SØKTE STØTTE: De to brødrene møtte politikere fra Venstre, KrF, SV, MDG og Sp på Stortinget for å diskutere tilbakekallelser av statsborgerskap. Av hensyn til barna ønsker de å være anonyme. Foto: Trond Solberg VG

Fratatt statsborgerskapet – må ut etter 27 år i Norge

– Vi har hele livet vårt her

De har bodd i Norge siden 1990, men i fjor sommer fikk storfamilien med besteforeldre, foreldre og barnebarn inndratt sine norske statsborgerskap.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Helt siden vi fikk forhåndsvarselet om tilbakekallelse i 2012, har vi sovet dårlig om nettene. Hele saken kom som et gigantisk sjokk for oss. Vi har hele livet vårt her, forteller den ene broren (35).

Sammen med foreldrene og to søsken, kom han til Norge fra Damaskus i 1990. Dokumenter fra det syriske arbeids- og sosialdepartementet viser at familien var registrert som statsløse palestinere fra Syria. Et halvt år senere fikk de innvilget opphold, og i 1997 ble hele familien også norske statsborgere.

Det er de altså ikke lenger, for i august 2012 fremskaffet UDI en rapport som verifiserer at hele familien egentlig er jordanske borgere.

Jusseksperter: – Minst 29 statsborgerskap skulle aldri vært tilbakekalt

Dermed mister også søsknenes barn og inngiftede ektefeller – til sammen 12 personer – sine statsborgerskap. Flere av barna går i dag i barnehagen, mens eldstemann går på skolen. Det er av hensyn til barna at familien ønsker å bevare sin anonymitet.

Avviser ikke rapporten

Brødrene avviser ikke verifiseringsrapporten fra jordanske myndigheter, men mener de ikke har vært kjent med sine jordanske bånd.

– Da vi så rapporten, gjorde vi alt vi kunne for å finne ut hva som kan ha skjedd, forteller 35-åringen.

Etter å ha ringt bestemor i Syria, mener de å ha kommet så nær et svar som mulig: Deres avdøde bestefar skal i sin tid ha forsøkt å få innvilget jordansk statsborgerskap for sin sønn av grunner familien ønsker å holde for seg selv. Frem til sin død i 2006 opplyste bestefaren aldri sønnen om at statsborgerskapet var innvilget, sier familien. De vet heller ikke om bestefaren visste det selv.

Jagland refser Norge i Mahad-saken: – Bedrøvelig å se myndighetene ture frem

I vedtaket om å tilbakekalle familiens statsborgerskap, opplyser UDI at de anser historien som usannsynlig.

«Foreldrene kom til Norge som voksne, og var dermed i en alder da det må kunne legges til grunn at de hadde et bevisst forhold til hva som var deres rette identitet», heter det i vedtaket.

– Dokumentasjon på at man skal være statsløs fra Syria, utelukker ikke at en person kan ha et statsborgerskap i et annet land, sier enhetsleder Hanne Brusethaug i UDIs tilbakekallelsesteam, og legger til:

– Vi er kjent med at etniske palestinere som er jordanske borgere, samtidig er registrert som statsløse hos andre myndigheter, blant annet palestinske selvstyremyndigheter, og har dokumenter på at de er statsløse fra disse myndighetene.

UDI beklager tidsbruk

Brødrene forteller at det har vært fire nervepirrende år med venting etter at de fikk forvarselet i 2012. Det beklager UDI.

– Det er ikke noen heldig situasjon at det tok litt under fire år fra forhåndsvarsel til vedtak om tilbakekall ble fattet. Dette er sterkt beklagelig, men vi mener likevel at det ikke har avgjørende betydning for utfallet i saken, sier Brusethaug.

Advokat: – Ikke sett liknende i Europa

Familiens klagesak hos Utlendingsnemnda ligger nå i bero i påvente av den politiske behandlingen av et forslag til lovendringer.

Advokat Arild Humlen, som representerer familien, forteller at han aldri har sett en sak av samme karakter i Europa.

– Jeg har sjekket i praksisbasen til menneskerettighetsdomstolen og kan ikke finne noen saker som er sammenliknbare. Det er, så vidt jeg har funnet, ingen saker der det har gått lenger tid og der personen selv ikke er ansvarlig for sviket.

Sett denne? «Lex Amelie» har gitt tolv personer opphold i Norge

Humlen er også advokat i den mye omtalte Mahad-saken som begynte i Oslo tingrett denne uken. Han mener å se flere likhetstrekk mellom de to sakene.

– Blant annet er begge sakene bygget på veldig gammelt bevisgrunnlag som dessuten er fra utlandet, slik at det er vanskelig å forholde seg til, sier han.

Les også: UDI tilbakekalte rekordmange statsborgerskap i fjor

Også Mahad Adib Mahamud ble fratatt statsborgerskapet. Se VGTV-innslaget her:

– Ønsker ikke å tigge

På et møte med representanter fra fem partier (Venstre, SV, Sp, KrF og MDG) på Stortinget, forteller de to brødrene at de ikke kjemper for et endret regelverk kun med hensikt å få bli i Norge.

– Jeg ønsker ikke å tigge om å få tilbake statsborgerskapet. Jeg er en stolt statsløs palestiner. Men noen må fortelle hva som foregår for at vi skal få rettferdighet i dette samfunnet, sier 35-åringen til forsamlingen av stortingsrepresentanter.

Ingen av politikerne ønsker å kommentere detaljene i den spesifikke saken overfor VG, men på spørsmål om hva han tenker om at man kan bli fratatt et statsborgerskap etter 26 år, svarer Geir Toskedal (KrF):

– Det høres helt urimelig ut.

Også Une Aina Bastholm (MDG) reagerer på UDIs vedtak.

– Det er helt uforståelig at det ikke er foreldelsesfrister for å frarøve noen statsborgerskap, når det er det i alminnelige straffesaker, til og med i gjeldssaker.

– Helt uforståelig

Norge er et av få europeiske land som i dag ikke har en foreldelsesfrist for tilbakekallelse av statsborgerskap.

UDI har en såkalt skjønnsmessig adgang til tilbakekallelse, og ikke en plikt. Lovverket slår imidlertid fast at adgangen skal benyttes når vilkårene er til stede, med mindre særlige forhold tilsier noe annet.

Mahad om bilde i retten: – Dette er ikke min bror

I vedtaket om å tilbakekalle denne familiens statsborgerskap, har UDI altså kommet til at tilbakekallelsen ikke er et uforholdsmessig vedtak.

– Det er for meg helt uforståelig, når vi en familie som er så godt intergrert i samfunnet, med barn som har vokst opp og går på skole her. Når vi i realiteten heller ikke er fra Jordan, og vi ikke vil komme til å bosette oss der, forstår jeg veldig lite av dette vedtaket, sier 35-åringen.

Selv om de har blitt fratatt statsborgerskapet, er det ikke reist noen utvisningssak mot søskenflokken og deres barn.

– Tilbakekallet er ikke til hinder for at brødrene kan søke om eller få innvilget oppholdstillatelse på nytt grunnlag hvis vilkårene for det er oppfylt. De har fått en utreisefrist i vårt vedtak om tilbakekall, men kan bli i Norge til klagen er behandlet, sier Brusethaug.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder