UENIGE: Mens finansminister Siv Jensen mener at asylreglene bør bli strengere, så mener Høyre at er gode nok som de er. Foto: Kyrre Lien VG

Høyre avviser Frps asylplan

Bent Høie (H) mener dagens virkemidler for å kontrollere asylinnvandring stort sett er gode nok. Det mener ikke Frp.

Artikkelen er over to år gammel

Fredag listet partileder i Frp, Siv Jensen, opp fem tiltak som hun mener vil bidra til at Norge blir et tryggere land.

Partiet ønsker å stanse asylinnvandring til Norge ved blant annet å opprette asylmottak i utlandet, ha permanent grensekontroll og økt overvåkning.

Frps liste skaper imidlertid reaksjoner blant politikerne.

Fem punkter: Slik vil Frp gjøre Norge tryggere

Nestleder i Høyre, Bent Høie, sier til VG at de eksisterende reglene for innvandring og asyl i Norge stort sett er gode nok etter innstramningene som allerede er gjennomført.

– Vi har sammen med Frp håndtert en svært krevende flyktningsituasjon, hvor vi gjennomførte en lang rekke innstramminger i innvandringspolitikken. Vi er opptatt av å tilpasse virkemidlene til den situasjonen Norge er i, og vi opplever at de virkemidlene vi nå har, er langt på vei tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig innvandring til Norge, sier han.

Kommentar: Godt forsøk, Siv

Høie sier at det allerede er en midlertidig grensekontroll i Norge som nylig ble forlenget med seks nye måneder.

– Det mener vi er tilstrekkelig på nåværende tidspunkt.

– Vi har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse mot forfølgelse. Vi støtter derfor ikke full stans av asylinnvandring, men vi jobber for å intensivere tvangsreturarbeidet.

Høyre sier imidlertid at de er åpne for å diskutere krav om minimum ti års oppholdstid for å få norsk statsborgerskap.

Se Siv Jensen legge frem forslagene her:

Venstre: – Ingen grunn til å stramme inn

Heller ikke Venstre støtter forslaget. VG får tilsendt følgende kommentar i en e-post:

– I dag er det nesten ingen asylsøkere som kommer til Norge. Økt grensekontroll i Europa har ført til at andelen asylsøkere er sunket dramatisk. Stortinget vedtok en rekke innstramningstiltak våren 2016. Venstre har stilt seg bak en del av disse tiltakene. Vi ser i likhet med Høyre og de andre partiene ingen grunn til å stramme til ytterligere, skriver André N. Skjelstad.

KrF: – Usivilisert

– Praksisen med å gi beskyttelse til mennesker på flukt fra forfølgelse er en av de tidligste kjennetegn på siviliserte samfunn, med historiske kilder så langt tilbake som 3500 år. Dette vil FrP sette strek over, sier Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF.

– Det er usivilisert, historieløst og klart i strid med grunnleggende menneskerettigheter og flyktningkonvensjonen, legger hun til.

Ap: – Useriøst

Aps innvandringspolitiske talsmann, Stein Erik Lauvås, sier Frp-forslaget er fullstendig useriøst.

– Nå har jeg ikke hørt på pressekonferansen, men å stoppe asylinnvandringen til Norge, er fullstendig useriøst, sier han.

Lauvås mener at det er typisk at Frp, etter å ha sittet fire år i regjering, plutselig slår til med dette nå, like før valgkampen.

– Vi ser at ankomstene til Norge har stupt betraktelig. Vel har vi strammet inn, men hovedårsaken til at det kommer så få til Norge, er at vi ligger sist på ruten og at grensene er stengt, sier han.

– Vi forholder oss til internasjonale konvensjoner og regler, og mener at vi skal delta veldig sterkt og offensivt med EU på dette området.

Sp: – Patetisk

Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni kritiserer også Frp for at det legger frem tiltakene nå, like før valgkampen.

– Det er helt patetisk. De har vært handlingslammet i fire år, også kommer de nå inn i valgkampen og sier at de vil ha disse endringene.

Hun hevder Frp tidligere har stemt ned forslag om permanent grensekontroll.

– Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier hun.

Greni sier at Senterpartiet støtter flere av tiltakene, blant annet asylmottak i utlandet og strengere grensekontroll. Men hun reagerer på at Frp ikke har tatt initiativ til å gjøre noe med det tidligere.

– Vi har tatt et initiativ til å vurdere en omlegging av Europas innvandringspolitikk og asylmottak i utlandet, innenfor våre internasjonale forpliktelser. Men da svarte Anders Anundsen (Frp), som da var justisminister, at departementet ikke hadde kapasitet til å vurdere det.

– Det vitner om manglende interesse for å få det vurdert, mener Greni.

Frp vil ha kontroll på grensene

– Vår løsning handler om å få kontroll med grensene våre. Mens de andre mener det skal være hvorvidt du har råd til å betale menneskesmuglere som skal avgjøre om du kommer deg til Norge, mener vi at flyktninger skal kunne søke asyl i nærområdene, og at Norge selv bestemmer hvor mange vi tar ut hvert år, skriver Siv Jensen i en epost til VG.

Det vil sørge for kontroll med innvandringen og at Norge ikke tar imot flere enn det man evner å integrere, hevder finansministeren.

– Med Ap og Sps politikk vil vi kunne få titusenvis hvert eneste år. Med FrPs politikk får vi kontroll på innvandringen og hjulpet de som faktisk trenger hjelp, fremfor å bruke enorme ressurser på å sende ut alle personene som kommer hit uten noe krav på beskyttelse, sier hun.

MDG: – Frp spiller på fremmedfrykt

Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talskvinne Une Aina Bastholm reagerer også sterkt på Frps asylplan.

– Frp prøver febrilsk å skape et bilde i befolkningen av at Norge er under angrep av folk i nød. De spiller på fremmedfrykt og fremstiller nordmenn mer egoistiske enn vi er, sier hun.

– Mener de virkelig at Norge skal trekke seg fra flyktningkonvesjonen og gi blanke i asylretten i en tid der stadig mennesker er på flukt?, spør hun.

SV: – Siv Jensen bløffer»

Audun Lysbakken (SV) sier at SV tar det med ro fordi partiet ikke har troen på at Frp kommer til å gjennomføre sin asylplan.

– Dette er bare et valgkamputspill. Siv Jensen bløffer igjen, dette vet hun at hun ikke kommer til å gjennomføre. De ønsker å provosere, som Frp alltid gjør, men vi biter ikke på dette agnet, sier han.

– De har jo hatt fire år på seg, legger han til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder