EKSTREM TIMENEDBØR: Denne prognosen kom søndag ettermiddag, og viser en ekstrem timenedbør over Utvikfjellet mandag – 33 mm på en time. Foto: Graf: Arome/DNMI

Time-prognose for Nordfjord viste ekstremnedbør – men meteorologen trodde ikke på den

En nedbørsprognose som ble laget søndagen før Utvik-flommen viste at det kunne falle ekstremnedbør – inntil 35 mm nedbør på en time i dette området.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

En nedbørsintensitet som er så høy, vil normalt bli kategorisert som ekstremvarsel i Norge – enten varselet gjelder Østlandet eller mer nedbørs-robuste Vestlandet.

Leste du: Regnværet knuse alle klimaprognoser

Vakthavende meteorolog trodde imidlertid ikke på den dramatiske prognosen. Flomvarslingstjenesten hos NVE beholdt sitt varsel på laveste faregrad.

Den illevarslende prognosen fremgår av historikken til Meteorologisk institutts egen finskala værmodell Arome-Norway – som blir brukt til å varsle lokalt i Norge to og et halvt døgn fram i tid. Denne værmodellen ble innført i 2013 og skal nettopp være egnet til å avdekke blant annet kraftig regnvær som dette – såkalt konveksjon.

Utvik-dramaet: – Dette er forferdelig

Kraftig døgnnedbør

Arome-modellens timevarsel ble også støttet av nokså saftige prognoser for nedbør

RØDT BETYR REGN: Her er 24-timersprognosen over Utvik-området som kom søndag, som viser opp til 76 mm på ett døgn. Foto: Graf: Arome/DNMI

over 24 timer i det samme området: Søndag viste en versjon at det kunne falle nokså bastante 110 mm over fjellområdet ved Hyen vest for Utvik, og 51 mm over Utviksfjellet.

Denne ble styrket av en ny prognosekjøring en time senere, som tilsa hele 76 mm nedbør på 24 timer på Utviksfjellet.

Fra lørdag morgen til søndag kveld kom det hele 14 slike prognoser fra Arome-modellen som viste store nedbørsmengder lokalt nettopp i området fra Sognefjorden til Nordfjord.

Flommen og ødeleggelsene i Utvik viser at det må ha kommet mer intens nedbør enn noen av prognosene fanget opp, mener statsmeteorolog Bjart Eriksen.

Vagt OBS-varsel

Meteorologene som hadde vakt, sendte søndag ved 14-tiden ut et OBS-varsel om fare

REGN I 110: Søndag formiddag forelå denne prognosen over 24-timers nedbør i Utvik-området. Men Meteorologisk institutt sendte bare ut OBS-varsel for halve Sør-Norge. Foto: Graf: Arome/DNMI

for store lokale nedbørsmengder i indre strøk av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og dessuten for Oppland.

Hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ble OBS-varselet oppfattet som nokså vagt, og ikke egnet til at noen skulle øke beredskapen. Det ble også lagt vekt på at OBS-varselet bare gikk til de som abonnerte på slike varsler, og at det ikke ble sett noe offisielt varsel på e-post fra NVE.

– Vi skulle jo gjerne ønske at dette var varslet, og ser gjerne en debatt om det. Vi er vant til å stole på meteorologene, og aksepterer at det er vanskelig å varsle presist for det enkelte sted. Vi sjekket også NVE sine flomvarsler, og her forelå det ikke noe varsel om flomfare ut over gult nivå, som ikke innebærer økning av beredskapen. Samtidig har vi en del erfaring med slike varsler, og er livredd for å rope ulv, ulv for mange ganger – og dermed svekke responsen vår, sier beredskapssjef Håvard Stensvand hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Må gjennomgå varsling

Hydrolog Inger Karin Engen i NVEs flomvarslingsavdeling sier at det ikke var noe i varslene lørdag og søndag som tilsa høy flomfare på hverken gult eller oransje nivå noe sted:

– Det nærmeste var i Oppland, der så det ut til at den meste intense nedbøren skulle komme. Slik det ser ut, må vi ta en runde med beredskapsordningen i fylkene for å presisere hvordan slike ting varsles, for i dette tilfellet skulle fylkesmennene forholde seg til OBS-varslene, som ble publisert på nettstedet varsom.no, og sendt til abonnentene – og det er deres ansvar å abonnere på disse varslene. De kan ikke komme i ettertid og hevde at de ikke var varslet, når de ikke abonnerer på disse varslene, sier hun.

– Skilte seg ut

Statsmeteorolog Bjart Eriksen ved Meteorologisk institutt sier til VG at det er

VAGT VARSEL: OBS-varselet ble oppfattet som vagt, men slik så det ut mandag 24. juli i Utvik etter intens nedbør i nesten ett døgn. Foto: Hallgeir Vågenes VG

utarbeidet et utkast til vurdering av helgene nedbørsvarsling – som ennå ikke er formelt signert.

– Konklusjonen er imidlertid at vi gjorde en god jobb.

– Men – når den ekstreme timenedbøren forelå i prognosen søndag ettermiddag, hvorfor ikke da skjerpe varselet, til ekstremvarsel?

– Man trodde ikke på denne ekstreme timenedbøren da den skilte seg vesentlig fra alle andre kjøringer for maksimal times nedbør. Dessuten er det snakk om usikkerhet i geografisk utbredelse, og dette havnet i fjellkjeden betydelig lengre sørover hvor det ikke bor folk. Slike nedbørsområder skal dessuten ha en viss utbredelse for at vi sender ut ekstremværvarsel, sier Eriksen.

Hans kollega meteorolog Tor Skaslien, som er med på å lede senter for utvikling av varslingstjenesten på Meteorologisk institutt, sier at Utvik-episoden nå vil bli gjenstand for en grundig rapport:

– Etter det jeg kjenner til nå, gjorde vakthavende meteorolog en god vurdering. Vi vil gjerne komme dit hen at vi kan varsle så presist som dette, men er der ikke nå. Hvis vi skulle varslet ensidig på slike enkelt-prognoser i dag, ville kanskje en bygd blitt evakuert klokken 9, en ny bygd klokken 12, en tredje klokken 15 og så kom regnet i en bygd som ikke var nevnt, og alle ville hatt ulv-ulv-følelsen hele tiden. Det er også i dag vanskelig å si hvilken effekt en nedbørsmengde vil ha der det faller. 25 mm på en time kan gi flom og skader ett sted, mens 40 mm et annet sted ikke blir merket. Derfor sender vi foreløpig bare ekstremværvarsler når været rammer et større område.

Lørdag kveld ble dette OBS-varselet sendt ut for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag: «Fra søndag ettermiddag lokalt kraftige regnbyger i indre strøk. I samråd med NVE er det fare for vann på avveie, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred der regnbygene treffer.»

Dette OBS-varselet ble gjentatt søndag klokken 1030.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder