Slik kan psykopathjerner se ut

MINDRE GRÅ MASSE: Dette bildet viser psykopathjernene og de røde punktene viser hvor de har mindre grå masse i hjernen enn vanlige folk. Foto: Archives of general psychiatry

Ny forskning: Psykopater har annerledes hjerne

(VG Nett) Psykopaters hjerne ser annerledes ut enn hjernen til «vanlige» folk, viser ny forskning.

Artikkelen er over syv år gammel

Forskerne fra Kings College i London har funnet ut at en såkalt MR-scan av hjernen kan vise enda mer enn vi trodde tidligere.

Da de sammenlignet hjernen til 17 kriminelle psykopater med hjernen til 22 friske, lovlydige menn og 27 kriminelle med antisosiale personlighetsforstyrrelser, fant de ut at psykopatene skilte seg ut.

- Det er to typer substans i hjernen, hvit og grå. Den grå substansen hjelper deg med å respondere på stress, forstå frykt, andre menneskers følelser, og føle at du er flau og føle deg skyldig for det du har gjort. De psykopatiske mennene i vår undersøkelse hadde mindre av denne grå hjernemassen i deler av hjernen, forteller Nigel Blackwood, forsker ved institutt for psykiatri ved Kings College i London, til VG Nett.

Når disse grå substansene i hjernen er mindre eller skadet i områdene som kalles prefrontale cortex og temporallappene, kan det bety at personen har mindre empati.

De kriminelle som forskerne undersøkte, var blant annet dømt for drap, voldtekt og vold. Men det var bare psykopatene som hadde en annerledes hjerne.

- Reagerte negativt

Her i Norge har de sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim villet scanne hjernen til terrortiltalte Anders Behring Breivik, men han har nektet.

- Han reagerte svært negativt da han hørte at han skulle scannes og motsetter seg det, sa 33-åringens forsvarer Geir Lippestad til VG Nett i oktober i fjor.

Rettspsykiater Henning Værøy, som har fulgt rettssaken for VG, mener Breivik kan være en tilregnelig psykopat, men tror ikke nødvendigvis forskerne ville funnet ut at Breivik var psykopat bare ved å se på hjernen hans.

NEKTER HJERNESCANNING: Anders Behring Breivik har nektet psykiaterne å scanne hjernen hans. Ved hjelp av slike undersøkelser sier britiske forskere at de har klart å finne ut om menn er psykopater eller ikke. Rettspsykiater Henning Værøy mener Breivik har psykopatiske trekk, selv om han mener han er tilregnelig. Foto: Helge Mikalsen, VG


- I denne nye undersøkelsen har de gått andre veien, de har plukket noen som har psykopatiske trekk og sett at de har redusert grå masse. Men det kan være andre årsaker til grå masse og andre årsaker til for eksempel vold, så det er et stykke igjen, sier han, men legger til at forskningen er veldig spennende.

- Dette trekker i retning av at man kan få identifisert psykopati som en egen enhet i psykiatrien og det er veldig interessant.

Han har lest undersøkelsen, som er publisert i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet General Psychiatry.

Han understreker at det at en person er psykopat trenger ikke å ha noe å gjøre med om han er tilregnelig eller ikke.

- Jeg har tidligere sagt at sånn som Breivik fremstår, med det han har gjort, så er det sterke trekk som peker mot en psykopatdiagnose. Men det å koble slike funn som i denne undersøkelsen, opp mot utilregnelighet, eller om han har en egen fri vilje som kunne stoppet det, det kan vi ikke avgjøre på bakgrunn av en studie, sier han.

Scanning ikke nok alene

Breivik har nektet å la seg hjernescanne, men også forskeren Blackwood er enig med Værøy i at det alene ikke ville kunne vist om 33-åringen var en psykopat eller ikke.

For å finne ut om mennene de tok bilder av virkelig var psykopater, tok forskerne standariserte tester på dem i tillegg. Og de tror det er lenge til man vil klare å finne ut at noen er psykopater kun basert på en hjernescanning.

- Jeg kan ikke se på en individuell scanning og vurdere ut fra strukturen at denne mannen er psykopat. Du må blant annet bruke et program i tillegg, sier Blackwood.

Han mener det ville være spennende for eksempel å følge en gruppe med barn over tid, og se hvordan de utviklet seg.

Har ikke hjerneskade

Blackwood sier det både antisosiale personer som er psykopater, og antisosiale personer som ikke er det. Selv om de to gruppene har noen fellestrekk, så var det tydelig forskjell på hjernene deres. Psykopatene hadde langt mindre grå substans i hjernen.

- Det vi har funnet ut i denne studien er at de som ikke er psykopater ikke har mistet grå substans i hjernen den gruppen har ikke tydelige tegn på hjerneskade. De er likevel impulsive, oppfarende og troende til å bruke for eksempel narkotika.

Blackwood beskriver forskjellen på de antisosiale mennene med og uten empati som at de med psykopati er «følelsesløse» mens de andre «snarsinte». Det er enklere å behandle de som ikke er psykopater, men mulig å behandle psykopatene også.

- Det er mulig å ha psykopater i samfunnet uten at de gjør noe kriminelt, hvis de får god oppfølging.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder