MOT RESERVSASJON FOR LEGER: På den åpne høringen i Stortinget torsdag, argumenterte Norsk Sykepleierforbunds Marit Stene Severinsen mot at leger skal kunne nekte å henvise til abort. Foto: MARIA MIKKELSEN/VG

Frykter ja til reservasjonsrett vil føre til p-pille-nekt

Norsk Sykepleierforbund frykter at reservasjonsretten også vil åpne for at leger kan nekte å skrive ut resepter for p-piller og nødprevensjon.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Hvis man åpner for at fastleger kan reserve seg, er det lett for at man ikke har argumentasjon når andre helsegrupper ønsker reservasjonsrett. Skal man kunne nekte å foreskrive p-piller eller si nei til å gi Subutex til gravide? spør prosjektleder i Norsk Sykepleierforbund, Marit Stene Severinsen.

Torsdag deltok Severinsen på en åpen høring om hvorvidt leger skal kunne nekte å henvise kvinner til abort. Hun var en av få som argumenterte mot en slik mulighet:

- Det som er dagligdags eller rutine for enkelte helsearbeider, er unikt for pasienten som opplever det. Det setter spor og kan ikke rettes opp i ettertid. Kvinner som skal få utført abort, er i særlig sårbar livssituasjon. De skal ikke oppleve at de blir henvist videre, sier Severinsen.

Flest for reservasjon

Bakgrunnen for høringen var et representantforslag fra SV om ikke å utvide reservasjonsretten til å gjelde henvisning til abort. Forslaget er en reaksjon på Høyre, Frp og KrFs avtale om å innføre en reservasjonsmulighet for fastleger.

Ni av de 13 organisasjonene som deltar på den åpne høringen, var positive til å tillate reservasjon for aborthenvisning.

Eilif Haaland i Foreningen for helsepersonells reservasjonsrett, mener det er nødvendig at leger ikke blir presset til handlinger som strider med ens samvittighet.

- Når jeg møter en gravid, ser jeg ikke bare en pasient, men to, sier Haaland, som er fastlege i Bergen.

Han definerer kampen for en reservasjonsmulighet som en kamp for pasientrettigheter.

- At en pasient kan oppleve et helsevesen som har høy etisk integritet, har en høyere verdi enn den eventuelle smerten en pasient får ved på en god måte å bli veiledet inn i et rom til en kollega som man gjerne kjenner fra før.

Torsdag kastet også Den Norske Kirke, ved preses Helga Byfuglien, seg inn i debatten.

- Vi må ta på alvor at de faktisk bidrar til aborten, til tross for at de kun er en del av første ledd i kjeden, sa lederen av Bispemøtet til VG.

Mener kommunene skal bestemme

Høie har tidligere understreket at det skal være opp til kommunen å avgjøre hvorvidt en fastlege skal kunne reservere seg. Kommunene skal sikre at det finnes et alternativ som ikke innebærer unødvendig belastning for kvinnen.

Den norske legeforening, som har vært splittet i spørsmålet om reservasjonsrett, støtter en slik løsning.

- Kommunen bør vurdere muligheten for reservasjon ut fra antallet leger i kommunen og geografi, sier president Hege Gjessing, som mener informasjonen om hvilke leger som reserveres seg bør offentliggjøres på HELFOs nettsider.

- Fokuserer på legen

Audun Lysbakken (SV) mener flertallet av høringsdeltakerne hadde feil fokus.

- Jeg er forbauset over at nesten alle de kristne istansene lot være å reflektere over kvinnens situasjon. De fokuserte på legen, og ikke kvinnen.

Høyres Sveinung Stensland var imidlertid godt fornøyd med høringen.

- I den grad høringen har flyttet mitt standpunkt, så er det i den retning at jeg er enda mer trygg på at reservasjonsmuligheten er korrekt, sier Stensland, som er vara for Bent Høie i helse- og omsorgskomiteen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder