Trysil kommune har søkt om å få felle hele denne ulveflokken

Trysil kommune krever at hele ulveflokken i Slettås-reviret i Hedmark må skadefelles, fordi flokken har vært nær hus og gårdsbruk.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Trysil kommune søkte i februar om å få ta ut en av valpene i Slettås-flokken, etter at valpen hadde vært inne på et gårdstun flere ganger og også hadde drept en hund. De fikk avslag, og Miljødirektoratet konkluderte med at valpen hverken var farlig eller unormalt lite sky, målt opp mot at den er en valp og blir skremt når folk nærmer seg.

Forrige uke leverte ordføreren i Trysil kommune en ny søknad: Om å få skadefelle hele familiegruppen.

Ordføreren mener ulvene viser liten skyhet, gjentatte ganger har beveget seg på gårdstun og inntil tett bebyggelse og har benyttet veier og skiløyper for å ta seg frem.

– Nå er det hele flokken som opptrer på denne måten, sier Trysil-ordfører Erik Sletten (Sp) til VG.

Han påpeker at han jevnlig får bekymrede telefoner om observasjoner av ulv i området, at barnelek ute på ettermiddagen og kveldstid begrenses og at mange kjenner ubehag ved å bruke skogen til treningsturer.

Slik har ulven beveget seg denne uken

Sp-ordføreren viser til dette bildet fra tirsdag denne uken, som viser flokken som går nedover en vei på Hammeren ved Osensjøen og forbi flere hus:

FØLGER ULVEN: I et prosjekt ser NINA og NJFF Hedmark nå på nærgående ulv. De har plassert ut 50 nærhetssendere i områder der Slettås-ulven ofte har vært nær hus. Når GPS-merket ulv kommer nær senderne, oppdateres posisjonen deres på minuttnivå. Foto: NINA / Google Maps

Bor nær Slettås-flokken: Tora (72) tør ikke gå alene fra hjemmet

Dette bildet viser bevegelsen til ulvene ved boliger ved Røbuknappen/Lunner i går, onsdag:

NÆR BEBYGGELSE: Flere av ulvene i flokken var her i skogen bak disse boligene i går. Foto: NINA

Dette viser bildene av den omstridte flokken

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i Hedmark laget disse ulvekartene.

– Bakgrunnen er at vi ønsker å få mer detaljert kunnskap om hvordan ulvene beveger seg i dette området, hvilke områder de bruker, hvor nært er dem mennesker og infrastruktur og når på døgnet er de mest aktive, sier forskningssjef Morten Kjørstad i NINA.

Slettås-flokken har vært prioritert når Regjeringen startet merking av ulv, på grunn av meldinger om at den har vært spesielt nærgående, og ifølge SNO er de ikke like redde for hus og gårdsbruk som andre ulver er.

Kjørstad i NINA påpeker at de så langt ikke har noe bakgrunnsdata og andre flokker å sammenligne GPS-dataene med. De mener at det derfor er vanskelig å si hvor uvanlige bevegelsene på bildene er.

– Vi ser at de er veldig aktive om natten, på den tiden hvor mennesker er minst aktive. Vi ser at de i stor grad bruker veier til å bevege på, som ikke er en overraskelse, da det er lettest å gå på veiene på vinteren. Vi ser at de også kan være nær hus og bebyggelse, men hvor vanlig eller uvanlig dette er, vet vi foreløpig ikke noe om, sier Kjørstad til VG.

Bakgrunn: Ulv fra omstridt flokk var inne på gårdstun i Hedmark

Sa nei til lisensfelling av denne flokken

Da de regionale rovviltnemndene i fjor anbefalte å lisensfelle 47 ulv, inkluderte det hele denne familiegruppen i Slettås-reviret. Gruppen er anslått til å bestå av ni ulv, med et alfapar og deres avkom.

Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen sa nei. Beskjeden har vært klar: Denne ulveflokken kan ikke skytes.

Det er skadefelling av denne ulven som Trysil kommune nå søker om.

– Jeg tenker at når en hel flokk opptrer på denne måten, er det en hel flokk som har blitt sosialisert og har et atferdsmønster som går igjen for flokken som helhet, sier ordfører Sletten.

Bakgrunn: Helgesen roet ulvegemyttene i Høyre

– Valpen ikke til fare for mennesker

Da Trysil kommune søkte om å få ta ut en av valpene i flokken i februar, mente Miljødirektoratet at da ikke var grunnlag for å konkludere med at valpen har en unormal atferd som utgjør en fare for mennesker. De sa da nei til skadefelling.

– På bakgrunn av tilgjengelig informasjon er det ikke grunnlag for å konkludere med at ulvene i det aktuelle området generelt, eller den utpekte tispevalpen spesifikt, utviser unormal atferd eller lite skyhet i større grad enn i andre revir, skrev Miljødirektoratet i sitt avslag til kommunen.

Miljødirektoratet opplyser til VG at søknaden fra Trysil nå er inne til behandling:

– Vi har mottatt skadefellingssøknad fra Trysil kommune. Saken er under behandling og vedtak vil fattes i løpet av kort tid, sier Susanne Hanssen, seniorrådgiver i Viltseksjonen.

Les også: Erna fikk ulvetyn i Stortinget

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder