GENERALOPPGJØR: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Robert Mood møtte VG på Jan Baalsrud plass på Kolbotn. De to er bekymret for Norges beredskap og krever en egen kommisjon. Foto: Tore Kristiansen VG

Robert Mood og Trygve Slagsvold Vedum: – Norsk beredskap er svekket

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og generalløytnant Robert Mood mener beredskapen i Norge er svekket, og at langtidsplanen for Forsvaret vil gjøre situasjonen verre.

Artikkelen er over to år gammel

Sammen krever de to en egen beredskapskommisjon.

– Det er ingen tvil om at vi ikke har vært gode nok på beredskap i Norge. Det viser 22. juli-kommisjonen og riksrevisjonens rapport. Får vi regjeringsmakt etter valget, vil vi derfor sette ned en egen totalberedskapskommisjon, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (38).

VG-valg: Få alt om valgkampen her

Senterpartiet får støtte fra ingen ringere enn generalløytnant og tidligere generalinspektør for Hæren, Robert Mood (58).

– Regjeringen selv beskriver store og kritiske mangler i forsvarets operative evne. Det er åpenbart fra mitt ståsted at vi har store svakheter. Summen av dette gjør at en totalberedskapskommisjon er en veldig riktig og viktig tanke til rett tid, sier Mood.

Vurderer Sp-medlemsskap

VG treffer Vedum og Mood på Jan Baalsruds plass i Kolbotn. Møtestedet er ikke helt tilfeldig. Baalsrud er en av Norges fremste motstandsmenn, mest kjent for sin flukt fra tyskerne under krigen.

– Det er fint å være på denne plassen. Det er en påminnelse om det internasjonale, om solidaritet og enkeltmenneskers innsats, sier Mood.

Erna Solberg i Stortinget: Visste ikke om manglende terror-sikring

Senterpartiets iherdige motstand mot langtidsplanen for forsvaret, som regjeringen og Arbeiderpartiet vedtok i fjor, har gitt Vedum en noe uvant popularitet hos de grønnkledde: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde er klar til kamp for Hærens fremtid og har nå meldt seg inn i Sp.

Mood utelukker ikke at han vil gjøre det samme:

– Jeg har ingen umiddelbare planer om det. He-he. Men det er klart, om Trygve fortsetter å si så mange fornuftige ting, kan jeg ikke utelukke det, sier Mood.

Cyber-angrep

Beredskap handler om mer enn forsvar og politi. Mood og Vedum mener en totalberedskapskommisjon også skal se på digital sikkerhet, el-sikkerhet, matsikkerhet og vannsikkerhet.

Sjekk ut: Sp vil ha forsvarsministeren

– Det har skjedd store strukturelle endringer. Samfunnets organisering og trusselbildet er noe helt annet i dag enn for få år siden. Ta for eksempel digital sikkerhet: Slår du ut et land digital, rammer du det meste av infrastruktur. Hva slags beredskapsplaner har vi egentlig for det? Det har vi aldri hatt noen stor debatt om på Stortinget, sier Vedum.

– Har vi ikke nok beredskap for den type angrep i dag?

– Nei, og det er derfor vi trenger en kommisjon, sier Vedum.

– Det som er helt sikkert er at den neste krisen i Norge, vil ikke starte med at det ruller en stridsvogn over grensen i Øst-Finnmark. Det er jeg hundre prosent sikker på, sier Mood.

TRYGG STYRING: Trygve Slagsvold Vedum og Robert Mood mener den norske beredskapssituasjonen er så dårlig at det trengs en totalberedskapskommisjon. Foto: Tore Kristiansen VG

Hyller heimevernet

Den pensjonerte generalløytnanten og Sp-lederen er svært kritiske til den nye langtidsplanen for Forsvaret. Det regjeringen kaller en historisk satsning, vil svekke beredskapen, hevder Mood og Vedum.

– Langtidsplanen er i større grad svaret på utfordringer som for 10-15 år siden, enn svaret på utfordringene som vil komme om 10-15 år og langt fremover, sier Mood.

Særlig kritisk er de til at Heimevernet skal kuttes med 7.000 soldater.

– Det ikke å ha en velfungerende landmakt, bestående av heimevern og Hær, vil på sikt svekke beredskapen, sier Vedum.

– Heimevernet er den viktigste delen av landmakten inn i fremtiden. Vi trenger tilstedeværelse lokalt, vi trenger folk som vet hvilke båter som er på fjorden, hvilke biler som kan brukes og hvem som bor hvor. Så trenger vi en hær som kan rykke ut på kort varsel til alle aktuelle områder. Det er slik landmakten henger sammen, sier Mood.

Bakgrunn: Nordmenn flest tror ikke Forsvaret kan forsvare Norge

Skeptisk til Forsvaret

Generalløytnanten mener Forsvarets innbyggerundersøkelse, som viser at nordmenn flest ikke tror Forsvaret er i stand til å forsvare Norge, er nok et argument for en beredskapsgranskning.

– De som er mest skeptiske er de som kjenner Forsvaret best. Det er et uttrykk for at avstanden mellom retorikk og den virkeligheten folk opplever, er stor. Det skaper utrygghet. Det er et av de heftigste argument for en totalberedskapkommisjon, sier Mood.

– Alt snakk om for dårlig beredskap, kan ikke det være med på å skremme opp befolkningen?

– Nei. Dette er det stikk motsatte. Når man gjennomfører et systematisk og helhetlig arbeid, kan regjering og departement jobbe godt i det stille med å ivareta befolkningens trygghet, uten å skremme opp noen, sier Mood.

25 år siden sist

Sist gang Norge hadde en forsvarskommisjon var i 1990. Da var det Sovjetunionens kollaps som utløste behovet for en beredskapsgranskning. Før det har store hendelser som unionsoppløsning, første- og andre verdenskrig og Vietnamkrigen, vært bakteppe for forsvarskommisjoner. Nå er det ikke en stor krig, men flere utviklingstrekk som gjør at tiden er moden for en ny kommisjon, mener Mood og Vedum.

– Det er mer krevende med mange store endringer samtidig, enn en hendelse du kan holde tak i. De liberale demokratiene er i endring og utfordres. Samtidig skjer det enorme endringer i det digitale rom som er minst like store som hendelsene som har trigget kommisjoner før, sier Mood.

– Det mangler ikke på gjennomganger av beredskap: 22. juli-kommisjonen, langtidsplanen, og Riksrevisjonens rapport. Er det behov for en nok rapport?

– Det handler om å se beredskap i sin helhet, og om penger. Vi bruker over 50 milliarder på Forsvaret. Tar vi med politi og andre beredskapsaktører, er det nær det dobbelte. Da er det åpenbart at de pengene må brukes riktig slik at Norge får en rimelig avkastning. Det gjør vi ikke i dag, sier Mood.

TRYGVE-TURNÉ: I denne bussen skal Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum farte land og stand rundt når han starter sin valgkamp 17. juli. Foto: Senterpartiet

Storeslem i Nord

Mens Senterpartiet ligger an til å gjøre et brakvalg i Nord-Norge, ser partiene bak langtidsplanen, Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, ut til å bli straffet av velgerne.

– Hvordan skal dere klare å innfri valgløftene på forsvar når dere må samarbeide med Ap for å få regjeringsmakt?

Kilder til VG: Slik kan Ap og Sp regjeringen bli

– Ap har ment en ting, også mener vi noe annet. Vi mener vi har så gode argumenter at dette vil vi få til, sier Vedum.

– Skal dere legge langtidsplanen i skuffen og lage en ny da?

– Nei, men vi kan komme med justeringer og forbedringer. Vi er uenige i kursen i langtidsplanen. Det går vi til valg på, så kan velgerne få avgjøre.

Senter-party

17. juli går startskuddet for Senterpartiets valgkamp og Vedum skal rulle landet rundt i egen Sp-buss. Ikke tilfeldig starter han valgkampen i de tre nordligste fylkene, før resten av landet skal tas i bruk.

Sp-Trygves ordbok: Dette er politikernes fy-ord

– Nord-Norge har opplevd mye sentralisering under denne regjeringen og Senterpartiet ønsker å markere at vi setter Nord-Norge høyt på prioriteringslisten vår, sier Vedum.

Med på bussen har Vedum et kobbel av kokker og musikere.

– Det blir litt Senter-party altså?

– Ja, det skal være et rullende politisk verksted med musikk og mat, sier Vedum.

VG har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, som ønsker ikke å kommentere saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder