GJENNOMRUSTEN: Bedriften fikk problemer da denne bilen, som akkurat hadde vært til EU-kontroll, var innblandet i en ulykke. Foto:Statens vegvesen,

Denne bilen ble EU-godkjent

En bedrift i Vestfold har mistet kontrollmyndigheten etter at den EU-godkjente en rusten bil.

  • Ingvild Sagmoen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I løpet av sommeren ble to kontrollorgan i Vestfold fratatt autorisasjonen for å foreta periodisk kontroll eller EU-kontroll av kjøretøy. Statens vegvesen fant begge steder grove brudd på rutinene, oppdaget ved stikkprøvekontroller.

- Etter en trafikkulykke fikk vi en bil inn i kontrollhallen på Tønsberg trafikkstasjon. Papirene viste at den nettopp hadde hatt EU-kontroll, men bilen var i så dårlig forfatning at den umulig hadde blitt godkjent hvis den hadde blitt kontrollert etter kontrollveiledningen, sier Einar Eskilt, leder av Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør.

- Begge bærearmene i bakstillingen på bilen hadde store rustangrep, sier han.

Flere skriftlige advarsler

Undersøkelsen avdekket at den venstre bærearmen var knekt og forsøkt sveiset sammen på en meget amatørmessig måte, ifølge Statens vegvesen.

Bedriften hadde godkjent bilen uten å ha grunnlag for det, og hadde også tidligere mottatt skriftlige advarsler.

- Det var en samlet vurdering av alle disse som førte frem til at vi tilbakekalte godkjenningen som kontrollorgan, sier Eskilt.

Hos en annen bedrift fant Statens vegvesen utstyr som ikke var kalibrert og godkjent. Bedriften benyttet seg dessuten av et utdatert regelverk, og hadde mottatt advarsler over fem år.

- Kjempealvorlig

Norges bilbransjeforbund (NBF) er glad for at Statens vegvesen tar affære.

- At noen driver på denne måten er kjempealvorlig og burde ikke være mulig. Det underminerer troverdigheten til alle kontrollorgan, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF, som understreker at han kommenterer saken på generelt grunnlag.

- Vi har lenge jobbet for at Statens vegvesen skal ta dette på alvor, og vi er glade for at de som driver useriøst får en reaksjon, sier han.

Begge kontrollorganene fikk inndratt autorisasjonen i seks måneder. Statens vegvesen har valgt ikke å offentliggjøre navnene på bedriftene fordi saken ennå pågår. Den ene bedriften har klaget på vedtaket.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder