LYDOPPTAK: I det fleste europeiske land blir vitneforklaringer dokumentert, men ikke i Norge. Nå kan det bli lydopptak også i norske domstoler. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Vil ha lydbåndopptak i rettssalen

Får Domstoladministrasjonen som det som de vil, vil lyd og billedopptak i fremtiden dokumentere vitnemålene i norske rettssaler.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Dårlige dokumentasjon av vitneforklaringer gjør at advokat Christian Wiig flere ganger har tatt av seg forsvarerkappen og satt seg i vitneboksen på saker hvor han forsvarer en tiltalt.

Han har lenge etterlyst at det skal være i det minste lydopptak av vitneforklaringer i rettssalen.

I Snåsa-saken, der en far ble utsatt for justismord, dømt for å ha misbrukt sin egen mindreårige datter, mener Wiig at det ville god bruk for å kunne i detalj høre hvordan fostermor til datteren vitnet.

FORSVARER: Advokat Christian Wiig Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

– Hun var kronvitnet i saken, og hennes vitnemål var hovedårsaken til at min klient ble dømt. Det ble begått et justismord, men da saken skulle gjenopptas var hun død. Det sier det seg selv at det ville sterkt forenkle prosessen, vi kunne høre hennes forklaringer, sier Christian Wiig.

Han sier at det mange ganger ville ha vært til stor nytte om de i lagmannsretten hadde hatt tilgang til lydopptak av vitnemålene gitt i tingretten.

– Vi møter ofte problem med at vitner i lagmannsretten forklarer seg på en annen måte enn hva de gjorde i tingretten. Vi sitter med notater fra deres første vitnemål og ser at nå er forklaringen en annen. Dette skjer ofte, og noen ganger er forskjellen så alvorlig at jeg må ta av meg forsvarerkappen og gå i vitneboksen for å forklare meg som vitne. Rett og slett fortelle hva som jeg mener er endret i forklaringen, sier Wiig.

Han får støtte av statsadvokat per Morten Schjetne.

– I Snåsa-saken ville det ikke ha gjort mye fra eller til. Der var det flere andre bevis som lå til grunn for gjenopptagelse, sier Schjetne.

­

STATSADVOKAT: Per Morten Schjetne Foto: Geir Otto Johansen , VG

Men han er enig at det er mange eksempler på at de ville vært stor nytte å ha lydbåndopptak av vitner når de skal gi nye forklaringer i ankesaker.

– Det er ikke sjelden at de vitnene sier, ikke er i samsvar med det vi har notert fra første rettsforhandling, sier Schjetne.

Lydopptak i retten har en kostnadsside. Domstoladministrasjonen (DA) jobber nå på ny med å prøve å få inn dette på statsbudsjettet for 2017. Om det i første omgang blir bare lyd og ikke er bilde ikke avklart.

– Norge er et av få land i Europa hvor forklaringene av siktede, parter og vitner i en sak ikke sikres. En mulighet for å etterprøve innholdet av forklaringene vil styrke rettssikkerheten I. tillegg vil opptak av forklaringer i tin gretten gi positive effekter ved en ankebehandling, sier seniorrådgiver i DA, Iwar Arnstad

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder