LØSLATES: Eirik Jensen kjøres ut av fengsel av sin kjæreste Ragna Lise Vikre.

Dette betyr Eirik Jensens løslatelse

Mandag kveld ble den korrupsjonsdømte politimannen kjørt ut av Kongsvinger fengsel. Det kan lede til flere ting.

Publisert:

Jensen har vært innlagt på sykehus og stemplet soningsudyktig på grunn av helsetilstanden. Det betyr at han er for syk for å være i fengsel.

Kjæresten Ragna Lise Vikre beskrev ham som fysisk og psykisk redusert – og sa at han har hatt det grusomt der inne.

Løslatelsen vil i første omgang vare i seks måneder. Det kalles et straffavbrudd – den tiden han er ute må sones når han er tilbake i fengsel. Han må holde seg i Norge mens han er løslatt.

– Kriminalomsorgen region øst har innvilget midlertidig soningsavbrudd for Eirik Jensen som følge av hans helsetilstand, sa kommunikasjonsrådgiver ved kriminalomsorgen, Atle Syvertsen, til VG mandag.

2018: Advokat John Christian Elden med sin klient.

Eirik Jensen fikk seks måneder – det vanlige er fire uker.

– Jeg ble litt overrasket fordi det er en så alvorlig dom. Og det ble seks måneder med en gang. Men det må være begrunnet i helsesituasjonen: At man ikke ser utsikt til bedring på fire uker, sier Birgitte Storvik.

Hun er dosent i straffegjennomføring på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Eirik Jensen ble i juni 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han har prøvd å få gjenopptatt saken, fordi han mener han er uskyldig dømt.

DOSENT: Birgitte Storvik underviser om straffegjennomføring på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Dette kan skje

Dosent Storvik understreker at det ikke er noe i veien for å få avbrudd i soningen selv på en alvorlig dom. Det er helsesituasjonen som veier tyngst.

– Det som må vurderes er om det er forsvarlig: om det er fare for at vedkommende vil begå ny kriminalitet eller ikke komme tilbake.

– Det er vel mange som er veldig syke i fengsel?

– Det er mange som er syke i fengsel, men da har de konkludert med at han er så dårlig at han ikke egner seg i fengsel. Og man ser hele tiden på alternative løsninger, straffeavbrudd er siste utvei: hvordan kan man tilrettelegge i fengsel, har man andre soningsalternativer?Jeg vil tro det er vurdert et fengsel med lavere sikkerhetsnivå.

– Han skal i utgangspunktet tilbake. Så må det tas en ny vurdering basert på helsesituasjonen da.

Det er altså meningen at du skal komme tilbake igjen etter et avbrudd som Jensen nå har fått.

Så kan det skje ting underveis, forklarer Storvik:

  • Avbruddet kan bli forlenget. Da må det søkes om, med ny dokumentasjon
  • Du kan bli varig soningsudyktig – altså at de vurderer at helsen din er så dårlig at det ikke er noen utsikter for at du blir bedre. Ett eksempel kan være demens. Da går du inn i et nytt spor – enten ved å sone gjennom fotlenke, eller søke benådning.
  • Benådning kan skje i situasjoner der helsesituasjonen gjør det umulig å sone i fremtiden. Det er veldig få benådninger som blir innvilget. Ett eksempel er Arne Treholt, som ble dømt til fengsel for å spionere for Sovjetunionen.

Forsvarer John Christian Elden sier det viktigste for Jensen nå er å vinne krefter igjen.

– Om det skulle ta mer enn seks måneder, vil han trolig få forlenget avbrudd eller lenkesoning for soningsudyktige, men det er langt frem i tid, skriver han i en SMS til VG.

STØTTESPILLER: Eirik Jensen og Ragna Lise Vikre utenfor Oslo tinghus før domsavsigelsen i Borgarting lagmannsrett i 2020, der han ble dømt.

Forskyver soningstiden

Du kan få et slikt avbrudd enten gjennom at du er fysisk syk – for eksempel om du trenger cellegiftbehandling, og må reise frem og tilbake på klinikk for å få gjort det. Eller at du er psykisk syk, men at det ikke egner seg å være på psykiatrisk sykehus.

Hvis du er innlagt på sykehus, regnes det som en del av soningen. Det er når du bor hjemme, at det blir et «avbrudd» og tidspunktet for løslatelse forskyves.

Storvik forteller at det finnes flere saker der personer har hatt avbrudd over flere år. Men innføring av fotlenkesoning for varig soningsudyktige har medført at noen av disse har fått mulighet til å gjennomføre straffen i egen bolig med elektronisk kontroll.

– Har det skjedd før i en så lang dom?

– Ikke som jeg kjenner til, men jeg har ikke oversikt over alle. Det kan at være andre har fått avbrudd uten at det har blitt stor sak.

A man er syk, kan gjøre at terskelen for benådning blir litt lavere:

– Ja det kan helle mot benådning. Hvis det viser seg at du er langvarig soningsudyktig, da blir det å vurdere benådning, eller hjemme med fotlenke, sier Storvik.

– På Ila fengsel sitter det for eksempel mange som er psykisk syke, men som det har vist seg ikke får nok hjelp?

– Ja, det kan du si. Det er nok mange som ikke burde sittet i fengsel og heller vært i psykiatrien. Men så er det mangel på plasser i psykiatrien, og personer som ikke vil klare seg hjemme.

Elden: Har jobbet relativt intenst

– Jensen har et stort apparat rundt seg, og gode advokater. Kan det gjøre det lettere å få straffavbrudd?

– Det apparatet nyter han nok godt av. Med John Christian Elden som advokat, har du noen som står på litt ekstra for deg. Men samtidig er dette en totalvurdering som Kriminalomsorgen gjør.

Elden sier til VG at de har valgt å ile seg sakte, men sikkert fremover:

– Det skal svært mye til for så langvarige soningsavbrudd. Vi har jobbet relativt intens med dette siden i sommer, både med egne sakkyndige men også i samspill med Kriminalomsorgen som ville ha svært grundige egne vurderinger før de kom til den klare konklusjonen i denne saken.

Håper på kursendring

HÅPER PÅ KURSENDRING: Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson.

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson, sier han håper på en generell kursendring for innsatte ved norske fengsler.

– Psykisk syke har tidligere falt mellom to stoler i fengselet. Sykehuset har ikke plass til dem, de blir sendt tilbake i fengselet og blir ikke fulgt opp. Det har de fått betydelig kritikk for. Så hvis dette er en kursendring for at de vil løse dette på en annen måte, gi soningsavbrudd for dem som lider av psykiske problemer, så er det bra, sier han til VG.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no