IKKE AKKURAT PROSJEKT PERFEKT: Michael Tetzschner (H) er spørrende til om Stortinget burde ha startet byggeprosjektet som nå ligger an til å sprekke med 700 millioner kroner. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Tetzschner: Byggeprosjektet ble for stort for Stortinget

Sprakk på kostnadene med 700 millioner kroner

Michael Tetzschner (H) mener at byggeprosjektet på Stortinget, som nå sprekker med 700 millioner kroner, kan ha blitt besluttet på et altfor tynt grunnlag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Nå varsler nestlederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite at alle steiner må snus for å finne ut hva som har skjedd underveis.

Samtidig krever Bård Vegar Solhjell, SVs medlem i komiteen, at presidentskapet på Stortinget redegjør grundig for årsaken til overskridelsene.

– Skattebetalerne må kunne forvente av Stortinget at vi organiserer oss nøkternt. Dette prosjektet har etter min mening en høyst marginal nytte både for institusjonen Stortinget, og for samfunnet forøvrig, sier Michael Tetzschner til VG.

VG på lederplass: Stortingets budsjettsmell

Tre store prosjekter

Sammen med VG tok Tetzschner en nærmere titt på den store byggetomten bak Stortinget i Oslo sentrum, hvor parlamentet har satt i gang ikke mindre enn tre byggeprosjekter samtidig:

** Rehabilitere kontorbygget i Prinsens gate 26, hvor bare fasaden står igjen etter at alt innenfor ytterveggene er revet og skal bygges opp igjen.

** Nytt mottak for post og varer til Stortinget. Det bygges under Wessels plass, hvor trikker og busser igjen skal passere fra februar 2017.

** Ny innkjørsel til Stortingsgarasjen fra Rådhusgaten, etter råd fra PST og sikkerhetsmyndighetene. Den nye innkjørselen skal bindes sammen med garasjeanlegget gjennom en 250 meter lang tunnel under Øvre Vollgate.

– Dette er veldig alvorlige overskridelser, sier Bård Vegar Solhjell til VG.

Jeg kommer til å gå tungt inn i saken når budsjettet kommer på torsdag. Jrg vil be presidentskapet om en skriftlig og grundig redegjørelse før vår behandling av saken. Men å fordele skyld nå, blir helt feil, så lenge vi ikke har informasjon om det store bildet, legger han til.

Les mer her: Stortingets byggeprosjekt sprekker med 700 millioner kroner

I VG tirsdag gikk hans komitekollega Per Olaf Lundteigen hardt ut mot stortingspresident Olemic Thommessen (H) og Stortingets direktør, Ida Børresen, og holdt dem medansvarlig for den store overskridelsen på Stortingets byggearbeider.

Les også: Kongen snublet ved Stortingets åpning

Les også: 24 trussel-scenarioer mot Stortinget

Urolig for prosjektet

Michael Tetzschner sier at han var urolig for kompleksiteten i prosjektet allerede for ett år siden, da presidentskapet i Stortinget varslet at prisen hadde steget fra 1,1 til 1,4 milliarder kroner.

Derfor ble det fra komiteens side bedt om avmelding underveis, uten å vente på budsjettets omtale av prosjektet for 2017.

– Nå hører vi at regningen kan komme opp på 1800 millioner kroner. Da er det påtrengende å få klarhet i planleggingen forut for igangsettelsen, hvordan Stortingets administrasjon valgte å anbefale tiltaket, og uten å ha en organisasjon som kan håndtere bygging på noe som kan være den aller mest krevende berggrunnen i Oslo sentrum, sier han.

Les også: Holder Stortingets ledere ansvarlig

Delt ansvar

Tetzschner satt i en annen stortingskomite da prosjektet ble vedtatt før valget i 2013. Han mener at det forrige presidentskapet med Dag Terje Andersen (Ap) som president må ta et delansvar for situasjonen som Stortinget står i nå.

– Ja, jeg spør meg om det strengt tatt var nødvendig å sette i gang et så komplekst prosjekt. Vi er fortsatt ikke mer enn 169 representanter her, uten utsikter til at det skal øke. Bygger vi nå opp en større organisasjon enn vi strengt tatt trenger? I hvert fall ser det ut til at de kritiske spørsmål på vegne av skattebetalerne aldri ble stilt før det var for sent, sier han.

Dag Terje Andersen skriver i en tekstmelding til VG at han ikke har alle detaljer i sakens utvikling siden han satt i presidentskapet for mer enn tre år siden:

«Jeg har derfor ikke noe grunnlag for å vurdere hva som har skjedd sidne den gang», skriver han.

Les også: Staten brukte 750.000 kroner på hodetelefoner til byråkrater

Møtes tirsdag

Torsdag kommer en full rapport til Stortinget om overskridelsene, som et vedlegg til statsbudsjettet. Både Tetzschner, Solhjell og komiteleder Martin Kolberg (Ap) har varslet at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil gå grundig gjennom dokumentet på sitt første møte tirsdag 11.oktober.

– Vi må ha tallene på bordet, og så må vi ettergå overskridelsene her med det samme kritiske blikk som vi ville om det samme hadde skjedd i regjeringen, eller i et privat selskap, sier Solhjell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder