SAK MOT STATEN: Anders Behring Breivik anla sak mot staten på grunn av soningsforhold. Her avbildet sammen med advokat Øystein Storrvik.
SAK MOT STATEN: Anders Behring Breivik anla sak mot staten på grunn av soningsforhold. Her avbildet sammen med advokat Øystein Storrvik. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Anders Behring Breivik har skiftet navn

INNENRIKS

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik har skiftet navn til Fjotolf Hansen.

Publisert:

Mannen som står bak angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 vil ikke lenger bli omtalt som Anders Behring Breivik.

Massedrapsmannen har ifølge folkeregisteret skiftet navn til Fjotolf Hansen.

– Dette samsvarer med de opplysningene vi har fått, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til VG om navnebyttet.

– Hva er bakgrunnen for at han har endret navn?

– Jeg kan ikke gjengi våre samtaler. Jeg konstaterer at han har gjort det, sier Storrvik.

– Når skjedde det?

– Vi fikk vite det helt nylig. Jeg ønsker ikke å knytte noen kommentarer til det.

Sak mot staten

22. juli-drapsmannen soner en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, etter angrepene der 77 mennesker ble drept.

I fjor anla han sak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3, som dreier seg om nedverdigende og uverdig behandling, samt for brudd på artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, i tillegg til manglende behandling av hans mentale tilstand.

Torsdag ble det kjent at Høyesterett avviste anken fra ham, etter han ikke fikk medhold i lagmannsretten.

Det ble da varslet at saken vil bli tatt videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. I avslaget fra Høyesterett beskrives de fysiske soningsforholdene til Breivik som «etter forholdene meget gode».

Her kan du lese mer om