BEKYMRET: Helsepolitikker Kjersti Toppe (Sp) mener neste års helsebudsjett er svakt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Helsebudsjettet 2020: Lavere vekst i sykehusene og flere omsorgsplasser

I det nye statsbudsjettet legges det opp til lavere vekst i sykehusene og kommunene får færre frie midler. – Urimelig feilprioritering, mener helsepoltisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe.

  • Camilla Fredstad Huuse

Det legges opp til økt bevilgning til nye sykehusbygg og oppgradering av sykehus i hele Norge. Regjeringen bevilger 5783 millioner kroner til oppgradering og bygging av nye sykehus i 2020.

Samtidig blir de økonomiske rammene for norske sykehus strammere når aktivitetsveksten i sykehusene synker fra 1,7 prosent i 2019 til 1,5 prosent i 2020. Begrunnelsen fra regjeringen for nedjusteringen er at sykehusene ikke har klart målet på 1,7 tidligere.

– Regjeringen har med sine syv budsjetter lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på 15,5 prosent. Det er fem prosentpoeng høyere budsjettert vekst enn etter åtte budsjetter med de rødgrønne, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

les også

Regjeringen med milliardbevilgning til nye Oslo-sykehus - Ullevål blir nedlagt

les også

Budsjettlekkasje: 466 millioner til sårbare grupper

– Oppsiktsvekkende

Regjeringen har valgt å styrke sykehusene med 1,59 millioner kroner i 2020. Det får opposisjonen til reagere:

– Det legges opp til nye kutt i sykehusene, som fortsatt er kronisk underfinansiert. Førsteinntrykket av helsebudsjettet er nedslående, sier helsepolitisk talsperson, Ingvild Kjerkol, til VG.

– Det er langt mellom situasjonsbeskrivelsen i statsbudsjettet og virkeligheten der ute. Vi forventet ikke at aktivitetsnivået til sykehusene skulle øke, men heller ikke at de skulle minke. Det er oppsiktsvekkende at de legger opp til så lav vekst, sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe til VG.

Regjeringen har også vedtatt å bevilge 29 milliarder kroner til nye Oslo Universitetssykehus, som VG har skrevet om her.

les også

Historisk milepæl: Pensjonsfondet passerer 10.000 milliarder neste år

Kommunen får færre penger

Helse- og omsorgstjenesten i kommunene får en lavere bevilgning i 2020 enn i 2019. Bevilgningen synker med -2,1 prosent.

Samtidig styrkes investeringstilskuddet til rehabilitering og utbygging av heldøgns omsorgsplasser i kommunene med 400 mill kroner. Tilskuddet er på 3,6 mrd kroner i 2020. 140 mill kroner av dette skal øremerkes oppgradering av kjøkken i sykehjem.

I statsbudsjettet har regjeringen lagt opp til å bygge 2000 flere heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger. Rammen er på 3, 6 milliarder kroner.

– Mennesker med omsorgsbehov skal være trygge på at de får et godt og verdig tilbud når de trenger det, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

I årene fremover vil det være stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser. Halvparten av tilsagnsrammen skal gå til ren netto tilvekst av plasser. Det resterende tilsagnsbeløpet skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser.

– Sykehusene får mindre vekst enn i forrige budsjett, samtidig som det blir mindre til kommunene. Det er uforståelig i den situasjonen vi står i med et økt antall eldre og utfordringene knyttet til dette, sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe til VG.

les også

De største bilnyhetene i statsbudsjettet: Ingen skattefradrag for bompenger

Andre punkter i helsebudsjettet:

Fastelegeordningen: Regjeringen foreslår å bruke om lag 350 millioner kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. De varsler flere tiltak for å styrke ordningen i en handlingsplan som skal komme våren 2020. Fastlegeordningen har den siste tiden fått mye oppmerksomhet og 50 kommuner meldte i sommer fra om dramatisk fastlegemangel, ifølge Aftenposten.

Egenandelen øker: Fra 1. juli neste år settes egenandelen opp med fire prosent. Egenandelstaksten settes opp med 91 kroner.

Støtte til kosmetisk regulering fjernes: Forslaget gjelder stønadene til tannregulering som ikke er begrunnet i helsemessige behov.

Screening: Alle over 55 skal testes for tarmkreft, noe Kreftforeningen mener kan spare 300 liv i året.

Rusbehandling: Regjeringen øker bevilgningen til rusfeltet med 150 millioner kroner. Det innebærer at det økonomiske målet for Opptrappingsplanen for rusfeltet på 2,4 milliarder er oppfylt. Regjeringen foreslår at 150 millioner kroner av veksten i kommunenes frie inntekter skal gå til å fullføre Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Mer om

  1. Statsbudsjettet 2020
  2. Kjersti Toppe
  3. Sykehus

Flere artikler

  1. Får sykehus-kritikk - ber Ap finne frem kalkulator

  2. Regjeringen vil kutte ytterligere i eiendomsskatten

  3. Dette er dommen over klima-budsjettet: – Handlingslammet

  4. Jensen kom forberedt på Vedum-kritikk

  5. Rødt-Moxnes: – Siv Jensen er forskjellsdronning

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder