GLAD I BSU: Enya Lillevik (t.v.) og Oda Opdahl er fornøyd med å kunne spare til bolig med belønning fra staten.
GLAD I BSU: Enya Lillevik (t.v.) og Oda Opdahl er fornøyd med å kunne spare til bolig med belønning fra staten. Foto: Runa Røed VG

Flere ungdomspartier vil avvikle BSU-ordningen

INNENRIKS

Mens stort sett hele befolkningen ønsker å beholde BSU-ordningen, er flere av partienes ungdomsorganisasjoner atskillig mer skeptiske.

Publisert: Oppdatert: 24.08.17 06:15

– Jeg synes ordningen er bra slik den er i dag. Det gir jo en mulighet til å spare veldig tidlig, sier Enya Lillevik, som har hatt boligsparing for ungdom (BSU) i fem år.

Hun og venninnen Oda Opdahl er fornøyd med at det går an å spare, og få litt hjelp fra staten for strevet.

– Det er jo ikke alle som har foreldre som kan hjelpe en inn på boligmarkedet, så det er en fin ordning som gjør at man kan spare til bolig likevel, sier Oda.

De er ikke alene. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), er hele 92 prosent av befolkningen positive til BSU-ordningen i sin eksisterende form.

– Det viser jo at ordningen er godt forankret i befolkningen, også blant andre enn de unge selv, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek.

Unge frykter tøft boligmarked: Én av fem tror det vil bli nærmest umulig å kjøpe

– Forsterker klasseskillene

Med andre ord er det bred enighet om BSU-ordningen blant folk flest. Men går vi til ungdomspartiene, er oppfatningen atskillig mer nyansert.

For eksempel vil Unge Venstre avvikle ordningen slik vi kjenner den i dag, og heller se på andre muligheter.

– BSU fungerer i praksis som en overføring fra dem som har lite til de som har mye, fordi det først og fremst er de som har råd til å spare mye penger som kan benytte seg av ordningen, sier leder i Unge Venstre, Tord Hustveit.

I stedet ønsker de skattelette for dem med lavest inntekt, for på den måten å bidra til sparing.

– Vi vil senke skatten på arbeid for dem som har minst, da vil det være de som får det bedre.

– Er dere ikke i utakt med befolkningen når så mange ønsker å bevare BSU-ordningen?

– Jeg tenker det er vår jobb som ungdomsparti å påpeke det når vi har deler av et system som ikke er bra. Så mener jeg jo vi har gode argumenter, og at folk kan se det når de hører hva vi sier, og etter hvert endre mening, sier han.

Han får delvis støtte av flere andre ungdomspartier. Blant annet har Sosialistisk ungdom (SU) tidligere tatt til orde for andre spareløsninger for unge.

– Dagens BSU-ordning er med på å forsterke klasseskillene vi allerede har i dagens boligmarked. Den hjelper de rike unge som allerede har muligheten til å spare penger. BSU koster også mye penger, de bør heller brukes på å hjelpe førstegangskjøpere til egenkapitalskrivet gjennom for eksempel husbanken, eller ved å bygge billige studentboliger, sier leder i SU, Andrea Sjøvoll.

Hun tror mange mennesker ikke kjenner godt nok til potensielle alternativer til BSU.

– Vi er for opptatt av å bevare dagens ordninger. Jeg mener vi må tenke veldig annerledes for å få et rettferdig boligmarked med mindre forskjeller, sier Sjøvoll.

Også AUF-leder Mani Hussaini vil se på andre ordninger for å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

– Vi er for BSU, men skeptiske til måten det gjøres på, sier han.

Han viser til en undersøkelse Dagens Næringsliv omtalte i 2015, som viste at seks av ti unge beholder BSU-kontoen sin etter de har kjøpt. Det mener han viser at systemet ikke fungerer.

– Vi som skattebetalere kan ikke være med på å gi penger til de som allerede eier. Da må vi tenke annerledes, sier han.

Selge bolig? Nå kan det ta lengre tid å få solgt

– Folk som har dårlig råd vil alltid ha mindre penger til å spare

Fra sentrum og bort mot den andre siden av skalaen er tonen en annen.

Leder i Senterungdommen, Ada Johanna Arnstad, forteller at de ikke har vedtatt politikk på BSU-ordningen, men at de generelt er positive.

– Den er med på å utjevne forskjellene, men er heller ikke perfekt. Men et alternativ uten BSU ville vært mye verre, og gjort det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet, sier hun.

– Vi synes det er en viktig ordning, og vil øke det maksimale sparebeløpet og det årlige, sier Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Han mener det alltid vil være en fordel for de mer bemidlede når det kommer til spareordninger.

– Folk som har dårlig råd vil alltid ha mindre penger til å spare enn folk som har god råd. Det man må spørre seg om er jo om det er positivt at man sparer til bolig fremfor å bruke pengene på noe annet. Da er BSU er et viktig virkemiddel, som jo også er godt forankret i befolkningen, sier han, og understreker at åtte av ti mellom 18 og 33 år sparer i BSU.

Husker du denne? Her sover de i kø for å sikre seg leilighet

Også Fremskrittspartiets ungdom (FpU) mener dagens ordning fungerer, og at vi heller må jobbe med å styrke den. De vil ha et maksbeløp på 500.000 kroner, i tillegg til å doble det årlige skattefradraget som nå er på 5000 kroner.

– Vi er helt på linje med folket her. BSU-ordningen har en så positiv virkning på boligmarkedet for unge mennesker, så hvis vi får lov til å bestemme skal vi hjelpe enda flere, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

KrFU-leder Ida Lindtveit Røse er mer skeptisk.

– Vi har vedtatt å fjerne BSU, men har ikke fått gjennomslag for det i KrF. Vi vil at de pengene skal gå til å hjelpe de som ikke greier å komme inn på boligmarkedet, sier hun.

Fasiten: Så mye av boligboomen skyldes spekulanter

Hun mener prioriteringen blir feil, ettersom det gjør det enklere å spare for dem som har mye fra før.

– Utfordringen er at du har et sparebeløp på 25.000 kroner. Du skal enten ha en god deltidsjobb eller bruke lite penger hvis du er student eller ung, for å greie å spare så mye. Noen greier det, men mange har foreldre som bidrar, og det bidrar til å skape større forskjeller, sier hun.

Dermed havner de som har fått hjelp et hakk foran i kampen om boligene, mener Lindtveit Røse.

– Da er spørsmålet om samfunnet skal heie frem det, eller om man skal hjelpe de som ikke har de samme mulighetene. Når vi bruker så mye penger på BSU-ordningen som vi gjør, mener jeg den skal være rettet mot dem som faktisk trenger hjelpen, sier Lindtveit Røse til VG.

Her kan du lese mer om