VIL STYRKE: Høyre-leder Erna Solberg vil øke støtten til norsk politi. Foto: Frode Hansen/VG

Høyre vil gi politiet 365 millioner mer

Erna Solberg og Høyre legger frem konkrete budsjettforslag for å styrke norsk politi.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Vi ønsker å gi mer penger slik at politimannskapene kan trene og øve mer, at alle som går ut av Politihøgskolen får fast jobb samt styrke IKT-satsingen, sier justispolitisk talsmann, André Oktay Dahl.

Konkrete budsjettforslag

Etter det VG kjenner til vil også de øvrige borgerlige partiene forslå betydelige økninger i budsjettet til Justis- og beredskapsdepartementet, men innretningene er noe forskjellige.

Når statsministerkandidat Erna Solberg torsdag holder sin tale på landsmøtet til Politiets Fellesforbund, vil hun røpe hvordan hun ser for seg fremtidens politi. Der vil hun også legge frem Høyres konkrete budsjettforslag:

** Styrke politiets driftsbudsjett med 200 millioner.

** Styrke IKT med 100 millioner.

** Øke budsjettet til PST med 15 millioner.

** Øke driftsbudsjettet til Oslo-politiet med 50 millioner.

** Gi 10 millioner mer til frivillige organisasjoner i redningstjenesten.

** Øremerke 35 millioner til materiellanskaffelser i Sivilforsvaret og samtrening med politiet, Forsvaret og andre nødetater.

I tillegg skal domstolsbudsjettet økes med 10 millioner, påtalemyndigheten styrkes med fem millioner og fem millioner skal gis til frivilliges tilbakeføringsarbeid etter endt soning.

- Vi forventer at departementet i arbeidet med budsjettet også vurderer om ikke politiets arbeidsoppgaver bør reduseres. I dag har etaten altfor mange mål og oppgaver, sier Oktay Dahl.

Forventer lite uenighet

Han mener det bør være mulig på komme frem til et politi- og justisbudsjett som også regjeringspartiene kan stille seg bak.

- Når det gjelder bevilgningene til domstolene og de frivillige aktørene i redningstjenesten er det tross alt snakk om så små beløp at jeg forventer at det ikke bør være så stor uenighet om å styrke disse budsjettpostene, sier André Oktay Dahl.

Også Politiets Fellesforbund, som organiserer 14.000 politiansatte, har uttrykt skuffelse over Grete Faremo budsjettforslag.

- Budsjettet bør økes med 650 millioner kroner, hvorav 500 bør gå til å øke driftsbudsjettet og gi alle nyutdannede fast jobb, sier forbundsleder Arne Johannessen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder