Naturlig

Forsvarerne har tidligere rettet et ønske til domstolen om at Ludvigsen skulle få forklare seg først under rettssaken.

– Vi advokater tenkte at det kunne være naturlig. Det er det vanlige i straffesaker, at den tiltalte forklarer seg først. Det er unntaket at de fornærmede forklarer seg først, sier forsvarer Per Zimmer.

Han peker på at det er Ludvigsens forklaring som skal vurderes av retten. Hvis retten finner forklaringen sannsynlig, så skal den legges til grunn hvis den ikke kan utelukkes.

les også

Politiet om Ludvigsen: Inviterte på middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting

– Når den tiltalte forklarer seg først, så legger det også føringer for hva som er interessant å høre fra andre igjen også. Vi mente at denne saken burde følge det vanlige sporet. Men nå er det bestemt at det er de fornærmede som skal forklare seg først, sier forsvarer Kai Vaag.

– Det som er et hovedpoeng, også i denne saken, er at det er den tiltaltes forklaring som skal vurderes. Hvis man finner den sannsynlig, så er det også som skal legges til grunn, hvis den ikke kan utelukkes, sier Zimmer.

– Fullt eksponert

Ludvigsen ba i utgangspunktet retten om å forklare seg for lukkede dører, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

Forsvarerne begrunnet ønske om lukkede dører med at Ludvigsen vil måtte imøtegå og kommentere de fornærmedes forklaringer i detalj.

«I den sammenheng kan han ikke pålegges noen restriksjoner, og de fornærmede vil i den forbindelse bli fullt eksponert.»

les også

Slik blir rettssaken mot Svein Ludvigsen

Domstolen mente derimot at det knyttet seg betydelig offentlig interesse til anklagene, nemlig at Ludvigsen skal ha begått overgrep under utøvelsen av fylkesmann-stillingen.

«Hensynet til at både pressen og allmennheten får innsyn i denne del av hovedforhandlingen må veie tyngre enn hensynet til det tiltalte skal forklare om de fornærmede og som eventuelt vil innbefatte opplysninger om «privatlivets fred eller ærbarhet» skrev retten i avgjørelsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder