KJØRER HARDT: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) argumenterer for at det norske folk bør være med på reallønnsnedgang i årets lønnsoppgjør. Foto: Mattis Sandblad , VG

Kan bli nulloppgjør, men null er tull: De fleste kan få mellom 11.000 og 18.000 kroner i lønnsøkning i år

NHO vil kreve at du skal redusere kjøpekraften neste år. Men at du får null, er bare tull: Her er oversikten som viser at du ligger an til å få fra 11.000 til 18.000 kroner i økt lønn også neste år.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

NHO regner på hva som bør bli utfallet av vårens hete hovedoppgjør, som innledes tirsdag.

VG vet at de ønsker at lønnsveksten samlet kommer ned mot to prosent. Prisveksten er ventet å bli 2,5 prosent; alt under 2,5 prosent vil dermed gi reallønnsnedgang.

Men dagens oversikt i VG viser at oppgjøret uansett ligger an til å gi tillegg godt over 10.000 kroner:

• Ansatte innen bank og finans ligger an til å få over 17.000 kroner.

• Kommuneansatte, samt industriarbeiderne over 11.000 kroner.

• Sykepleiere og lærere over 13.000 kroner.

Vil ha reallønnsnedgang

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen sier det er for tidlig å si noe om hvor grensen går for hva som blir det endelige utfallet, men innrømmer at han vil kjempe for at du får reallønnsnedgang.

– Vi kikker nå på de ulike lønnskomponentene. En del er på plass, men det vil alltid være usikkerhet hvor mye som vil bli gitt i de lokale forhandlingene. Vi ser at stadig flere bransjer og bedrifter blir rammet av ringvirkningene av oljekrisen.

– Men den svake kronekursen gjør at mange fastlandsindustribedrifter går godt?

– Det var delvis riktig i 2015, men dessverre ser vi at det stanser opp i stadig flere bransjer og landsdeler.

NHOs representantskap vedtok denne uken at årets lønnsoppgjør «må bli ytterst moderat».

– Hva legger dere i ytterst moderat?

– Hva vi ender på får vi se, men jeg mener at ytterst moderat betyr reallønnsnedgang. Vi har i ti år hatt høyere reallønnsvekst enn noen andre. Det gikk på et vis da vi fikk godt betalt for vår olje og gass. Vi solgte dyrt og kjøpte billig. Nå selger vi billig og kjøper dyrt. Nå burde vi strengt talt sett 1-tallet, sier han.

Les også: Kjip dag for Oljefondet

Streike bort 10.000 arbeidsplasser?

Han sier at kostnadene må ned, at vi må produsere mer per time og viser til hvor stor nedtur vi må gjennom.

– Av en total eksport på 1180 milliarder kroner, utgjør olje og gass 38 prosent. I tillegg kommer eksport av olje- og gassrelatert teknologi. Det mange sier skal overta, fiskeoppdrett, eksporterte for 47,7 milliarder kroner i fjor. Olje og gass utgjør 20,5 prosent av statens inntekter, oppdrett 0,8 prosent, inkludert villfisk. Når den store sektoren rammes, er det så alvorlig for Norge, at vi ennå ikke har opplevd de store ringvirkningene, sier han.

– Men vi ser at de kommer, oljekrisen treffer ikke lenger bare olje- og gassindustrien og deres leverandørindustri, den slår inn i bransje etter bransje og etter hvert inn i alle deler av landet. I denne situasjonen har vi ikke råd til å gi noe annet enn meget moderate tillegg. Det tror jeg faktisk at arbeiderne i industrien skjønner. De er ikke innstilt på å streike bort 10.000 arbeidsplasser for bevare kjøpekraften.

FOR LAVT: Leder i Fellesforbunet, Jørn Eggum, er ikke fornøyd med NHOs tilbud. Foto: Trond Solberg , VG

Pensjonsløsning

Fellesforbundsleder Jørn Eggum reagerte kraftig da det ble kjent at NHO også vil begrense prisjusteringene av minstelønnssatsene.

Tjenestepensjon har utløst den store uenigheten i forkant av årets frontfagsforhandlinger – fordi NHO står så steilt på at temaet ikke hører hjemme i forhandlingene, mens LO vil.

Les: Dette er pensjonsbråket

Men fordi partene sitter på hver sin klode i det spørsmålet, kan det faktisk løses enkelt, ved at de blir enige om at saken er så stor og viktig at LO og NHO bes om å utrede mulige løsninger frem mot 2017, hvor blant annet Avtalefestet pensjon (AFP) skal evalueres.

Ved siden av lønn og pensjon, er dragkampen om minstelønn det tredje store stridstemaet.

Når NHO og Norsk Industri trolig får gjennomslag for null i generelt tillegg, og at pensjon løftes ut for bli løst i fellesskap mellom LO og NHO, så ligger videreføring av minstelønnsjusteringene an til å være den eneste seieren LO og Fellesforbundet kan få i år.

Lønnstilleggene

Uansett hvor mye Lier-Hansen prater lønningene ned, så blir det greie lønnsøkninger på det norske folk også i år:

Basert på tall fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU), har VG regnet på to sannsynlige utfall av årets oppgjør: At det ender på nivå med antatt prisstigning på 2,5 prosent – eller en lavere løsning, slik arbeidsgiverne ønsker, på rundt 2,25 prosent – noe som vil redusere reallønnsveksten.

Lier-Hansen mener resultatet bør bli enda lavere.

Som oversikten viser, utgjør det ingen stor forskjell i krone og ører mellom 2,5 og 2,25 prosent. Men det er kampen om prinsippene omkring å bevare kjøpekraften, som gjør gir alt under 2,5 prosent sprengkraft: Resultatet skal ut til uravstemning blant medlemmene og man risikerer streik hvis grasrota føler seg overkjørt.

Lokale tillegg er såkalt lønnsglidning; penger som gis senere på året i lokale forhandlinger, som det i dag er umulig å vite utfallet av.

Fellesforbundsleder Jørn Eggum har fått seg forelagt denne saken, men sier han ikke ønsker å gi noen kommentarer nå.

Les: Eggums gavmilde milliardær-mentor (VG+)

Oppgjøret starter tirsdag.

HER ER OVERSIKTEN OVER SANNSYNLIG UTFALL I LØNNSOPPGJØRET:

Kommuneansatte (374.300 årsverk i 2014)

Lønn 477.015 kr.

Overheng 2862 kr. (0,6 %)

Justeringer 477 kr. (0,1 %)

Lokalt tillegg 8586 (1,8 %) – 7393 kr. (1,55 %)

Samlet tillegg: 11088 kr. (2,5 %) – 9933 kr. (2,25 %)

Industriarbeidere (91.500 årsverk 2014)

Lønn 441.877 kr.

Overheng 4418 kr. (1 %)

Justeringer 441 kr. (0,1 %)

Lokalt tillegg 6186 kr. (1,4 %) – 5082 kr. (1,15 %)

Samlet tillegg 11.045 kr. (2,5 %) – 9941 (2,25 %)

Industrifunksjonærer (80.500 årsverk i 2014)

Lønn 686.237 kr.

Overheng 6862 kr. (1 %)

Justeringer 686 kr. (0,1 %)

Lokalt tillegg 9607 kr. (1,4 %) – 7 892 kr. (1,15 %)

Samlet tillegg 17.155 kr. – 15.440 kr. (2,25 %)

Varehandel (Virke) (80.500 årsverk 2014)

Lønn 472.804 kr.

Overheng 3 310 kr. (0,7 %)

Justeringer 472 kr. (0,1 %)

Lokale tillegg 8038 kr. (1,7 %) – 6856 kr. (1,45 %)

Samlet tillegg 11.820 kr. (2,5 %) – 10.638 kr. (2,25 %)

Statsansatte (142.200 årsverk)

Lønn 538.718 kr.

Overheng 2694 kr. (0,5 %)

Justering 538 kr. (0,1%)

Lokale tillegg 10.236 kr. (1,9 %) – 8889 kr. (1,65 %)

Samlet tillegg 13.468 kr. (2,5 %) – 12.121 kr. (2,25 %)

Bank og finans (30.700 årsverk i 2014)

Lønn 686 991 kr.

Overheng 8 244 kr. (1,2 %)

Justering 687 kr. (0,1 %)

Lokale tillegg 8244 kr. (1,2 %) – 6526 kr. (0,95 %)

Samlet tillegg 17 .75 kr. (2,5 %) – 15.457 kr. (2,25 %)

Helseforetakene (Spekter) (98.700 årsverk i 2014)

Lønn 538.307 kr.

Overheng 2691 kr. (0,5 %)

Justering 538 kr. (0,1 %)

Lokale tillegg 10.227 kr. (1,9 %) – 8882 kr. (1,65 %)

Samlet tillegg 13.456 kr. (2,5 %) – 12.111 kr. (2,25 %)

Undervisningsansatte i kommunene (88.800 årsverk i 2014)

Lønn 527.488 kr.

Overheng 3165 kr. (0,6 %)

Justering 527 kr.

Lokale tillegg 9495 kr. (1,8 %) – 8176 kr. (1,55 %)

Samlet tillegg 13.187 kr. (2,5 %) – 11.868 kr. (2,25 %)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder