NEKTER STRAFFSKYLD: Den pensjonerte politilederen Eirik Jensen (59) avviser alle anklager om at han har medvirket til innførsel av store mengder hasj til Norge mot betaling. Foto: Helge Mikalsen

Slik ble Jensen-saken rullet opp

OSLO TINGRETT (VG) To dager etter at politispanere fulgte et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Oslo i desember 2013, ble Spesialenheten varslet om en mulig utro tjener i politiet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I begynnelsen av desember 2013 iverksatte Asker og Bærum politidistrikt spaning mot hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) fra Bærum. I løpet av de første dagene fulgte etterforskerne blant annet Cappelen inn på Sandvika storsenter, der han kjøpte flere mobiltelefoner.

Spanerne gikk inn i butikken etter at hasjbaronen hadde dratt fra stedet og sikret seg telefonnumrene til de aktuelle telefonene, ifølge VGs opplysninger.

Få oversikt: 12 spørsmål og svar om Jensen-saken

Spanet på telefonkjøp

5. desember 2013: To dager etter at den skjulte etterforskningen var iverksatt fikk politiet medhold fra Asker og Bærum tingrett til å opprette kommunikasjonskontroll, med det formål å avdekke Cappelens kontaktnett og hans da antatte narkotikavirksomhet.

I tillegg ble det innhentet historiske trafikkdata fra hasjbaronens telefonnummer.

JOBBET HER: I desember 2013 hadde Eirik Jensen og Gjermund Cappelen to møter, like ved politihuset i Oslo hvor Jensen hadde holdt til i en mannsalder. Foto: Marius Knutsen

I løpet av disse desemberdagene gjennomgikk politiet de historiske dataene og påviste blant annet hyppig kontakt med et telefonnummer som i politiets straffesaksregister var knytte til en domfelt pakistansk mann som på denne tiden ikke befant seg i Norge.

Denne kontakten pågikk fortsatt, og noen dager senere ble det avtalt et møte mellom Cappelen og brukeren av telefonnummeret.

Bli oppdatert: Følg rettssaken minutt for minutt her

Det første møtet

10. desember 2013: Cappelen og brukeren av det mystiske telefonnummeret møtte hverandre på Grønlandsleiret i Oslo sentrum. Brukeren av nummeret satte seg inn i bilen, ført de to kjørte en runde i kvartalet. Brukeren forlot deretter bilen, og vedkommende ble av spanere identifisert som den høyt betrodde politimannen, Eirik Jensen.

— Det var kjent i politiet at de to hadde tjenstlig kontakt, men det ble gjort tiltak for å lukke etterforskningen slik at man unngikk at Cappelen fikk kunnskap om dette. Det var uklart for politiet om kontakten som var avdekket hadde noe med Jensens jobb å gjøre eller om det var grunnlag for å mistenkte ham for lovbrudd, forklarte assisterende sjef Gruo Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker i sitt innledningsforedrag, tirsdag.

Kontaktet Spesialenheten

12. desember 2013: Spesialenheten ble varslet om at det i forbindelse med den skjulte etterforskningen mot Cappelen var kommet frem informasjon rundt en politimannsom la grunnlag for varsling, slik regelverket krever.

– SALGSDEPOT: Spesialenheten mern Cappelen og hans nettverk brukte denne garasjen i Oslo som lager lager for hasj. Foto: Jørgen Braastad

Natt til 18. desember 2013: Etterforskere gjorde innbrudd på hasjlageret til Cappelen og hans nettverk og tok beslag i flere hundre kilo hasj og en større mengde kontanter. Det fingerte innbruddet ble gjennomført for å se om det utløste spesiell kommunikasjon i narkoligaen.

En rørlegger, som er sentral i nettverket til hasjbaronen, orienterte Cappelen om innbruddet og at alt var borte denne førjulsdagen.

Cappelen tok nesten umiddelbart kontakt med Jensen og ba om et møte:

«Er du i byen i dag? Må ha en prat. Viktig».

Jensen svarte samme dag og det ble avtalt et møte.

Det andre møtet

19. desember 2013: Spanere fulgte møtet mellom Cappelen og Jensen. Hasjbaronen plukket opp den daværende politilederen på samme sted i Grønlandsleiret i Oslo og kjørte en tur til Ekeberg og tilbake. Møtet varte i om lag 20 minutter, og da Jensen forlot bilen bar han en hvit konvolutt i hånden, ifølge Spesialenheten.

Like før midnatt denne dagen ble Cappelen pågrepet av politiet.

— Kommunikasjonen etter møtet og frem til pågripelsen av Cappelen er sentral og vil bli grundig belyst i retten, uttalte Kleppe.

TILTALT: Hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) fra Bærum. Foto: Tore Kristiansen

Etter pågripelsen ble Cappelen avhørt av politiet, og han ba om å få kontakt med sin kildefører i politiet, Eirik Jensen. Ønsket ble avslått.

Les også: Cappelen i avhør: Fikk mystisk politibesøk på cella

– Cappelen forteller om et samarbeid

7. januar 2014: Cappelen snakket med to politifolk som jobber med etterretning ved Asker og Bærum politidistrikt. Samtalen ble tatt opp på lydbånd. Disse samtalene vil bli spilt av i retten.

Her kom det frem at hasjbaronen var villig til å gi informasjon, og han fikk på et tidspunkt beskjed om at politiet var interessert i noe annet, på bakgrunn av at han hadde vært i politiets søkelys i årevis uten å bli tatt.

— Cappelen forteller om et samarbeid med en politimann og hva det består i, men han oppgir ikke identiteten på politimannen, forklarte Kleppe.

Politiet diskuterte saken og om hvordan de kunne ta opplysningene videre, deriblant med Riksadvokaten og Spesialenheten.

Det første avhøret

10. og 12. januar 2014: Tjenestefolk fra politiet snakket mer med Cappelen. Alt ble tatt opp på bånd. Samtalene ble gjennomført på bakgrunn av Cappelens velvilje til å forklare seg og annen informasjon som forelå i saken.

13. januar 2014: Cappelen ble avhørt for første gang av Spesialenheten. Spesialenheten var da ikke kjent med informasjonen fra narkotikaetterforskningen som Asker og Bærum politidistrikt jobbet med. Spesialenheten var imidlertid kjent med at det kunne være en utro tjener i politiets egne rekker.

I løpet av de neste tre månedene ble Cappelen avhørt seks ganger av Spesialenheten. Tre av avhørene var såkalt fri forklaring, mens hasjbaronen ble konfrontert med funn i etterforskningsmaterialet i de tre siste.

Kriminelle fikk nyss i saken

15. januar 2014: Spesialenheten innhentet opplysninger fra Asker og Bærum politidistrikt og iverksatte skjult etterforskning mot Eirik Jensen, deriblant spaning, kommunikasjonskontroll og logging av to kjøretøy.

SJEF: Assisterende sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Kristiansen

— Vi la en plan for pågripelse, men lørdag 22. februar (2014) ble vi varslet av Oslo-politiet om at de hadde hørt at Jensen var under skjult etterforskning at det var i sammenheng med en større narkotikasak, forklarte Kleppe.

Ifølge VGs opplysninger, stammet informasjonen fra det kriminelle gjengmiljøet i Oslos underverden.

Denne informasjon gjorde at Spesialenheten fremskyndet pågripelsen av Jensen og pågrep ham den påfølgende mandagen, 24. februar 2014. Han ble siktet for grov korrupsjon. Siktelsen ble senere utvidet til også å gjelde medvirkning til innførsel til store mengder narkotika.

Nektet avhør

Jensen nekter straffskyld, mens Cappelen erkjenner skyld for tiltalen som er tatt ut mot ham.

— Etter at Jensen ble løslatt (juni 2014) ville han benytte seg av retten til ikke å forklare seg, forklarte Kleppe.

Vinteren 2015 byttet den tidligere politilederen forsvarer til advokatene John Christian Elden og Arild Holden.

— Han var nå villig til å avgi forklaring, og det ble gjennomført avhør i juni 2015. Jensen avsluttet sin forklaring før han hadde forklart seg om de varslede temaene. Det betyr at mye av det som Jensen vil forklare seg om her for retten, vil vi få høre for første gang, sier Kleppe.

Jensen starter sin frie forklaring for Oslo tingrett tirsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder