BYRÅDSLEDER: Stian Berger Røsland (Oslo Høyre). Foto: Magnar Kirknes

Høyre-topp avviser reservasjonsrett

Høyres byrådsleder i Oslo, Stian Røsland, slår fast at det neppe blir noen reservasjonsrett for fastleger i hovedstaden.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Hvis dette ender med at kommunene skal si ja eller nei til at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise til abort, så kan jeg ikke se for meg at det blir reservasjonsadgang i Oslo, sier Røsland til VG.

Må forvalte KrF-forslag

Fredag sa Bergens ordfører, Høyres Trude Drevland, til VG at hun mener reservasjonsretten er forhistorisk, og at regjeringen bidrar til å gjøre en vanskelig situasjon for unge kvinner enda verre.

Høyres helseminister Bent Høie har sendt ut et forslag som vil lovfeste legers adgang til å reservere seg mot aborthenvisninger.

Forslaget kommer som en følge av samarbeidsavtalen mellom KrF og regjeringspartiene: For KrF var reservasjonsrett et sentralt krav som måtte innfris for at partiet skulle støtte Høyre/Frp-regjeringen.

Men i forslaget Høie har sendt ut stilles en rekke krav, både til legene og til kommunene, som må innfris for at en lege skal kunne reservere seg.

Kommunene bestemmer

Blant dem heter det at kommunene skal stå fritt til å si nei til at leger reserverer seg.

- Det vil være opp til den enkelte kommunen å avgjøre om de ønsker å inngå avtaler om reservasjon, såfremt vilkårene for å inngå slik avtale er oppfylt, heter det i høringsbrevet fra regjeringen.

Byrådsleder Røsland, som leder et byråd der KrF og Venstre er med, understreker at spørsmålet ikke har vært til politisk behandling i Oslo ennå.

Men:

- Jeg har motforestillinger mot at leger med kontrakt med Oslo kommune skal kunne velge bort deler av legegjerningen. Så når dette kommer på mitt bord, kan jeg vanskelig se at Oslo vil praktisere en ordning der leger kan reservere seg, sier han.

- Pussig

Røsland peker også på at diskusjonen de siste ukene har vist at det er leger som allerede i dag praktiserer en reservasjonsrett, og at han kan se argumenter for å regulere den praksisen - men det blir altså ikke aktuelt i Oslo.

Norske leger forteller: Derfor vil vi ikke henvise til abort(VG+, krever innlogging)

Han er også spørrende til hvorfor partifellen i Helsedepartementet, Bent Høie, lar det være opp til kommunene å si ja eller nei til reservasjonsleger.

- Det er en litt pussig konstruksjon at man skal si at en lege kan reservere seg mot bestemte oppgaver, men at kommunen deretter skal si at konsekvensen da blir at man ikke kan arbeide som fastlege, sier Røsland.

Også i Trondheim ligger det an til et nei til reservasjonsrett.

- Dette var ikke Høyres forslag

Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup, er også parlamentarisk nestleder i partiet. Han mener det er uproblematisk dersom landets største kommune ikke gjennomfører regjeringens reservasjonspolitikk.

- Om Oslo skal innføre dette, må våre folk i Rådhuset ta stilling til. Når vi overlater til kommunene å avgjøre, må vi finne oss i at ulike kommuner har ulikt syn, sier Astrup til VG.

Nikolai Astrup (H). Foto: Krister Sørbø

Han mener en reservasjonsrett uansett ikke ville hatt store konsekvenser for pasienter i Oslo, fordi det finnes så mange fastleger.

Han forsvarer forslaget fra regjeringen, og mener det er balansert:

- Vi får ryddet opp i den ulovlige praksisen som er nå, der leger har praktisert reservasjon uten at noen pasienter har visst om det. Nå gir vi pasientene muligheten til aktivt å velge bort de fastlegene. Dette var ikke Høyres forslag, men del av en samarbeidsavtale. Når regjeringen nå har lagt frem forslaget, så mener jeg det er balansert. Vi skal ikke på noen måte svekker kvinners rettighet til å velge abort, og dette er overhodet ingen uthuling av abortloven, sier Astrup.

Undergraver

Det er Aps gruppeleder i Oslo, Libe Rieber-Mohn, ikke enig i.

- Regjeringen har skapt usikkerhet blant unge kvinner, og de bidrar til å undergrave abortloven med dette forslaget, sier hun.

Libe Rieber-Mohn. Foto: Jan Petter Lynau

Rieber-Mohn er derfor glad for at byrådslederen i hovedstaden sier det ikke er aktuelt med reservasjonsrett i Oslo.

- Vi vil fremme et nytt forslag om at kommunen skal si nei til fastleger som vil reservere seg. Det håper jeg Høyre støtter, selv om vi uansett har flertall sammen med Venstre for dette, sier Rieber-Mohn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder