BEKLAGET: En alvorstynget Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen for å beklage skattegrepet fredag.

Ropstad tok opp muligheten for å få tilbake penger med Skatteetaten

Tidligere i år sjekket Ropstad med Skatteetaten om han kunne få tilbake skattepengene han betalte for fri bolig i 2019, eller om han skulle skatte også for 2020. Kontakten med Skatteetaten skjedde etter råd fra Statsministerens kontor.

Av 

Alf Bjarne Johnsen

Live Austgard (foto)

Publisert:

Lørdag formiddag bekrefter barne- og familieminister og KrF-leder Ropstad denne henvendelsen til skattemyndighetene overfor VG:

– Jeg henvendte meg til Skatteetaten for å få klarhet i min sak, da jeg har et personlig ansvar for å betale rett skatt, skriver Ropstad i en e-post til VG.

– Er det slik at du, på bakgrunn av opplysningene fra SMK, ønsket å få rettet selvangivelsen for 2019 og få tilbake på skatten?

– Justering av innbetalt skatt for 2019 var en mulighet, men utfallet kunne også være å betale skatt av fordelen med pendlerbolig også i 2020, svarer Ropstad.

Avslørte skatteunndragelse

Det har stormet rundt statsråd og KrF-lederen den siste uken, etter at Aftenposten avslørte hvordan Kjell Ingolf Ropstad i mange år har fått gratis bolig i Oslo – fordi han hevdet å egentlig bo på gutterommet i Agder.

Mye av tiden har han også eid hus på Lillestrøm rett utenfor Oslo, som han valgte å leie ut.

Deretter avslørte avisen at Ropstad stort sett har latt være å skatte av fordelen gratis bolig er.

Unntaket er skatteåret 2019. Da sørget SMK for at han skattet av den fasjonable statsrådsboligen, som ligger på Frogner i Oslo.

VG har ikke fått opplyst hvor mye Ropstad betalte i skatt for å ha gratis bolig i 2019, men Aftenposten anslår lørdag det beløpet til minst 139.700 kroner.

Lørdag meldte Kjell Ingolf Ropstad på en pressekonferanse at han trekker seg som leder for Kristelig Folkeparti og som barne- og familieminister etter skattegrep-avsløringene.

Stortinget og SMK hadde ulik praksis

Men også rådene fra SMK til Ropstad har vært uklare og dels motstridende.

Statsminister Erna Solberg (H) bekreftet i går overfor VG at SMK har snudd to ganger i denne saken:

– I utgangspunktet mente vi at dette var skattepliktig. Så var det en gjennomgang mellom Statsministerens kontor og skattemyndighetene basert på at Stortinget hadde oppført seg på en annen måte. Da satt SMK igjen med det inntrykket at det ikke ville vært skattepliktig. Så har skattemyndighetene sagt at det var feil. SMK har dermed gått tilbake til sitt opprinnelige syn, sa Erna Solberg til VG da hun møtte pressen fredag.

Hun sier at det var en «ulik opplevelse» av Stortingets praksis og SMKs praksis for skatteplikt for pendlerboligene, som førte til SMK først endret syn, og at Ropstad fikk denne beskjeden.

LANG FREDAG: Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen i Regjeringskvartalet i Oslo fredag.

Korrespondansen mellom statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Statsministerens kontor (SMK) fra desember 2020 viser at han ble oppfordret til selv å ta kontakt med Skatteetaten; «siden det gjelder dine rettigheter som skattyter».

Ropstad hadde i forkant fått ulike signaler fra SMK om hvorvidt han skulle skatte av fordelen gratis bolig. Da Ropstad tok kontakt, hadde han fått opplyst at han ikke behøvde å skatte av bolig-fordelen i 2020 og ville vite hvordan han skulle håndtere saken videre.

Han opplyser til VG at denne henvendelsen han sendte Skatteetaten tidligere i år, fortsatt ikke er besvart:

– Selv om jeg ikke har fått svar på min henvendelse, Skatteetaten viser til lang saksbehandlingstid, opplever jeg nå at saken uansett er avklart, da Skatteetaten har gitt en tydelig avklaring rundt beskatning av pendlerbolig, skriver Ropstad.

Snudde to ganger

Etter at Statsministerens kontor først innberettet pendlerboligen som en skattbar gode i 2019, endret de oppfatning etter en dialog med Skatteetaten:

For skatteåret 2020 bestemte SMK seg først for at en attest fra Ropstads foreldre om at han hadde fri tilgang til barndomshjemmet, der han var folkeregistrert, var tilstrekkelig for at han skulle slippe å bli fordelsbeskattet av statsråd-leiligheten i Oslo.

VG har fått innsyn i korrespondansen med SMK, der Ropstad vedlegger en erklæring som er signert av foreldrene.

«Er det greit det mamma har laget her? Da forstår jeg det slik at dere tar det videre, men at jeg også bør sende en henvendelse til Skatteetaten?» skrev KrF-lederen til SMK.

«Takk for dette, det er tilstrekkelig for vår innrapportering», svarer en avdelingsdirektør ved SMK tilbake 21. desember i fjor.

Statsministeren: – Vi tar ansvaret

Erna Solberg sa fredag at hennes kontor tar ansvar for at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fikk feil informasjon om skatteplikten:

– Vi tar ansvaret for at han har fått en opplysning om at man har trodd at det ikke nødvendigvis var skatteplikt. Men det litt uklart, for samtidig har vi en innberetning hvor han sier at han betaler hjemme, sa Solberg til VG fredag ettermiddag.

Ropstad opplyste først at han skulle dekke faste utgifter på foreldrenes eiendom, men lot det være ettersom SMK i fjor tolket et svar fra Skatteetaten dit hen at det ikke var nødvendig likevel.

Ikke før torsdag denne uken Ropstad rettet opp denne feilen: Da sendte han inn et nytt skjema til SMK. Der erklærer han at han likevel ikke betaler for seg til foreldrene hjemme i Agder.

– Han leverte en ny og rettet egenerklæring til SMK, sa statsministeren.

Ifølge Solberg har Direktoratet for økonomiforvaltning, som er regjeringsapparatets lønningskontor, fått beskjed fra SMK om å innberette fordelen av Ropstads gratis-bolig til Skatteetaten.

BA ROPSTAD RYDDE OPP: Erna Solberg møtte pressen i Høyres Hus fredag, og måtte svare for råd som SMK hadde gitt KrF-lederen om hans skattesak.

«Han betaler husleie til foreldrene»

VG har også fått innsyn i svaret fra Skatteetaten fra oktober i fjor, etter at SMK ba om en klargjøring av spørsmålet om skatteplikt.

Premisset i SMKs spørsmål er en politiker med kone og to barn som har folkeregistrert adresse hos sine foreldre og får pendlerbolig fra SMK.

«Han betaler husleie til foreldrene og pendler regelmessig dit», skriver SMK i henvendelsen til Skatteetaten.

Da svaret forelå, ba SMK i desember om at Ropstad sendte inn en erklæring fra foreldrene om at han hadde adgang til overnatting og opphold i foreldrehjemmet. Dette gjorde Ropstad få dager senere.

SMK oppfordret også Ropstad til selv å ta kontakt med Skatteetaten «siden det gjelder dine rettigheter som skattyter».

Det var etter denne oppfordringen Ropstad avklarte at han likevel ikke skulle betale noe til foreldrene.

– Min avtale var å betale deler av de faste utgiftene hjemme i slutten av året. Statsministerens kontor hadde dialog med Skatteetaten. De informerte så meg om at de hadde endret oppfatning til at utgifter på hjemstedet ikke var avgjørende for om pendlerleiligheten var skattepliktig. Da ble jeg enig med mine foreldre om at jeg likevel ikke skulle betale, skrev Ropstad i en e-post til VG fredag.

«Flott! Da sender jeg en henvendelse til Skatteetaten basert på dette og det du sendte», svarte Ropstad tilbake til SMK den 21. desember i fjor.

Avviser endring

Men skattemyndighetene avviser at noen regler er endret underveis:

– Det har ikke vært foretatt noen endring i pendlerregelverket hva gjelder merkostnadskravet for fradrag til pendlerbolig eller skattefri dekning av pendlerbolig, skriver Lene Marie Ringså, seksjonssjef i Skatteetaten, i en e-post til VG.

Mads Andenæs, professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, sier at SMKs ulike råd til Ropstad er helt uten betydning for alvorsgraden i Ropstads skattesak:

– Selv om man har fått feil veiledning, hviler skatteplikten uansett på skattyteren, sier Andenæs til VG.

– Ropstad har en særlig betrodd stilling. Da er det ekstra alvorlig å gi feil opplysninger, slik han gjorde i det skjemaet han sendte til Statsministerens kontor, sier Andenæs.

JURIDISK EKSPERT: Mads Andenæs, professor i privatrett ved Universitetet i Oslo.

Erna Solberg ville ikke svare på om Ropstad bør få noen reaksjon ut over at han må betale inn skatt for fordelen av boligen, som han selv har anslått overfor Aftenposten til å være 175 000 kroner:

– Han må rydde opp, sier statsministeren.

Publisert:

Les også

 1. Ropstad går av som partileder

  Kjell Ingolf Ropstad trekker seg både som leder for Kristelig Folkeparti og som barne- og familieminister etter…
 2. KrF-veteran om Ropstad-saken: – De valgte feil side

  Flere fylkesledere tar nå til orde for at Ropstad ikke er den rette til å lede KrF videre.
 3. Skatteetaten til Aftenposten: Sa aldri at Ropstad skulle slippe skatt

  Skatteetaten går ut mot Statsministerens kontor (SMK).
 4. Dette ser ikke bra ut

  Kjell Ingolf Ropstad legger seg flat, betaler tilbake og angrer på at han snek seg unna å betale skatt.

Mer om

Solberg-regjeringen

Kjell Ingolf Ropstad

Erna Solberg

Skatteetaten

Skatter og avgifter

Kristelig Folkeparti (KrF)

Skattepolitikk

Flere artikler

 1. SMK i desember: «Lange samtaler» om Ropstad-skatt

 2. Skatteetaten til Aftenposten: Sa aldri at Ropstad skulle slippe skatt

 3. Ropstads skattegrep: Økokrim i kontakt med Skatteetaten

 4. Solberg: – Jeg håper Kjell Ingolf rydder opp med skatteetaten

 5. Ekspert om Ropstad-saken: – Det er skatteunndragelse, kort og godt

Fra andre aviser

 1. Solberg vil ikke svare på hva Ropstads skattegrep gjør med tilliten til politikerne

  Aftenposten
 2. Ropstad sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men han betalte ikke en krone.

  Aftenposten
 3. Professor: Statsministerens kontor må granskes

  Aftenposten
 4. Ropstad sa han hadde utgifter hos foreldrene for å slippe skatt. Men han betalte ikke en krone.

  Bergens Tidende
 5. Ropstad beklager skattegrep – går ikke av

  Aftenposten
 6. Skatteetaten ut mot Statsministerens kontor: Sa aldri at Ropstad skulle slippe skatt

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no