Selvmord blant barn og unge: Rusproblemer fanges ikke opp

Pluss content

For første gang er det gjennomført en omfattende kartlegging av selvmord blant barn og unge som fikk psykisk helsehjelp det siste året de levde. Den viser store forskjeller mellom jenter og gutter og et interessant funn knyttet til rus.

Publisert:

– Våre funn viser blant annet at det psykiske helsevernet kan bli flinkere til å fange opp og holde guttene i behandling, sier forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby.