KRITISK: Leder Julie Brodtkorp og resten av representantskapet i Norges Bank er ikke fornøyde med ansettelsesprosessen av ny oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Tore Kristiansen, Nina E. Rangoy

Norges Banks representantskap med skarp kritikk av Tangen-prosessen

Representantskapet i Norges Bank fastslår at det er «svært uheldig» at fremlagt dokumentasjon ikke viser at påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har brutt alle bånd til sine selskaper.

 • Bjørn Haugan
 • Runa Fjellanger
 • Alf Bjarne Johnsen
 • Eirik Røsvik
 • Martha C. S. Holmes
 • Eiliv Frich Flydal

De er også kritiske til at hovedstyret i Norges Bank ikke var mer presis i sine etikk-formuleringer om avtroppende oljefondssjef, Yngve Slyngstads, USA-tur.

De er kritiske på flere andre punkter også:

 • Representantskapet mener at bankens retningslinjer ikke er fulgt i forbindelse med ansettelsen.
 • De ber hovedstyret vurdere om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenlig med kravet om transparens.

Leder Julie Brodtkorb i representantskapet sier det har vært vanskelig.

– Dette har vært en tung og vanskelig sak, men det er et enstemmig representantskap på 15 medlemmer, fra Frp til SV som stiller seg bak dokumentet, sier hun til VG.

Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, møttes mandag morgen for å behandle ansettelsen av Nicolai Tangen. 26. mars ble det offentlig at han har kapret toppjobben i Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet på om lag 10.000 milliarder kroner.

Nicolai Tangen ønsker ikke å kommentere kritikken fra representantskapet:

«Når det gjelder denne prosessen så henviser jeg til Norges Bank», skriver Tangen i en epost til VG.

les også

Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

– Svært uheldig

I brevet skriver representantskapet at de mener det er svært uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen. Det skriver de i et brev til Norges Banks hovedstyre.

«Det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», skriver de.

Representantskapet ber hovedstyret innhente fullstendig dokumentasjon om Tangens personlige forretningsvirksomhet.

les også

Sentralbanksjefen i intern melding: – Tangen er den rette mannen

«Videre mener representantskapet det er viktig at Norges Bank har full oversikt over alle medinvestorer i AKO-fondene».

Representantskapet mener Tangen burde vært oppført på den offentlige søkerlisten tidligere, og slår i brevet fast at Norges Bank brøt retningslinjene i ansettelsesprosessen:

– Et av formålene i Norges Banks Retningslinjer for rekruttering er at «alle rekrutteringer skal være åpne og reelle samt bidra til mangfold». På bakgrunn av framgangsmåten i denne saken mener representantskapet at retningslinjene ikke er fulgt, skriver representantskapet i brevet.

les også

Hanne Skartveit kommenterer: Tangens skatteparadis

les også

Tangen brukte omstridt skattehull: Fikk skattefritak på inntekter i utlandet

De er også kritisk til vurderingene av Yngve Slyngstads tur til USA, på Tangens regning:

«Når det gjelder spørsmålet om kostnadsdekningen for Slyngstads deltagelse på seminaret, mener representantskapet at hovedstyret av hensyn til klarhet overfor alle ansatte, burde svart tydeligere på om dette var i strid med Norges Banks etiske regelverk».

De krever i realiteten full opprydding i etikkarbeidet:

«Ledere og medarbeidere må ha klare og entydige regler for hva som er akseptabelt i alminnelige arbeidssituasjoner som reiser, deltakelse på seminarer med videre. Det må settes tydelige grenser for hva som kan aksepteres og hva som ikke kan mottas».

les også

Historien om Nicolai Tangen: Fra studiegjeld til milliardformue

Pluss content

Representantskapet skriver at det er svært uheldig at Tangen ikke bryter alle bånd med sine selskapsstrukturer.

Brodtkorp sier det er viktig å få avklart.

– Vi ber hovedstyret ta med seg våre vurderinger inn i det avsluttende arbeidet med Tangens arbeidskontrakt når de skal behandle saken i slutten av mai.

– Det fremstår som meget sterk kritikk?

– Vår oppgave er ikke å fremme kritikk. Vår oppgave er å kontrollere Norges Banks virksomhet, stille spørsmål og komme med innstill, sier Brodtkorb til VG.

Dette sa Brodtkorp etter representantskapets møte 22. april:

Ut mot skatteparadiser

Norges Bank har blitt kraftig kritisert for sine beskrivelser av skatteparadiser. Representantskapet utdyper denne kritikken. De skriver at problemene med skatteparadiser spenner fra «lovlig men aggressiv skattetilpasning til hemmelighold og hvitvasking».

– Representantskapet mener at dette er forhold hovedstyret må få avklart, herunder om eierskap i selskaper registrert i skatteparadiser fullt ut er forenelig med kravet om transparens, skriver de i brevet.

Tangens fond AKO Capital og hans stiftelse har vært registrert i skatteparadisene Caymanøyene og Jersey. I tillegg har deler av hans formue vært plassert i fond registrert i ulike skatteparadiser.

Oljefondet har eg eget forventningsdokument om skatt og åpenhet, der de skriver at skatt skal betales der verdiene skapes.

Tangens brannmur

Representantskapet er kritisk til at systemet de hittil har fått seg forelagt, for brannmuren Tangen skal bygge, ikke synes å være god nok:

Tangen personlig skal ikke motta renter, utbytte eller annen økonomisk avkastning fra investeringene i egne selskaper i AKO-systemet så lenge han er daglig leder for NBIM (oljefondet). Men han vil kunne gjenoppta eierskapet når han er ferdig som Oljefondsjef.

«Tangen vil derfor ha interesser i AKO-systemet mens han er ansatt som daglig leder for NBIM», skriver de.

Representantskapet understreker at Norges Bank også må se på organiseringen i perioden etter at Tangen slutter som oljefondsjef.

«For representantskapet er det viktig at Tangens framtidige økonomiske interesser og struktur på hans eierskap organiseres slik at risiko for interessekonflikter mellom SPU (oljefondet, journ. anm) og daglig leder for NBIMs personlige interesser elimineres i hele ansettelsesperioden og i rimelig tid etter fratredelse».

Kritikk av sjekkejobben

Representantskapet går langt i å antyde at Norges Banks hovedstyre ikke har gjort god nok sjekkejobb.

De omtaler svaret fra Norges Banks-sjef Øystein Olsen i forrige runde, hvor det vises til rapport datert 20. februar 2020 fra Tangens advokatforbindelse, advokatfirmaet Taylor Wessing.

Den gir en oversikt over Tangens personlige økonomi og
forretningsforbindelser. De skriver:

«Representantskapet mener at hovedstyret som grunnlag for det videre arbeidet med ansettelsesavtale, vilkår for tiltredelse i stillingen med videre, må innhente fullstendig dokumentasjon når det gjelder daglig leder for NBIMs personlige forretningsvirksomhet».

Norges Bank: Tar det til etterretning

– Vi merker oss at representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM var avklart før ansettelsen. I vårt brev av 29. april 2020 adresserer hovedstyret hvorfor konkrete løsninger som skal sikre tilstrekkelig avstand først kunne komme på plass etter at ansettelsen var offentliggjort, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen på Norges Banks nettsider.

Han viser til at Norges Bank jobber med en løsning der det er «nødvendig avstand» mellom Oljefondet, AKO-selskapene og Nicolai Tangens personlige formue.

– I tråd med premissene for hovedstyrets vedtak 24.mars, er utgangspunktet nettopp at Tangen ikke lenger skal ha kontroll over AKOs forvaltning, sier Olsen.

I uttalelsen skriver Norges Bank at et premiss for ansettelsen er at Tangen «vil innrette seg slik det er nødvendig, selv om det vil ha mulige negative skattemessige konsekvenser for ham».

– Vi tar representantskapets merknader til etterretning. Hovedstyret har i sitt brev 29. april sagt at vi vil vurdere behovet for å klargjøre aktuelle bestemmelser i bankens etiske regelverk, sier Øystein Olsen.

Her synger Sting for deltakere på Nicolai Tangens USA-seminar:

Les også

 1. Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser

  Aps Marianne Marthinsen og LO-toppen Maria S. Walberg radbrekker Norges Banks siste beskrivelse av skatteparadiser – og…
 2. Brodtkorb om Tangen-ansettelsen: – Vi vil vurdere omdømmerisiko for Norges Bank

  Nicolai Tangen er ansatt som oljefondsjef. Men leder Julie Brodtkorp i representantskapet i Norges Bank bekrefter at de…
 3. Tangen sto ikke på søkerlisten: – Åpenbart et lovbrudd

  Norges Bank erkjenner at de skulle ført opp fondsforvalter og milliardær Nicolai Tangen på søkerlisten tidligere.
 4. Norges Bank-rapporten: Ingen Tangen-avtale før 27. mai

  Norges Banks hovedstyre står på at det var riktig å ansette forretningsmannen Nicolai Tangen som oljefondsjef etter…
 5. Dette fikk ikke finansministeren vite før Tangen ble ansatt

  Norges Bank informerte ikke Finansdepartementet om Nicolai Tangens USA-seminar eller formuen i et skatteparadis før han…

Mer om

 1. Nicolai Tangen
 2. Norges Bank
 3. Oljefondet
 4. Julie Brodtkorp

Flere artikler

 1. Har sendt brev om Tangen-ansettelsen til Stortinget: – Brannmuren er ennå ikke ferdig

 2. Brodtkorb om Tangen-avtalen: – Vil fortsatt være avvik

 3. Dette er spørsmålene sentralbanksjefen må svare på

 4. Brodtkorb om Tangen-ansettelsen: – Vi vil vurdere omdømmerisiko for Norges Bank

 5. Norges Bank-rapporten: Ingen Tangen-avtale før 27. mai

Fra andre aviser

 1. Kontrollorgan sterkt kritisk til prosessen rundt Tangen-ansettelsen

  Fædrelandsvennen
 2. Kontrollorgan sterkt kritisk til Tangen-prosessen

  Fædrelandsvennen
 3. Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

  Bergens Tidende
 4. Sentralbanksjefen må stå skolerett i Stortinget

  Aftenposten
 5. Norges Bank offent­liggjør kontrakten til Nicolai Tangen

  Fædrelandsvennen
 6. Denne uttalelsen skaper trøbbel for Nicolai Tangen

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no