Helse- og velferdsgrunner og høytider gir lovlig fravær

FORBANNET: Leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen er sikker på at de nye fraværsreglene fra høsten av vil føre til mer frafall i videregående skole. Mandag åpnet han Elevtinget i Oslo. Foto: Elevorganisasjonen ,

Mer enn ti prosent fravær gir null karakter - elever raser mot lovendring

Elever i videregående er rivende uenig i regjeringens nye fraværs-regel: Dersom en elev har minst ti prosent ugyldig fravær i et fag - blir det ingen karakter i faget.

Artikkelen er over fire år gammel

På åpningen av Elevtinget mandag gikk leder Kristoffer Hansen i Elevorganisasjonen til frontalangrep på en bestemmelse som har gått under radaren hos mange - både elever, lærere og foreldre.

Allerede i juni 2015 gikk det ut beskjed fra Utdanningsdirektoratet om den nye regelen, som skal forhindre skulk:

«Fraværsgrensen vil tre i kraft fra og med skoleåret 2016-2017. Grensen vil gjelde fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget,» skrev Utdanningsdirektoratet.

Det ble presisert at elevene vil kunne få karakter hvis de kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av blant annet helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid og religiøse høytider.

Les også: Flertall for makstak på fravær

Slaktet fraværsgrensen

Elev-leder Kristoffer Hansen brukte store deler av åpningstalen sin foran elev-tillitsvalgte fra hele Norge - til å slakte den nye fraværs-regelen mandag.

– Dessverre har Torbjørn Røe Isaksen bestemt seg for at det skal bli vanskeligere for eksempelvis elever som blir mobbet å finne motivasjon til å gå på skolen. Han skal nemlig frarøve oss en av våre viktigste rettigheter. En rettighet vi har kjempet for i mange år blir nå fjernet med et pennestrøk av regjeringen. Fra august 2016 mister alle elever på videregående skole retten til vurderingsgrunnlag hvis de har mer enn 10 prosent fravær. Innføringen av denne fraværsgrensen gjør at alle elever som av en eller annen årsak har vansker med å komme seg på skolen, mister retten til å få et vitnemål, sa Hansen.

FORSVARER FRAVÆRSREGLER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under et besøk på Stridsklev Ungdomsskole i Porsgrunn. Foto: Alf Øystein Støtvig , VG

Les også: Gir gavekort til elever uten fravær

Han mener at det regjeringen og Røe Isaksen mener er et nødvendig tiltak for at lærere skal være strengere mot elevene sine, kommer til å føre til at flere elever faller fra i skolen.

– Kunnskapsministeren bryr seg ikke om den kunnskapen vi har om ungdoms psykiske helse eller om årsaker til fravær. Han sitter istedenfor på kontoret sitt og tror at alt fravær skyldes late elever og skulking, sier Kristoffer Hansen.

Statsråden forsvarer fraværsgrensen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen begrunner lovendringen med frykt for at elevene mister verdifull opplæring.

Ap-Giske: Krever SMS-varsel til foreldre om elev-fravær

– Elevene mister viktig opplæring når de er borte fra undervisningen. Høringsrunden vi hadde i fjor viste at mange skoleeiere, skoleledere og lærere delte denne bekymringen. Samtidig er det klart at elever i videregående opplæring er en sammensatt gruppe. Derfor har vi også bestemt at det skal være unntak fra fraværsgrensen, blant annet. for sykefravær og politisk arbeid. Dette er nettopp for å sikre at grensen kun skal gjelde ubegrunnet og udokumentert fravær. Det er selvsagt en risiko for at noen likevel ikke vil møte frem til opplæringen. Jeg tror skolene allerede ser på høyt fravær som en risiko for frafall, og har ulike tiltak rettet mot dette. Jeg forutsetter at skolene vil fortsette dette arbeidet, skriver Røe Isaksen i en e-post til VG.

Enkel å håndheve

– Er det ikke bedre med en viss bruk av skjønn fremfor en rigid regel om ti prosent som en absolutt fraværsgrense?

– Det er fordeler og ulemper ved begge deler. Det synes jeg også de vel 350 høringsuttalelsene viste. En stor andel av høringsinstansene uttalte at de ønsket en fastsatt grense med klare unntak. Fordelen med en slik innretning er at den er enklest å håndheve, forutsigbar og sikrer likebehandling av elevene, svarer skolestatsråden.

Han forsvarer også at fraværsgrensen er på ti prosent og ikke 15 prosent, som tidligere er antydet.

– Intensjonen med fraværsgrensen er å bygge opp under elevenes oppmøteplikt. Kombinasjonen av en høy grense og mange unntak, vil fort undergrave denne intensjonen. Jeg synes i utgangspunktet at en grense på 10 prosent med mulighet for flere unntak, er romslig, svarer statsråden.

Han mener forskjellen mellom 10 og 15 prosent er «ganske stor».

– For eksempel vil det i matematikk på Vg1 studiespesialiserende som er et fag med 140 årstimer, bety at en elev kan være borte i 14 timer før grensen på 10 prosent er overskredet. Til sammenligning vil det være 21 timer dersom grensen er 15 prosent, illustrerer Røe Isaksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder