FRIKJENT: Tre menn ble i juli frikjent i Borgarting lagmannsrett for voldtekt av en 18 år gammel jente i 2014. Foto: Trond Solberg VG

Fagfolk mener Hallingdal-saken kunne vært anket til Høyesterett - nå er det for sent

Jusprofessor Hans F. Marthinussen mener lagmannsretten kan ha gjort en saksbehandlingsfeil i saken hvor tre menn ble frifunnet for gruppevoldtekt i Hemsedal.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det har vakt stor oppsikt at tre menn i juli ble frifunnet av Borgarting lagmannsrett for gruppevoldtekt av en 18 år gammel kvinne i Hemsedal i 2014.

JUSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen. Foto: Universitetet i Bergen

Professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, er blant dem som har uttalt seg om saken - som han mener burde vært anket til landets øverste rettsinstans.

«Hemsedal-voldtekten bør ankes til Høyesterett. Kan ha vært saksbehandlingsfeil at retten ikke vurderte domfellelse for grov uaktsomhet», skriver han på Twitter.

Marthinussen mener at når mindretallet mente det ikke var grunnlag for å finne de tiltalte skyldig etter tiltalen, burde de vurdert å domfelle dem for voldtekt ved grov uaktsomhet, som er et eget ledd i den aktuelle lovparagrafen.

Les også: Slik vurderte dommerne skyldspørsmålet

– Domstolen har selvstendig ansvar for jussen

BISTANDSADVOKAT: Hege Salomon Foto: JAN PETTER LYNAU/VG

– Man laget bestemmelsen om grov uaktsom voldtekt nettopp med den type tilfeller for øyet – at det av og til, med rus i bildet, kan være vanskelig å bevise helt at man var klar over at fornærmede var bevisstløs og ute av stand til å motsette seg handlingen. Og siden dette er en situasjon som oppstår fra tid til annen, burde domstolen gått inn for en vurdering av om det kunne vært et alternativ, dersom man ikke kunne dømme for den strengere bestemmelsen om dem som voldtar forsettlig, sier Marthinussen til VG.

Professoren mener derfor saken burde anket saken til Høyesterett for å få en vurdering av om det ble gjort saksbehandlingsfeil.

– Det kan være at Høyesterett finner at det å ikke vurdere det, er en saksbehandlingsfeil. I såfall kan Høyesterett si at saken må opp på nytt, sier Marthinussen.

Les også: Frikjent for gjengvoldtekt - mottar voldstrusler

Også advokat John Christian Elden skriver på Twitter at «dommens juridiske svakhet er at mindretallet ikke drøfter grov uaktsomhet, som ville vært straffbart».

Bistandsadvokat Hege Salomon, som har lang fartstid med bistå ofre i voldtektssaker, sier seg enig med Elden. Hun mener også at grov uaktsom voldtekt burde blitt vurdert i denne saken.

– Først burde man vurdert om de tre mennene visste at hun ikke var i stand til å motsette seg handlingen. Når man ikke klarte å bevise det, kunne man vurdere spørsmålet med en lavere bevisterskel, ved å stille spørsmålet «burde de visst det?», sier hun til VG.

Marthinussen understreker at domstolen har et selvstendig ansvar for at jussen anvendes riktig.

Kommentar: – Ikke det norske rettssystemet noe er riv ruskende galt med

Manglet én stemme

De tre nå frikjente mennene sto blant annet tiltalt for «å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen, og den seksuelle omgangen var samleie eller omgang likestilt med samleie, og ble begått av flere i fellesskap».

De sju dommerne, tre fagdommere og fire lekdommere, var ikke uenige om hvorvidt de tre mennene hadde samleie med kvinnen, men hvorvidt kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingene, og om de tiltalte har utvist nødvendig subjektiv skyld.

Tre av lekdommerne fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte forsto at kvinnen, som hadde fått en svært høyt dose MDMA i kroppen, «var i en slik tilstand at hun ikke kunne motsette seg de seksuelle handlingene» og gikk inn for frifinnelse. De fire dommerne som ville dømme de tiltalte skyldig, manglet dermed én stemme, da et flertall på fem kreves for domfellelse.

Lagdommer Ingvild Mestad i dommernes mediegruppe forklarer til VG at dommerne ikke vil uttale seg om hva som blir sagt i rådslagningen, utover det som fremgår av dommen.

Les også: Hadia Tajik mener kvinners rettsvern må styrkes i overgrepssaker

Avviser saksbehandlingsfeil

I dommens omtale av oppreisningserstatning går det frem at «mindretallet har (...) tatt i betraktning at det er tilstrekkelig med grov uaktsomhet», men at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for de tiltaltes skyld vedrørende offerets tilstand.

Statsadvokat Jan Eivind Norheim, som førte saken i retten, opprettholder standspunktet om at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil i kjennelsen.

– Mindretallet uttaler seg om hvorvidt det foreligger grov uaktsomhet i forbindelse med vurderingen av om det skal idømmes oppreisningserstatning. Spørsmålet om grov uaktsomhet er derfor tilstrekkelig vurdert, slik jeg ser det.

Det har derfor ikke vært grunnlag for å anke over saksbehandlingen, sier Norheim.

Riksadvokaten har også på egen hånd vurdert om det var grunnlag for å anke dommen og har godtatt den, opplyser Norheim.

I og med at Riksadvokaten nå har godkjent dommen, er den rettskraftig og kan ikke lenger ankes.

Les også: «Noe er riv ruskende galt med det norske rettssystemet»

Ikke tilstrekkelig

Verken Marthinussen eller Salomon mener det er tilstrekkelig å drøfte spørsmålet om grov uaktsomhet kun i forbindelse med oppreisningsspørsmålet og ikke skyldspørsmålet.

– Nei, fordi det er lavere beviskrav når det gjelder erstatning. Når man skal vurdere erstatningskravet må man ikke bevise utover en hver rimelig tvil. Her er det tilstrekkelig at man finner det «klart sannsynlig» at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen., sier Salomon.

Dagbladet viser også til at advokat John Christian Elden skriver på Twitter at det «neppe» holder.

Ifølge avisen støtter Elden Marthinussens vurdering.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder