TILTAK: Knut Storberget ønsker seg en bred debatt om hva som skal gjøres for å minske familievolden. Foto: Scanpix

Storberget avgjør om serber skal til Kroatia

Justisminister Knut Storberget (Ap) og menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vil treffe den endelige beslutningen om en 44 år gammel serber skal utleveres til Kroatia der han i 1991 ble dømt for drap in absentia.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

Tidligere har Høyesterett avgjort at mannen kan utleveres til Serbia mens kjæremålsutvalget, da saken ble behandlet i august, opphevet lagmannsrettens kjennelse om at mannen kan utleveres til Kroatia.

I forrige uke ble saken behandlet på nytt i Høyesteretts første avdeling som konkluderte med at vilkårene er til stede for utlevering til begge land.

Dermed er det Justisdepartementet som må avgjøre hvilket land som skal rettsforfølge serberen for de krigsforbrytelsene han er mistenkt for å ha begått i Vukovar i Kroatia.

Viktig avgjørelse

Begrunnelsen for Høyesteretts avgjørelse er at mannen har fått løfte om at hans sak vil bli gjenopptatt i Kroatia. Mannens forsvarer, Tor Even Gjendem, prosederte på at det ikke er anledning til utlevering på grunnlag av en dom dersom det er særlig grunn til å tro at dommen ikke bygger på en riktig vurdering av skyldspørsmålet.

Høyesterett sier ordlyden i loven kan tale for et slikt syn, men mener andre rettskilder bør legges til grunn. Ved at mannen har fått garanti for en gjenopptakelse av saken må utleveringskravet vurderes som at mannen skal utleveres for å bli stilt for retten som mistenkt for en krigsforbrytelse, fastslår Høyesterett.

Gjendem sier til NTB at han vurderer om saken skal bringes inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, men samtidig er det viktig å få avklart hvilket land myndighetene vil utlevere ham til.

- Min klient er villig til å få sin sak prøvd for en domstol i Serbia, men har ingen tro på at han får en forsvarlig behandling ved en kroatisk domstol.

Ikke noe fristed

NRK har tatt opp saken med tidligere dommer ved menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Hanne Sophie Greve.

Hun sier det er på høy tid at Norge aktivt bidrar til et mistenkte krigsforbrytere får sine saker behandlet.

- Ved vår passivitet har vi bidradd til at Norge langt på vei er blitt et fristed for personer som er mistenkt for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.

Det skal være rundt 40 personer i Norge som er mistenkt for krigsforbrytelser på Balkan og i Rwanda.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder