VG Helg lørdag 11. juni. Foto: Faksimile

Slik arbeidet VG med denne reportasjen

Høsten 2014 begynte VG Helg å jobbe med et prosjekt om
seksuelle overgrep i Tysfjord kommune i Nordland.

  • Thor Harald Henriksen
  • Eirik Linaker Berglund

Artikkelen er over fire år gammel

Påstanden om at kommunen har spesielle utfordringer på dette området har vært reist lokalt tidligere, senest i 2007 da et foreldrepar fra Tysfjord ba daværende statsminister Jens Stoltenberg om hjelp for å få slutt på overgrep mot barn og unge i kommunen.

Problemstillingen ble reist på ny av frilansjournalistene Harald Amdal og Kenneth Hætta, som i 2014/15 skrev en oppgave om temaet som en del av mastergradsstudier ved Høgskulen i Volda.

Frilansjournalistene kontaktet VG, og VGs journalister samarbeidet i en innledende fase med de to.

Det siste året har VG Helg snakket med en rekke personer som forteller at de som barn og unge ble utsatt for seksuelle overgrep i nordlandskommunen, på 80-, 90- og 2000-tallet. Mange av de påståtte forholdene ble aldri anmeldt eller etterforsket. I bare et fåtall av sakene foreligger det rettskraftige dommer.

I dag forteller i alt 11 personer sine historier, tre av dem står fram med navn og bilde. Andre har valgt å forbli anonyme, av hensyn til barn og familie. I to av sakene foreligger det rettskraftige dommer. En av de 11 går nå til sak mot Tysfjord kommune. Forberedelsene til dette søksmålet startet i 2012, lenge før våre undersøkelser begynte.

Vi har stilt kontrollspørsmål og undersøkt hver enkelt historie så langt det har latt seg gjøre. Vi har møtt samtlige av de 11, enkelte flere ganger. VG Helg kan ikke dokumentere at det de forteller er sant. At fortellingene har sittet så langt inne hos de fleste av dem, styrker etter vår mening deres troverdighet.

Et premiss har vært at alle som forteller sine historier får, eller har fått, profesjonell hjelp til å bearbeide det de forteller å ha opplevd.

Til sammen har de 11 utpekt 30 påståtte overgripere.

Vi har kontaktet to som er domfelt, ingen av dem har ønsket å uttale seg. Vi har ikke gjort forsøk på å kontakte de øvrige 28. Mange av de påståtte forholdene ligger langt tilbake i tid, de fleste av dem er aldri blitt anmeldt.

VG Helg kan ikke dokumentere at seksuelle overgrep er et større problem i Tysfjord enn andre steder. Men vi finner det legitimt å gi stemme til alle de som hevder seg utsatt for slike overgrep, når omfanget kan være så omfattende som historiene i denne saken bærer bud om.

Les også

Mer om

  1. Tysfjord-saken

Flere artikler

  1. Den mørke hemmeligheten

  2. Tysfjord-mann dømt for overgrep: «Har utnyttet påståtte evner»

  3. Ni nye overgrepssaker i Tysfjord i 2016

  4. Etterforsker over 120 overgrepssaker i Tysfjord

  5. Tysfjord-saken: Politiet etterforsker 17 nye saker

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder