Totalt frifinnes 6,7 prosent i alle typer straffesaker

KRITISK: Advokat Hege Salomon mener frifinnelsestallene er høye. Foto: Jan Petter Lynau VG

En av tre voldtektssaker ender med frifinnelse i retten

Lekdommere er mer tilbøyelig for å frikjenne i voldtektssaker enn jurister, sier forsker ved UiO.

 • Hilde Sandvær

Artikkelen er over tre år gammel

6,7 prosent av totalt alle typer straffesaker behandlet av domstolene i 2015 endte med frifinnelse.

I voldtektssaker endte imidlertid 30,4 prosent med frifinnelse samme år, viser tall VG har fått fra Riksadvokaten.

– Det er et utrolig høyt tall. Voldtektssakene som kommer for retten har allerede vært gjennom et trangt nåløye, og bevisene i saken skal i utgangspunktet være tilstrekkelige for domfellelse når det er tatt ut tiltale, sier advokat Hege Salomon, ved Advokatfirmaet Salomon Johansen.

Les også: Voldtektssaken som opprører Norge

Bare ti prosent til retten

Debatten om hvordan voldtektssaker etterforskes og behandles i rettsvesenet har rast etter at tre menn ble frifunnet for anklagene omgjengvoldtekt i Hemsedal tidligere i år. De ble dømt i tingretten, men lekdommerne sørget for at ankesaken endte med frifinnelse.

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har forsket på frifinnelse i voldtektssaker. Over en tiårsperiode var det bare ti prosent av sakene som ble anmeldt til politiet, som ble tatt videre til retten.

Ved 90 prosent av anmeldelsene ble det altså ikke tatt ut tiltale.

– Det sier seg selv at det ikke er 90 prosent som feilaktig anmelder, men det betyr likevel at det er en stor utsiling av voldtektssaker som blir tatt til retten. Når da 30 prosent av disse igjen ender med frifinnelse er det en forsvinnende andel som fører til domfellelse. Det er et stort samfunnsproblem, mener Høgberg.

Les også: «Noe er riv ruskende galt med det norske rettssystemet»

Hun mener den høye frifinnelsesprosenten i voldtektssaker sammenlignet med andre straffesaker kan tyde på at forskjellen er stor mellom hva lekdommerne mener er nok bevis og hva statsadvokatene mener er nok bevis for domfellelse i voldtektssaker.

– Det synes jeg er skremmende. Jeg opplever at det er strengere krav til bevis i retten i voldtektssaker enn andre saker og det går på rettssikkerheten løs, sier Inger Marie Støen, advokat i Støen & Thoresen.

HOLDNINGER: Bistandsadvokat Inger Marie Støen tror den høye frifinnelsen i voldtektssaker henger sammen med både holdningen til dommerne og de høye strafferammene. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Flere lekdommere enn jurister frifinner

Høgberg fant videre i studien at det er gjennomgående flere som blir domfelt i tingretten som igjen blir frikjent i lagmannsretten.

– Det er ett tilfelle i vår tidsperiode på ti år hvor en tiltalt ble frifunnet i tingretten men dømt i lagmannsretten. Mens bare i 2005 var det 12 saker hvor tiltalte ble domfelt i tingretten, men senere frifunnet i lagmannsretten.

Les også: Hadia Tajik mener kvinners rettsvern må styrkes i overgrepssaker

De fant heller ingen eksempler i sakene hvor lekdommere ville dømme og jurister frifinne. Dette gjaldt for lagmannsretten.

– Vi konkluderte derfor med at det er forskjell mellom jurister og lekdommere i hvordan de dømmer voldtektssaker, og at tilstedeværelsen av lekdommere får betydning for frifinnelse i voldtektssaker, sier Høgberg.

Fordommer og høye strafferammer

Grunnen til dette, mener hun er sammensatt av flere faktorer.

– Jeg tror det ene er at det ligger en del fordommer mot kvinner som er på fest med menn. En annen faktor er den høye strafferammen. En del lekdommere kan reagere på at sovevoldtekt har for eksempel en minstestraff på tre år. Derfor kan de reagere på de høye strafferammene og ender med å frifinne heller enn å dømme.

Les også: Stabell: – Altfor høye voldtektsstraffer i Norge

Også Støen tror den høye frifinnelsen henger sammen med både holdningen til dommerne og de høye strafferammene.

– Jeg har hatt saker hvor bevisene har vært helt klare, men som likevel har endt med frifinnelse. Jeg ønsker ikke å si at man skal gå ned i strafferamme, for det er uansett voldtekt, men jeg tror at flere hadde blitt dømt om man hadde senket strafferammen.

Statsadvokat: – Utfordring å bevise subjektiv skyld

Statsadvokat Per Morten Schjetne, i Trøndelag statsadvokatembeter forteller at voldtektssaker ofte er utfordrende fordi det gjennomgående blir påstand mot påstand og det er sjelden vitner.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

UTFORDRENDE: Statsadvokat Per Morten Schjetne forteller at voldtektssaker ofte er utfordrende fordi det gjennomgående blir påstand mot påstand og det er sjelden vitner. Foto: Geir Otto Johansen VG

– Den største utfordringen vil ofte være å føre tilstrekkelig bevis for subjektiv skyld hos tiltalte, altså at tiltalte under handlingen forsto at han skaffet seg samleie fordi det ble anvendt vold eller at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen, sier Schjetne.

Les også: Ville anmelde neddoppingsforsøk – ble avvist av politiet

Han har imidlertid ikke inntrykk av at det er stor forskjell mellom hva dommerne og statsadvokatene mener er nok bevis for domfellelse i voldtektssaker.

– På bakgrunn av min egen erfaring opplever jeg at domstolen og påtalemyndigheten har et sammenfallende som regel har et syn på skyldspørsmålet.

Les også

 1. Slapp ut fra forvaring mot fagdommers vilje – nå er han siktet for kidnappingen i Moss

  De to legdommerne trosset fagdommeren, kriminalomsorgen og påtalemyndigheten - og løslot den forvaringsdømte mannen.
 2. Et demokratisk rettssystem

  ERLING MOE, kommunika­sjonsdirektør i Domstol­administrasjonen Det hender Stortinget vedtar lover som enkelte borgere…
 3. Voldtektssaken som opprører Norge

  Voldtektssaken fra Hemsedal ryster Norge. Bak raseriet ligger frykten for at det skal være fritt fram å dope ned unge…
 4. –  Gir et ansikt til kvinneundertrykkende holdninger

  Hadia Tajik regaerer kraftig på høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrums syn på voldtekt.
 5. – Ikke det norske rettssystemet noe er riv ruskende galt med

  Det råder dessverre en del forvirring både om det nåværende strafferettssystemet og den pågående debatten om…
 6. Mener voldtekt kan være «en kort utskeielse»: Høyesterettsadvokat: – Kvinner har lett for å si nei, også uten å mene det

  Vi har for mange frifinnelser i voldtektssaker, og det skyldes at voldtektene ofte er for lite alvorlige til å straffes…
 7. Tidligere ordfører blir anmeldt for voldstrusler i Hemsedal-saken

  Nå anmeldes den tidligere ordføreren i Trondheim for voldstrusler mot mennene som ble frikjent for voldtekt i den…
 8. Gruppevoldtektssaken: – Som en lynsjemobb

  Vi har som forsvarere og bistandsadvokater gjennom flere tiår med stor undring registrert debatten som har utspilt seg i…
 9. John Christian Elden: Slik kunne en anke i Hemsedal-saken sett ut

  Den kjente advokaten har tidligere uttalt at dommen i Hemsedal-saken kunne vært anket til Høyesterett.
 10. Heidi Nordby Lunde (H) vil kjempe voldtektsofrenes kamp: – Selv kjenner jeg flere som har blitt misbrukt

  Stortingspolitiker Heidi Nordy Lunde (H) kjenner flere som er blitt voldtatt, og som har fortalt om vonde opplevelser.
 11. Fagfolk mener Hallingdal-saken kunne vært anket til Høyesterett - nå er det for sent

  Jusprofessor Hans F. Marthinussen mener lagmannsretten kan ha gjort en saksbehandlingsfeil i saken hvor tre menn ble…
 12. Stabell: – Altfor høye voldtektsstraffer i Norge

  Straffen for voldtekt er blitt så streng her i landet at færre blir dømt, mener advokat Harald Stabell.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder