Bellona-Hauge: Sundtoft står ribbet for faglig troverdighet

FIKK STORTINGET MOT SEG: Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft (H) padler utenfor hjembyen Lillesand. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Sundtoft gikk på en smell i Barentshavet

Stortinget sender saken om iskanten tilbake til klima- og miljøminister Tine Sundtoft. - Regjeringen har gjort en for dårlig jobb, sier Aps Eva Kristin Hansen.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

Hun bekrefter at forslaget til Stortingets energi- og miljøkomité er vedtatt. Der heter det at Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne sikrer flertall for følgende vedtak:

«Stortinget sender Meld. St. 20 (2014–2015) tilbake til regjeringen, og ber regjeringen igangsette arbeid med ordinær helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og komme tilbake til Stortinget med denne.»

Saken har lenge vært omstridt.

Det skal være ulike begrunnelser for vedtaket:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kritiserer prosessen med ad-hoc oppdatering av forvaltningsplanen.

SV, MDG, Venstre og KrFs kritiserer også innholdet i oppdateringen.

– Arbeidet med denne saken har vært for dårlig og vi er glade for at vi har fått med oss flertallet på å sende den tilbake til regjeringen, sier Eva Kristin Hansen i Arbeiderpartiet, bare få minutter etter at komiteen var ferdig med behandlingen.

Venstre-glede

Leder i komiteen, Venstres Ola Elvestuen, vil ikke si noe om jobben regjeringen har gjort. Men han er glad.

– Dette er en seier for miljøet: Det er ikke tilslutning til å flytte iskanten nordover og inn i sårbare områder. Det er et tydelig bestilling: Det skal legges sikre faglige vurderinger til grunn.

Han sier tilbakesendelsen vil få konsevenser.

– I samarbeidsavtalen Høyre, Frp, Venstre og KrF har inngått, står det at petroleumsaktivitet ikke skal skje innenfor iskanten. Det betyr at flere blokker nå må tas ut.

2020

Vedtaket i komiteen betyr at de omstridte konsesjonene langs den såkalte iskanten i Barentshavet, blir stoppet og at det ikke gis anledning til aktivitet der før den helhetlige forvaltningsplanen skal oppdateres i 2020.

– Dette er meget gledelig og svært alvorlig klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Hun har oversett faglige råd og nå setter Stortinget henne på plass, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han viser til at åpningen av disse omstridte blokkene var stikk i strid med rådene fra departementets egne faginstanser, Miljødirektoratet og Polarinstituttet.

– Flyttingen av iskanten har heller ikke vært ute på noen formell høringsrunde. Polarinstituttet har påpekt at 7 blokker i 23. konsesjonsrunde er i direkte strid med gjeldende forvaltningsplan. Sundtoft er Betydelig svekket. Slike hendelser kan hun ikke overleve mange av. Sundtoft står ribbet for faglig troverdighet. Det er også gledelig at det kommer en avklaring knyttet til Svalbard. Også der taper hun, sier Hauge.

Strengere

Aftenposten skriver at regjeringen ikke får flertall for sin melding om oppdatert beregning av iskanten i Barentshavet.

Samarbeidspartiene Venstre og KrF samt SV og Miljøpartiet De Grønne har ønsket en ny og strengere beregning av iskanten, som i praksis ville ha utelukket oljevirksomhet i enkelte nordlige blokker i 23. konsesjonsrunde.

Greenpeace

– Når Stortinget nå vedtar å avvise forsøket på å flytte iskanten må det få oljepolitiske konsekvenser. Det er regjeringens ansvar å avlyse oljevirksomheten opp mot iskanten i Arktis, i tråd med Stortingets vedtak. Regjeringen må følge miljøfaglige råd også når kunnskapen begrenser oljevirksomheten, sier leder for Greenpeace i Norge Truls Gulowsen.

– Dette er en seier for miljøforvaltningen, nå må seieren fullbyrdes. Det er ikke holdbart at ikke siste forvaltningsplan legges til grunn, da må Turbo-Tord trekke inn årene for oljeboring i iskantsonen, sier Natur og Ungdom-leder Arnstein Vestre.

Sundtofts svar

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft sier det er uproblematisk at stortingsflertallet ber om revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havomr ådene utenfor Lofoten.

– Dette arbeidet skal vi uansett starte nå og det har jeg også varslet flere ganger tidligere, er hennes svar på krikken, i form av en pressemelding.

– Stortinget har tidligere bedt om en oppdatering av iskanten i denne stortingsperioden og om en revidering i neste stortingsperiode. Vi har laget en stortingsmelding med et godt faglig fundament, men jeg tar til etterretning at Stortinget ikke ønsker å behandle den.

– Samme definisjon

Hun sier videre at regjeringen vil jobbe med en revidering av forvaltningsplanen i 2020. Den vil bygge p å en helhetlig prosess med bred faglig forankring gjennom Faglig forum.

- For meg er det viktig å gi Stortinget oppdatert kunnskap om beregninger av iskanten, og derfor fikk de denne meldingen til behandling i vår. Vi har beholdt samme definisjon som tidligere, men brukt oppdaterte tall som strekker seg fra 1985 til 2014. Dette er en beregning som er gjort av Norsk Polarinstitutt, sier Sundtoft.

– Iskanten er trukket nordover

Stortinget har tidligere sluttet seg til Stortingsmelding 10 (2010–2011) (oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet) og stortingsmelding 41 (2012–2013) ( åpning av Barentshavet s ør øst).

- Det at Stortinget sender saken tilbake endrer ikke det faktiske forhold at isen i Barentshavet har trukket seg nordover, sier Sundtoft.

Foto: ,

Mer om

 1. Miljøvern
 2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Regjeringen utlyser rekordmange blokker i Barentshavet

 2. Slik ville Tord Lien endre olje-kartet

 3. Rotevatns iskant får gehør i oljenæringen

 4. Borgerlig feide om Paris-avtalen: Venstre: Ikke ny oljevirksomhet i nord

 5. Norsk drama før Paris-toppmøtet: SV-Heikki ber Sundtoft gå av

Fra andre aviser

 1. Sundtoft om at Stortinget ikke vil gå inn for å flytte iskanten: - Uproblematisk

  Aftenposten
 2. Sundtoft får refs for iskantprosess

  Aftenposten
 3. NTB: Ap lar iskanten ligge

  Aftenposten
 4. Ap lar iskanten ligge

  Bergens Tidende
 5. Solberg forsvarer ny grense for iskanten

  Bergens Tidende
 6. Ny iskant-beregning skaper strid

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder