Langvarig ankesak for rwander dømt for massedrap

Vitnelisten er utvidet når ankesaken starter for rwanderen som i Oslo tingrett i fjor ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i Rwanda i 1994.

Artikkelen er over fem år gammel

Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag 26. august og vil vare fram til nærmere jul, sier statsadvokat Marit Bakkevig ved Det nasjonale statsadvokatembetet til NTB.

Hun sier at det vil bli ført flere vitner i ankesaken enn det ble for tingretten. Vitnelisten omfatter over 100 vitner.

Tingrettens dom fra 14. februar i fjor var første gang en norsk domstol felte dom i en sak tilknyttet folkemord.

Ingen formildende omstendigheter

Retten fant ikke en eneste formildende omstendighet tung nok til å fravike maksimumsstraffen på 21 års fengsel for de lovbruddene som tiltalen mot den da 47 år gamle mannen omfattet: Medvirkning til drap på 2.000 mennesker, drap som ble gjennomført på tre steder i Kibungu i Rwanda i løpet av tre apriluker i 1994.

Dersom rwanderen hadde vært tiltalt etter folkemordparagrafen i straffeloven, kunne han risikert inntil 30 års fengsel. Men denne paragrafen trådte først i kraft i mars 2008, og Høyesterett har slått fast at lovbestemmelsen ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

Byttet ut forsvarerne

Den tiltalte rwanderen har ikke på noe tidspunkt erkjent straffskyld. Han anket over tingrettens dom og har skiftet ut forsvarerne Harald Stabell og Maria Bergram Aas med advokatene Brynjulf Risnes og Tor Even Gjendem.

Risnes sier til NTB at forsvarerne vil føre rundt 50 vitner, mange av dem nye.

– De har gjort andre observasjoner og har andre forklaringer enn tingretten fikk høre og vil etter vår mening tilføre saken nye momenter, sier Risnes.

Statsadvokat Marit Bakkevig og politiadvokat Marit Formo representerer påtalemyndigheten i ankesaken.

I 2008 var Theoneste Bagosora den første som ble dømt for organiseringen av folkemordet i 1994.

I 2010 ble en 48 år gammel mann fra Rwanda blitt arrestert i Danmark, mistenkt for folkemord etter et halvt års etterforskning.

I fjor ble Sadi Bugingo (47) i Oslo tingrett dømt til fengsel i 21 år for medvirkning til overlagt massedrap under folkemordet i 1994.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder