Frp-Hoksrud lar folk være tyngre på gasspedalen flere steder

GIR GASS: Statssekretær Bård Hoksrud åpner stadig flere veistrekninger for 110 km/t. Foto:Roger Neumann,VG

110 km/t på enda flere strekninger

Fra i formiddag ble det lovlig å kjøre i 110 km/t på tre
nye strekninger på E18 i Vestfold og Telemark, samt en strekning på E6 i  Østfold.

Artikkelen er over fem år gammel

Disse motorvegstrekningene utgjør til sammen 53 km.

- Vi følger opp det vi har lovet i regjeringsplattformen, og øker fartsgrensen til 110 km/t på de tryggeste motorvegstrekningene. Fra i går åpnet også strekningen Solli-Årvoll i Østfold for 110 km/t, sier statssekretær Bård Hoksrud.

Tidligere i oktober ble også strekningene fra Eik i Buskerud til Hanekleiva i Vestfold og strekningene Helland bru - Kopstad og Gulli - Langåker i Vestfold skiltet opp til 110 km/t. Følgende strekninger har etter dette fartsgrense 110 km/t:

** Eik – Hanekleiva (ca. 14 km)

** Helland bru – Kopstad (ca 5 km)

** Kopstad – Gulli (ca.14 km)

** Gulli – Langåker (ca. 25 km)

** Langåker – Bommestad (ca. 6,5 km)

** Sky – Langgangen (ca. 11 km)

** Solli – Årvoll (ca 16,5 km)

** Årum v/Sarpsborg – tollstasjonen v/Svinesund (22 km)

Strekningene Ås – Mosseporten i Akershus/Østfold og Berger - Kolomoen i Hedmark planlagt for 110 km/t. Disse vil etter planen bli åpnet for fartsgrense 110 våren 2015.

Gjennomgang av fartsgrensene

Det er på veger med særlig god utformings- og sikkerhetsstandard Samferdselsdepartementet åpner for høyere fartsgrense.

Statens vegvesen har foretatt inspeksjoner og gjennomført nødvendige tiltak for å ivareta trafikksikkerheten på de utvalgte strekningene.

Vegdirektoratet gjør nå en gjennomgang av hele fartsgrensesystemet. Nye strekninger med fartsgrense 110 km/t vil bli vurdert i lys av det videre arbeidet.

Blant annet er strekningenes geometri, kurvatur, siktforhold, akselerasjonsfelt og havarilommer i tunnelene undersøkt med tanke på konsekvensene av økt fart. Det er montert fysiske midtrekkverk der det ikke var fra før. I Vestfold er det satt opp variable fartsgrenseskilt der farten kan styres ned. Dette vil etter hvert også komme i Østfold.

Gjelder ikke busser

Fartsgrensene for tunge kjøretøy, busser og biler med tilhengere står fast. Det vil si at buss som tilfredsstiller visse krav fortsatt får kjøre i 100 km/t. Andre tunge motorkjøretøy (vekt over 3500 kg) har en fartsgrense på 80 km/t. Det er også lavere fart for personbiler som kjører med tilhenger uten brems.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder