Mattilsynet med ny ordning: Dresserte hund med strøm: Slipper bot – får gebyr

Hundeinstruktøren brukte strømhalsbånd for å dressere hunder på kurs. Nå er han en av flere som har fått gebyr av Mattilsynet.

Tor-Hartvig Bondø
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Stadig flere hundeeiere går på kurs for å få hjelp til å dressere hundene sine.

En hundeinstruktør i Østfold brukte strømhalsbånd for å dressere hundene. I Norge er det forbudt å bruke utstyr på hund som medfører at hunden kan utsettes for elektrisk strøm. Det kun lov å benytte strøm i aversjonstrening av hund mot jaging av beitedyr, tamrein og klovvilt.

Fram til i slutten av oktober i fjor har mange mindre brudd på dyrevelferdsloven sluppet unna ustraffet. Men etter at Mattilsynets nye gebyrordning har virket i drøyt tre måneder, har likevel 11 dyreeiere fått svi på pungen for brudd på loven.

Se hele listen over hvem som fikk gebyr lenger ned i saken

Hundeinstruktøren fikk et gebyr på 6000 kroner.

– Fellesnevneren er at det handler om enkelt dyr som blir behandlet i strid med dyrevelferdsloven, sier seniorrådgiver i Mattilsynets seksjon for dyrevelferd, Baard Birkeland.

Les også:Dette er de mest populære hunderasene

Ku på glattisen

En bonde fra Nord-Norge som slepte en ku etter en traktor på islagt vei, fikk et gebyr på 8500 kroner.

­– At dyr blir tauet etter traktor fra a til b, var ifølge seniorinspektør Karl Erik Birkeland på Mattilsynets distriktskontor i Vesterålen ikke uvanlig.

– Men når dyretransporten foregår ved at kua blir tauet på en islagt vei slik at dyret har store problemer med å holde seg på bena, har vi vurderte det som uaktsomt, sa Birkeland til VG.

Gebyret er påklaget.

I tillegg til disse sakene har Mattilsynet reagert påfølgende forhold:

* Ulovlig transport til slakteri av gris med brokk: Gebyr 6.200,-

* Brudd på reglene for hold av hest: Gebyr 3.440,-

* Alvorlig skadet lam med store lidelser som ikke ble avlivet eller fikk veterinær hjelp i nær halvannen måned: Gebyr 17.200,-

* Alt for sen nedsanking av sau fra fjellet: Gebyr 7.500,-

* Brudd på forbud mot hold og overdragelse av eksotiske dyr: Gebyr 3.440,-

* Det ble avdekket at ku levert til slakt hadde ubehandlet jurskade med kraftig jurbetennelse: Gebyr 17.200,-

* Brudd på forskrift for storfe om manglende liggeunderlag til storfe: Gebyr. 5000,-

* Uaktsom påføring av skade på Hund. Ukjent beløp – saken er under behandling.

* Transport av lam.

Selv om Norge nå skal få et eget dyrepoliti, vil det være slik at det er Mattilsynet som driver et aktivt tilsyn med dyreholdet i Norge. Mattilsynet har i lang tid ønsket å prøve ut en ordning med dyrepoliti etter modell av dyrepolitiet i Sverige.

Mindre alvorlig

– Ordningen med gebyrer for brudd på dyrevelferdsloven ble vedtatt i fjor sommer, men i praksis har den virket fra slutten av oktober. Gebyrene skal være en reksjon på mindre alvorlige brudd på loven.

– Tidligere var det slik i enkelte saker at Mattilsynet måtte velge mellom en reksjon gjennom å anmelde et forhold, eller legge den til side. De grove sakene ble anmeldt, og slik vil de fortsatt være. Mindre brudd på loven som ikke ble vurdert straffverdige, ble lagt bort. Nå kan det reageres med gebyr mot slike mindre alvorlige brudd, forklarer Birkeland.

Tilsyn

Saksgangen er at mattilsynet først er på tilsyn, det blir skrevet en rapport, og dersom det er grunnlag for det vil dyreeier bli varslet om hvilke tiltak Mattilsynet vurder, slik at den som for eksempel skal ilegges et gebyr får sjanse til å uttale seg.

De ti første gebyrsakene som er registrert i mattilsynets system dreier seg om tre tilfeller om sauehold, tre på storfehold, to saker om kjæledyr (hunder), en sak for hest og ett tilfelle om svin.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder