NESESPRAY: Slik ser etuiet til nesesprayen som kan redde liv ved en overdose.

Deler ut motgift mot overdose: − Flere unge kommer

Kommuner opplever at flere unge henter motgift mot overdose og brukerutstyr for å ruse seg.

Publisert:

– Vi ser en økning i unge som henter brukerutstyr og «Nalokson nesespray». Det sier seniorrådgiver i KORUS Sør, Karin Gustavsen.

Legemiddelet Nalokson er en motgift som brukes som behandling av overdoser. Helsedirektoratet skriver at legemiddelet deles ut til «brukere og andre som er til stede der overdoser skjer».

Målet med å dele ut nesesprayene er å hindre dødelige overdoser. Utdeling i rusmiljøet skal gjøre at motgiften, som sprayes opp i nesen, gis raskere.

Gustavsen er samfunnsviter og seniorrådgiver hos De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS). Hennes region dekker Vestfold og Telemark, Agder og deler av Viken (tidligere Buskerud).

– De som arbeider i feltpleien i kommune forteller at flere unge kommer til dem, sier Gustavsen og legger til:

– En av kommunene i vårt område sier at de så langt i år har delt ut seks motgift-sprayer til unge mennesker. Det er en kraftig indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er.

– Viktig at unge får kunnskap

KORUS arbeider med alt fra forebygging til behandling for å styrke og samle rus-kompetansen i kommunene. Flere kommuner har et gratis feltpleie-tilbud, som deler ut rene sprøyter og gir råd rusmiddelavhengige.

– Vi vet om unge som tar tabletter som er smurt inn med fentanyl, som er ekstremt dødelig. Det helt vilt, og det er viktig at unge får kunnskap om rusmidlene som er i omløp.

VG har tidligere meldt at overdoseforskere og ambulansetjenesten ser mer av GHB og amfetamin blant norsk ungdom.

Gustavsen mener alle fagmiljøene må tenke bredt for å forebygge overdoser.

– Unge må få kunnskap om skadene og risikoene. De kjenner ikke til dem uten videre, og det er livsfarlig når noen ikke vet hva de putter i seg. Når unge sliter så ser vi at det ofte er kortere vei til rus, men også unge som ønsker å eksperimentere og prøver seg frem er i faresonene for overdose.

Tenåring hentet overdose-motgift

– Vi vet at en av nesesprayene vi har delt ut er blitt brukt, sier Anita Rafoss.

Hun jobber med psykisk helse og rus i Flekkefjord kommune.

Sammen med erfaringskonsulenten Marita Slot jobber hun blant annet med å dele ut motgiften mot overdoser.

MOTGIFT: Denne nesesprayen skal gis ved en overdose på opioider, sammen med førstehjelp. Målet er å redde flere fra død og redusere skader.

Flekkefjord og Lister Kommune får støtte av Helsedirektoratet for å drive prosjektet med å forhindre overdoser. Kollegaene ser en økning i unge som ruser seg. I desember delte de ut overdose-motgift til en 19-åring.

– Det er den yngste personen vi har delt ut til, sier Rafoss.

Rafoss forteller at det har tatt tid å bygge opp tilbudet og gjøre flere oppmerksomme på at motgiften finnes.

– Vi er en liten kommune, men vi hører rykter at det er økning i bruk av narkotika i ungdomsmiljøet, sier Marita Slot.

«Kokain er mye brukt av unge»

De opplever at det er et vanskelig miljø å komme inn i, for å gi veiledning og hjelp.

– Det tar mer tid, men vi får hver måned nye folk innom. De kommer også for å hente utstyr som sprøyter og slikt, sier Rafoss

Den siste tiden har Slot hørt at det i enkelte ungdomsmiljøer bruker en del kokain.

– De som er i det etablerte rusmiljøet bruker også kokain og fentanyl. I vårt område har det også alltid vært en del bruk av amfetamin og Oxy i tillegg til benzodiazepiner. Det vi hører er at kokain er mye brukt av unge.

Økning blant unge

Flere under 18 år havner på sykehus etter å ha tatt overdose, viser en kartlegging.

De siste årene har vært en økning i elever på videregående skole som har brukt narkotika. Natt til søndag 8. januar døde to tvillingsøstre på 16 år etter en antatt overdose av et narkotisk stoff i Spydeberg.

Det er fortsatt uvisst hva slags rusmidler som ble brukt.

Les også

Varsler om kokainbruk blant skoleelever

Ungdomsleder Saule Smetonye i Sandefjord er bekymret for at kokainbruk er blitt normalisert blant elever i området.

«Det har vært en tydelig økning i bruken av andre narkotiske stoffer siden midten av 2010-tallet for begge kjønn» står det i Ungdata-rapporten for 2022.

Nesten 1 av 10 av guttene på videregående oppgir at de har brukt andre narkotiske stoffer enn hasj eller marihuana.

– De nye nasjonale planene som nå blir utformet vil blant annet ha større fokus på unge. Noen av kommunene har i ett års tid løftet frem det med unge som har fare for å ta overdose, sier Gustavsen og legger til:

– Det ene er de som dør, men det er også et betydelig antall personer som blir skadet og får varige plager etter overdose.

16 nesesprayer hentet av 18-åringer

– Nalokson er jo en av hovedpilarene i nasjonal overdose strategi, sammen med andre forebyggende tiltak, sier Turi Traaen.

Hun er koordinator i naloksonprosjektet. Målet er å nå ut til alle som bruker opioider, og alle som omgås de som gjør det. Nesesprayen fungerer på overdoser på opioider som heroin, kodein, morfin, oksykodon og fentanyl.

I løpet av 2022 ble det delt ut 16 nesesprayer til 18-åringer rundt om i landet, opplyser Traaen.

– Vi har ikke et spesifikt mål om å nå ut til unge, men vi vet at de som deler ut motgiften er kjempeflinke til å snakke med unge om risiko, skaderedusering og bruk generelt.

Nesesprayene blir delt ut gratis og i store deler av landet, de som henter sprayen får også en opplæringssamtale. Prosjektets nettside gir opplæring og oversikt over hvor de deles ut.

– De som henter ut Nalokson trenger ikke å si navnet sitt, det er helt anonymt.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no