ELEVFRAVÆR: Tøyen skole har tidligere hatt problemer med elever som ikke møter opp til skolestart. Foto: Lise Åserud, SCANPIX

Foresatte anmeldt på grunn av barnas skolefravær

(VG Nett) Hittil i år har Utdanningsetaten i Oslo gått til anmeldelse av ti barns foresatte på grunn av ulovlig fravær. Dette viser en oversikt som VG Nett har fått tilgang til.

  • Faisal Aslam

Sakene er ikke ferdigbehandlet av påtalemyndigheten.

Barn som ikke møter opp til skolestart, har skapt omfattende hodebry for Oslo-skolene de siste årene. For tre år siden gikk Utdanningsetaten til anmeldelse av 99 familier.

- Anmeldelse siste utvei

Utdanningsetaten har utarbeidet egne rutiner som skal følges når barn forsvinner fra skolen.

Fortell om din skolehverdag i

Elevavisen.

- Når et barn blir borte, gjennomfører vi hjemmebesøk. Hvis ikke det oppklarer situasjonen kobles barnevernet inn. Politianmeldelse er siste utvei, forteller Marianne Brynildsen, informasjonssjef i Utdanningsetaten.

Rett og plikt til grunnskoleopplæring er hjemlet i opplæringsloven. Dersom foreldre eller andre som har omsorg for barnet, holder det borte fra opplæringen uten gyldig grunn, kan de straffes med bøter.

Elevorganisasjonen svarer deg direkte på VG Nett i dag. Still dine spørsmål HER!

Klar nedgang

En ringerunde VG Nett har gjennomført, viser at ugyldig elevfravær ved skolestart i Oslo er på vei ned, men tallet for hvor mange som ennå ikke har dukket op i år, er ikke kjent.

Tøyen skole er en av skolene som har hatt størst problemer. I fjor hadde 22 elever ved skolen ikke dukket opp på skolen to måneder etter skolestart. Flere av dem var i utlandet.

Rektor ved skolen sier imidlertid at problemet er langt mindre i år.

- Vi holder fortsatt på å kartlegge situasjonen, men mitt inntrykk er at problemet er klart mindre i år, sier Tor Helgesen, rektor i Tøyen skole.

I likhet med Utdanningsetaten har også de egne rutiner når et barn forsvinner.

- Vi har en fast prosedyre som vi følger når et barn blir borte uten forklaring. Vi melder fra til fokeregisteret, barnevernet, sosialkontoret og utdannigsetaten, forteller Helgesen.

Sier ikke fra om flytting

Ofte flytter elevene uten å melde fra til skolene. Enkelte flytter til foreldrenes hjemland for en kortere periode, mens andre skifter skole uten å gi beskjed til sin gamle skole.

- Det er en del foreldre som glemmer å melde fra om flytting. Men vi har som regel ingen problemer med å spore opp barna, sier Tor Helgesen.

Grorud skole bekrefter at også de har tidligere har opplevd at barn slutter å møte opp på skolen uten å gi beskjed.

- Vi har ikke hatt noe stort problem med det i år, men vi har hatt noen få tilfeller tidligere. Vi har da løst situasjonen gjennom informasjon og samtaler med foreldrene, sier Rolf Petter Kristiansen, rektor ved Grorud skole.

Anmeldte 99 familier

I juli 2003 ba byrådsavdelingen Utdanningsetaten om å framskaffe oversikt over barn som ikke møtte til skolestart. Det endte med at 99 familier ble politianmeldt.

Politiet ga imidlertid uttrykk for at sakene var mange og ressurskrevende og ikke kunne prioriteres foran andre alvorlige forhold. Oslo politidistrikt henla i løpet av våren 2004 samtlige anmeldelser etter bevisets stilling.

Men etter at Utdanningsetaten påklaget henleggelsene ble sakene tatt opp igjen etter at etaten innhentet bredere dokumentasjon som underbygget mistanken mot de foresatte.

Det endte med at det ble gitt 5 forelegg på 15.000 kroner, 1 påtaleunnlatelse, 1 påtale der foresatte ble idømt en bot kr 10.000, subsidiært 20 dagers fengsel. Sakene for 78 barn ble henlagt etter bevisets stilling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder