GA BLAFFEN: Her er Jarle Andhøy avbildet ombord på «Berserk» i Antarktis nylig. Båten er oppkalt etter båten som forliste i Antarktis i 2011. Foto:WILD VIKINGS,

Her trosser Jarle Andhøy norske myndigheter for tredje gang

Her er eventyrer og TV-kjendis Jarle Andhøy nok en gang tilbake i Antarktis uten å ha formelle tillatelser på plass.

  • Eirik Linaker Berglund
  • Thor Harald Henriksen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Andhøy er i Antarktis for, etter eget utsagn, å seile i kjølvannet til polfareren Ernest Shackleton. Iren hadde som mål å krysse kontinentet fra kyst til kyst i 1914, men mislyktes.

Blant mannskapet på turen er Anne-Kath Hærland, Hells Angels-talsmann Rune «Supern» Olsgaard og Backstreet Girls-gitarist Petter Baarli.

Etter alt å dømme vil den flere måneder lange ekspedisjonen bli til en TV-serie.

Andhøy bekrefter overfor VG at han ikke har søkt Norsk polarinstitutt, som forvalter det norske regelverket rundt ekspedisjoner til Antarktis, om tillatelse før reisen.

Den norske miljøforskriften for Antarktis krever blant annet at ekspedisjoner skal godkjennes og at ekspedisjonen kunne fremlegge en konsekvensutredning og bevis på gyldig forsikring før avreise.

Disse formalitetene har altså Andhøy ikke på plass.

– Dette er forhold som ikke Norsk Polarinstitutt eller statsadvokaten har noe med i det hele tatt, hevder Andhøy overfor VG.

Fikk bot for det samme

Andhøy har gjennomført to ekspedisjoner tidligere, hvor han heller ikke søkte i forkant. I 2011 fikk han 25.000 kroner i bot for dette etter «Berserk»-ekspedisjonen hvor Tom Gisle Bellika (36), Robert Skaanes (34) og sørafrikanske Leonard J. Banks (32) – omkom i et forlis 21. eller 22. februar 2011.

Ekspedisjonslederen selv var på vei til Sydpolen sammen med Samuel Massie da ulykken skjedde.

Da Andhøy returnerte for å lete etter vennene og den forliste båten året etter, ble han anmeldt på ny for å ha krysset 60. breddegrad uten tillatelse.

Saken endte i retten, og Andhøy ble i november i fjor dømt til å betale 45.000 kroner i bot. Dommen ble anket, og Høyesterett skal behandle saken 26. og 27. mai, bekrefter statsadvokat Lars Fause overfor VG.

I RETTEN: Jarle Andhøy og forsvarer Gunnar Nerdrum Aagaard i Nord-Troms tingrett i fjor sommer etter at han nektet å vedta et forelegg på 40.000 kroner. Foto:Terje Mortensen,VG

– Ikke aktuelt å søke

I påvente av denne avgjørelsen, har Andhøy altså returnert.

– Antarktisk eies ikke av noen stat. Det er en statsløs kyst, og verken Norge eller andre stater har rett til å begrense ferdsel i internasjonalt farvann, hevder Andhøy.

37-åringen har gjennom hele rettsprosessen fremhevet at han har følt seg motarbeidet av Norsk polarinstitutt fra første stund.

– Norsk polarinstitutt har aldri vært en nøytral aktør i forhold til å administrere mine seilaser i dette farvannet. Å søke polarinstituttet, som jeg vet har motarbeidet tidligere seilaser, er ikke aktuelt. Det er en aktør jeg overhodet ikke vil ha noe med å gjøre, sier Andhøy til VG.

Han legger til at han fortsatt mangler utstyr som han selv hevder ble stjålet fra «Berserk»-ekspedisjonen i 2011 med Norsk polarinstitutts godkjenning.

Vurderte ikke å vente

– Tror du myndighetene blir provosert over at du igjen reiser ned uten tillatelse?

– Det har jeg ikke noen formening om. Jeg forholder meg til at Høyesterett nå skal avklare dette spørsmålet og til havrettskommisjonen som Norge har forpliktet seg til.

– Vurderte du å vente med ekspedisjonen til Høyesterett har kommet med sin avgjørelse?

– Nei. Verken Norge eller andre stater har rett til å begrense min seilas i dette området, sier Andhøy.

Statsadvokaten avventer

Norsk polarinstitutt ønsker ikke å kommentere Andhøys retur til Antarktis, men sier følgende:

– Vi var ikke kjent med ekspedisjonen før den var omtalt i VG, sier informasjonssjef Stig Mathisen.

Førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark, som førte saken mot Andhøy i Hålogaland lagmannsrett på vegne av påtalemyndigheten, blir overrasket over VGs opplysninger.

– Vi gjør ikke noe mer enn å avvente hva Norsk polarinstitutt gjør. Det er de som har forvaltningsmyndigheten i Antarktis og de må avgjøre om de vil bringe saken inn for politiet, sier Fause til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder