DEBUT: Haakon Bruun-Hanssen holdt mandag sitt første nyttårsforedrag i Oslo Militære Samfund. Foto: NTB SCANPIX

Forsvarssjefen advarte mot dårlig krigsberedskap

For dårlig bemanning av Forsvaret i fredstid er en utfordring som har betydning for Norges evne til å forsvare seg mot angrep, mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

For første gang siden han overtok som forsvarssjef i november i fjor, holdt admiralen mandag kveld nyttårsforedrag i Oslo Militære Samfund. Anledningen brukte han til å minne om det han ser på som Forsvarets største utfordringer.

- Av disse vil jeg særlig fremheve en for lavt bemannet fredstidsstruktur. Dette har innvirkning på vår evne til krisehåndtering og forsvar mot væpnet angrep, sa Bruun-Hansen.

- En for lav bemanning bremser kompetanseproduksjonen vår, skaper negative ringvirkninger både ved operative enheter og i støttestrukturen, og virker negativt inn både på reaksjonsevne, stridskraft og utholdenhet, forklarte han.

Bekymret

Etter å ha skrytt av norske styrkers innsats i utlandet kom Bruun-Hansen også med et hjertesukk, nemlig at hver nye forespørsel utenfra blir en påminnelse om hvor liten og tynt bemannet Norges struktur er.

- Konsekvensen av en «lean» fredstidsbemanning gir utfordringer når et relevant styrkebidrag skal sammenstilles samtidig som pålagte beredskapskrav og styrkeproduksjon skal ivaretas her hjemme, sa han.

Forsvarssjefen viste i sin tale til at også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ga uttrykk for de samme bekymringene i sin nyttårstale fra samme talerstol for en uke siden.

Admiral Bruun-Hansen pekte på at Forsvarets omstilling fra et innsatsforsvar til et forsvar med evne til rask innsats internasjonalt, har en kostnad.

- Selv om vi kontinuerlig moderniserer, har høy kvalitet og god kompetanse, deler jeg forsvarsministerens bekymring om at ryggraden ikke er så solid som den burde være. Min vurdering er at vi i dag har bemannet for liten del av strukturen, og at deler av den bemannede strukturen også er for tynt besatt, sa han.

- Vil ha Norge med videre

Haakon Bruun-Hanssen var i sin tale også inne på at Norge etter mange år med tung innsats i Afghanistan nå trapper ned sitt engasjement. Men fortsatt er omkring 200 norske soldater i aksjon i det krigsherjede landet, noen av dem med å trene opp afghansk spesialpoliti.

- Spesialstyrkene våre i TF 51 har gjort og gjør fortsatt en fremragende jobb med å bygge opp kompetansen og ferdighetene til det afghanske spesialpolitiet, sa forsvarssjefen.

- Så vel våre allierte som det afghanske innenriksdepartementet ønsker å forlenge TF 51 utover 2014.

Bruun-Hanssen pekte for øvrig på at «NATO planlegger å videreføre et begrenset engasjement i Afghanistan etter 2015» innenfor trening, rådgivning og støtte. Men foreløpig er ikke de nødvendige avtalene for årene etter 2014 på plass, hverken mellom NATO og Afghanistan eller USA og Afghanistan.

- Norges bidrag er ikke besluttet, sa Bruun-Hanssen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder