Hoteller, butikker og luksussegmenter kan bli rammet

UTSATT: Økonomene peker på finere butikker, hoteller og eksklusive restauranter som spesielt utsatt. Bildet er fra Oslo sentrum, som er kjent for gode shoppingmuligheter. Foto: Patrick da Silva Sæther , VG

Økonomer: Ledigheten sprer seg til andre yrker

Ledigheten i ingeniør og IKT-fag har økt med 58 prosent på ett år. Men nå varsler økonomer at også andre bransjer enn oljesektoren merker - og vil merke - ledigheten i større grad.

Artikkelen er over fire år gammel

300 flere nordmenn er blitt ledige i februar. Det var en forsiktig økning i arbeidsledigheten da Nav-tallene for inneværende måned ble presentert fredag.

Men trenden er vedvarende: hvis vi ser to år tilbake i tid, så har antall registrert ledige hos Nav økt betraktelig – og ikke bare i bransjene som er direkte knyttet til petroleumssektoren.

– Trenden fortsetter

Sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen, varsler at ringvirkningene av oljebremsen kommer mer og mer til syne også i andre bransjer, som ikke er direkte tilknyttet sektoren. Hun advarer mot å tolke den relativt lave økningen i Navs ledighetstall fra januar til februar som bedring i arbeidsmarkedet.

Fikk du med deg?: Dette betyr den svake økonomiske veksten for deg

– Trenden er fortsatt den samme, og det er økende arbeidsledighet. Utviklingen i varslede permitteringer og oppsigelser tilsier at ledigheten skal fortsette å øke, noe også Nav venter ifølge siste pressemelding, sier hun.

Har du en historie om arbeidsledighet? Kontakt VGs journalist

TROR VI VIL BRUKE MINDRE PENGER: Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken. Foto: HANDELSBANKEN ,

Tjenesteytende næringer som retter seg mot bedrifter og særlig mot oljebransjen, merker allerede nedgangstidene.

Due-Andresen tror også tjenesteytende næringer som retter seg mot husholdningene står i faresonen for økende ledighet i tiden fremover.

– Den økonomiske usikkerheten sprer seg mer og mer rundt om i samfunnet, noe som er gjenspeilet i at vi har den laveste forbrukertilliten siden bank- og boligkrisen tidlig på 90-tallet. Nå svikter også synet på egen økonomi og kjøpsplaner justeres ned, sier hun, og legger til:

– Dette kan føre til at vi bruker mindre penger, og økt ledighet kan da i større grad treffe bransjene som retter seg mot husholdningen fremover, sier hun.

Tror det går bra med de offentlige omsorgsyrkene

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets, fremholder at selv om økningen i ledighet er forsiktig ifølge Nav-tallene, så er drivkreftene som sørger for økt ledighet de samme.

TROR OMSORGSYRKENE GÅR BRA: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

– Vi kan se tendenser til økt ledighet også blant andre yrkesgrupper enn de som er knyttet direkte til petroleumssektoren. Smitten fra oljebremsen er ikke så tydelig ennå, men det vil komme i større grad, sier han til VG.

Tips fra norske økonomer: – Få ned gjelden!

Overordnet sett tror Aamdal vi kommer til å se et skarpt skille mellom privat og offentlig sektor for hvor ledigheten kommer til å slå kraftigst ut i årene fremover.

– Jeg tror vi kommer til å se en bred økning i ledigheten i privat sektor, mens det i offentlig sektor ikke er noen grunn til å vente noen nedgang. Det ser vi også ved at ledigheten generelt går ned i yrker der det er stor etterspørsel, som i omsorgsyrker og jobb med barn og unge, sier han.

Tror luksusbutikkene vil slite

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, tror yrkene som er rettet mot luksussegmentet er i spesiell fare i tiden fremover.

TROR PÅ SMALERE TIDER: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Eika ,

Han drar en sammenligning med bank- og boligprisen på starten av 90-tallet.

– Hele Norge går mot mer smalhans i disse mer krevende tider, og folk vil være mindre villige til å vise seg frem med luksusartikler. Det er vanskelig å måle smitteeffekten, men erfaringen fra boligkrisen på 90-tallet viser at den er betydelig. Da gikk Ferrari-sjappene konk, mens Ford og Opel-forretningene gikk bra, sier han.

Få med deg: Finanselitens beste råd for din økonomi i 2016

Andreassen tror den økte ledigheten dermed først og fremst vil bli svært synlig i de regionene der oljesektoren har stått sterkt.

– Alt fra butikker som selger luksusbiler, yachter, eksklusive restauranter og konferansehotell vil få enda større problemer. Hvis denne delen av bransjen skal overleve, så trenger de markedsføring for de nye tidene. Tider som ikke er like preget av stor kjøpekraft, sier Andreassen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder