Schjenken-saken opp i Høyesterett

Hadde Dagbladet rett til å mene at ambulansesaken i 2007 var rasistisk motivert sommeren saken raste som verst? Det er hovedspørsmålet når Høyesterett behandler konflikten mellom tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken og Dagbladet tirsdag.

Artikkelen er over seks år gammel

Dagbladet er dømt i to instanser for å ha gått for langt i sine beskyldninger mot Schjenken i den såkalte ambulansesaken i 2007, men har valgt å bringe saken inn for Høyesterett.

- Vi har anket saken fordi den reiser noen grunnleggende og viktige spørsmål om pressens ytringsfrihet og mulighet til å bidra i en løpende offentlig debatt, sier advokat Frode Elgesem, som sammen med advokat Camilla Vislie representerer Dagbladet i saken.

Erik Schjenkens advokat Carl Bore avviser dette.

- Ankesaken er ikke juridisk prinsipiell idet Dagbladet har begått et av pressehistoriens styggeste overtramp mot en borger. Imidlertid eroderer stadig personvernet hos skandalepressen. Vi ser derfor fram til at landets øverste domstol nå skal markere grensene for skandalejournalistikk, sier Bore til NTB.

Mediekjør

Schjenken var i ambulansen som kom til Sofienbergparken etter at somalieren Ali Farah ble slått ned sommeren 2007.

Etter at Farah hadde urinert på en av sjåførene og ambulansen, besluttet sjåførene at han var for ustabil til å bli med i ambulansen og overlot transport til legevakten til politiet på stedet. På grunn av misforståelser og uklar kommunikasjon endte det med at venner tok Farah med i taxi til legevakten. Etter en og en halv time ble han kjørt videre til Ullevål, hvor man konstaterte alvorlig hodeskade.

Etter at saken ble kjent, ble sjåførene med stor styrke fra en rekke hold beskyldt for å ha diskriminert Farah på grunn av hudfarge, og de opplevde et massivt mediekjør mot seg. Sjåførene ble senere frikjent for rasismeanklagene i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Statens helsetilsyn ga imidlertid de to en formell advarsel for å ha etterlatt en hjelpeløs person uten en uttrykkelig avtale med politiet om videre transport til legevakten.

Stor belastning

Bore sier det er en stor belastning for Schjenken at saken nok en gang kommer opp for retten og at det er tøft for klienten

- En tredje rettsrunde medfører betydelig helsemessig og økonomisk belastning, blant annet fordi Schjenken tydelig erfarer at Dagbladet opprettholder alle rasismeanklager mot ham, sier Bore.

- Det som er avgjørende er forholdene slik de var på publiseringspunktet og slik de fremsto for offentligheten sommeren 2007. Det må ligge godt innenfor ytringsfriheten å delta med klare synspunkter i den rasismedebatten som raste på alle nivåer i samfunnet den gangen, sier Dagbladets advokat Frode Elgesem.

- Uheldig dom

Schjenken saksøkte opprinnelig også VG og TV 2 for deres dekning av saken, men disse sakene er frafalt. Årsaken er at Schjenken mener Dagbladet sto for de mest voldsomme personangrepene, sier Bore.

- Vi mener dette ikke er riktig. Det var en omfattende dekning i alle medier, og det som ble formidlet var i all vesentlighet det samme, sier Elgesem.

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund sier hun mener det er problematisk dersom dommen fra lagmannsretten opprettholdes.

- Jeg har stor sympati med Erik Schjenken på grunn av mediepresset han ble utsatt for, men når en så stor og kompleks sak koker ned til angrep på én avis for deler av dekningen av saken på gitt tidspunkt, så er ikke det representativt for det som var problematisk i saken, mener Stavrum.

- Saken var ikke en pressestyrt sak alene. Det var mange aktører som kastet seg inn med en låst oppfatning. Hovedproblemet i denne saken var det ensidige og massive trykket fra en hel rekke aktører, sier Stavrum.

Bore kaller Stavrums resonnement absurd.

- Det blir nesten som å si at man må frikjenne hovedmannen i en gjengvoldtekt fordi også andre var med på det, sier Bore.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder