SOM VENTET: Alf Petter Høgberg, professor ved juridisk fakultet ved UiO, ble ikke overrasket over Rune Øygards nye dom fra Høyesterett. FOTO: UIO

Professor om Øygard-dommen: - Ikke oppsiktsvekkende

Jus-eksperter om Høyesteretts begrunnelse

Jus-professorer er uenige om hvorvidt Øygard-dommen vil påvirke lignende saker i fremtiden.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Den tidligere Vågå-ordføreren Rune Øygard fikk torsdag dommen fra Høyesterett som setter punktum for saken i det norske rettssystemet.

Han ble dømt til to år og tre måneders fengsel. Høyesterett fant ingen formildende omstendigheter, men peker i stedet på en rekke skjerpende punkter i dommen.

SE VIDEO: Forsvarer: - Slik reagerer Øygard på høyesterettsdommen

Ikke overrasket

- Hensett til strafferammen i § 196 er jo ikke to år og tre måneder oppsiktsvekkende. Det er vanskelig å se for seg en mer massiv overtredelse av bestemmelsen uten at også andre straffebud kommer i spill, mener Alf Petter Høgberg, professor ved juridisk fakultet ved UiO til VG.

Høgberg uttrykker at han heller ikke ville vært overrasket dersom straffen hadde blitt strengere.

BAKGRUNN: Jusprofessor har ingen tro på strafferabatt for Øygard

Rune Øygards forsvarer, Mette Yvonne Larsen, deler ikke dette synet.

- Det et er en historisk streng dom, nesten tre ganger så streng som i Birkedal-saken, uttalte Larsen til VG etter domfremleggelsen torsdag.

- Ikke sett høyere straff

Erling Johannes Husabø, professor ved juridisk fakultet på UiB, mener det er vanskelig å fastslå om nye dommen er «historisk høy».

- Jeg kan ikke si helt sikkert om straffen i dette tilfellet er «historisk høy». Det er så store individuelle variasjoner i disse sakene at det er vanskelig å sammenligne den ene saken med den andre, sier Husabø til VG.

Han har likevel ikke sett noen høyere straff i denne typen saker.

- Det har vært flere andre saker for Høyesterett etter at strafferammen ble skjerpet, men jeg kan ikke se at retten har gått så høyt som dette i saker etter straffeskjerpinger som «bare» har gått på § 196 - og ikke voldtekt eller omgang med person under 14 år, forklarer Husabø.

Skjerpende forhold

Han merker seg at Høyesterett i dommen har lagt vekt på en rekke skjerpende forhold i saken:

* Omfanget av den seksuelle omgangen
* Aldersforskjellen
* At jenta så vidt hadde fylt 14 år da overgrepene skjedde
* At Rune Øygard har misbrukt en fremstående, offentlig stilling for å oppnå den seksuelle omgangen
* At han overtalte den fornærmede til å innlede et forhold til en jevnaldrende gut som «dekkoperasjon»

- Samlet har dette gitt seg utslag i en streng straff, sier Husabø.

Følges opp

I 2010 skjerpet Stortinget straffeutmålingen i denne typen saker. Bestemmelsen hadde tidligere en strafferamme på fengsel inntil fem år, men denne ble hevet til fengsel inntil seks år.

Dette har Høyesterett vektlagt i sin begrunnelse, trekker Husabø frem.

- Slik sett er denne dommen et eksempel på at slike signaler fra lovgivere blir fulgt opp i domstolene, sier han.

Strid om effekten

Jusprofessoren mener det er klart at dommen i fremtiden vil få en retningsgivende effekt i straffeutmåling i saker om seksuell omgang med barn under 16 år:

- Den viktigste rettesnoren dommen gir, er Høyesteretts fremheving av ulike forhold som virker straffeskjerpende i slike saker. Men som sagt er disse av nokså ulik karakter i denne typen saker.

Høgberg tror derimot ikke dommen vil spille noen særlig viktig rolle i fremtiden.

- Den inneholder en rekke elementer som er ganske særegne i kombinasjon, herunder en vesentlig aldersforskjell, et vesentlig omfang, fasthet og lang varighet. Ofte vil disse elementene tiltrekke seg andre elementer som gjør at også andre straffebud kommer i spill, f.eks. fysisk tvang, familie- eller annet omsorgsforhold, at vedkommende var under 14 år for en del av overgrepenes del. Denne type omstendigheter vil aktivere andre straffebud og ved det gjøre saken veldig forskjellig hva gjelder de rettslige forhold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder