Angrer intet: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, her i forbindelse med ulvedebatt i Stortinget Foto: Hallgeir Vågenes VG

Helgesen: Ikke vurdert å trekke meg

Senterpartiet har ikke lenger tillit til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Selv sier han at han bare har gjort jobben sin i ulvesaken.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Mistillitsforslag fremmes i Stortinget, og det kommenterer jeg i Stortinget og ikke i mediene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til VG.

Onsdag ble det klart at Senterpartiet vil fremme et mistillitsforslag mot Helgesen. Sp har i lang tid kritisert Helgesens håndtering av den betente ulvestriden.

Onsdag var begeret fullt.

Ulv på skoleveien: Live (10) var på vei til skolen – plutselig dukket ulven opp

Nederlag på Stortinget

Da ble det klart at ingen av partiene på Stortinget støtter Helgesens forslag om å endre naturmangfoldloven.

Istedenfor går stortingsflertallet, som inkluderer Helgesens eget parti Høyre og regjeringsfelle Frp, inn for å endre rovviltforskriften og at det skal være stortingsflertallets merknader som skal legges til grunn for videre oppfølging av ulveforvaltningen.

– Helgesen er nedstemt, instruert og satt under administrasjon, mener Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad til VG.

– Er du nedstemt, instruert og satt under administrasjon, Helgesen?

– Den påstanden må ses i lys av mistillitsforslaget, og det skal jeg svare Stortinget på, sier Helgesen.

Høyres ulveopprører: Lovforslaget er et skuespill

Ernas støtte

Arnstad og Senterpartiet begrunner også mistillitsforslaget med at Helgesen har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget, trenert ulvesaken og ikke bidratt til å tillate mer felling av ulv, slik Stortinget ba om.

Ikke tillit: Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, utenfor sitt kontor på Stortinget. Foto: Terje Bringedal VG

Helgesen sier han ikke kjenner seg igjen i dette:

– Jeg har svar utfyllende for Stortinget. Først i ulvemeldingen i fjor, og siden har jeg redegjort for hele og de fulle juridiske vurderingene for ulveforvaltningen. Vi har forelagt Stortinget alle vurderinger og et forslag vi mener ville gi en større adgang til felling, sier Helgesen.

Les også: Får ikke felle omstridt ulveflokk

– Er det noe du burde ha gjort annerledes i denne saken?

– Det som har vært avgjørende for meg, er å følge opp Stortingets ulveforlik. I det ligger det også at Bern-konvensjonen og naturmangfoldloven skal respekteres. Det er ikke mitt påfunn, det ligger også i Stortingets ulveforlik, sier Helgesen.

– Så det er ingenting du angrer på?

– Jeg vil ikke uttrykke anger i denne sammenhengen. Jeg har gjort jobben som forventes av meg. Nemlig å oppfylle Stortingets vedtak.

Fikk du med deg? Slakter Senterpartiets ulvevideo

– Har du statsminister Erna Solbergs tillit?

– Ja. Det har jeg opplevd hele veien, og det har hun gitt uttrykk for i Stortinget i dag.

– Har du vurdert å trekke deg?

– Nei, det har jeg ikke vurdert fordi jeg er satt til å forvalte det som er lover, regler og Stortingets vedtak, og gjør det i departementet som en del av en regjeringen og overfor Stortinget, sier Helgesen.

Det er ikke klart hvilke partier som støtter Sps mistillitsforslag.

Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland har tidligere sagt at ulvesaken er så alvorlig at partiet vurderer mistillitsforslag. Nå sier Aasland at Ap vil avvente Helgesens svar, før de bestemmer seg.

Møtte nysgjerrig ulv i Østmarka: – Den fulgte etter oss i fem minutter

Ikke fritt frem

Hvordan Stortingets vedtak skal forstås, og følges opp, er uklart. Venstre mener det fortsatt ikke blir anledning til å skyte mer ulv, fordi loven står over en forskrift.

– Vil ikke stortingsvedtaket ha betydning?

– Det vil alltid være slik at lovanvendelsen skjer i den konkrete enkeltsaken. Hvilken konsekvens det blir i hver enkelt sak, kan ikke jeg si noe generelt om, sier Helgesen.

– Med Stortingets innstilling, vil det bli skutt flere ulv neste jaktsesong enn i år?

VG mener: Ulvebestanden må reguleres

– Det vil bero på den konkrete vurdering, blant annet på hvordan bestanden utvikler seg.

Årets jaktsesongen for lisensfelling er nå omme. Stortingets vedtak vil ikke bli gjeldende før neste sesong, og da er det kanskje en ny minister på posten. Kan du bare legge innstillingen i skuffen?

– Vi fortsetter vår aktive rovdyrforvaltning, og er opptatt av høy beredskap før beitesesongen. Lisensfellingsspørsmålet vil ikke ha noen klar sak å bidra til å gi noen avklaring av konsekvensen av Stortingets vedtak denne sesongen, sier Helgesen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder