SAK MOT STATEN: Anders Behring Breivik anla sak mot staten på grunn av soningsforhold. Her avbildet sammen med advokat Øystein Storrvik. Foto: Lise Åserud NTB scanpix

Anders Behring Breivik har skiftet navn

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik har skiftet navn til Fjotolf Hansen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Mannen som står bak angrepene mot regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 vil ikke lenger bli omtalt som Anders Behring Breivik.

Massedrapsmannen har ifølge folkeregisteret skiftet navn til Fjotolf Hansen.

– Dette samsvarer med de opplysningene vi har fått, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til VG om navnebyttet.

– Hva er bakgrunnen for at han har endret navn?

– Jeg kan ikke gjengi våre samtaler. Jeg konstaterer at han har gjort det, sier Storrvik.

– Når skjedde det?

– Vi fikk vite det helt nylig. Jeg ønsker ikke å knytte noen kommentarer til det.

Sak mot staten

22. juli-drapsmannen soner en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på 10 år, etter angrepene der 77 mennesker ble drept.

I fjor anla han sak mot staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3, som dreier seg om nedverdigende og uverdig behandling, samt for brudd på artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, i tillegg til manglende behandling av hans mentale tilstand.

Torsdag ble det kjent at Høyesterett avviste anken fra ham, etter han ikke fikk medhold i lagmannsretten.

Det ble da varslet at saken vil bli tatt videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. I avslaget fra Høyesterett beskrives de fysiske soningsforholdene til Breivik som «etter forholdene meget gode».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder