VENSTRES ALTERNATIV: Venstre-leder Trine Skei Grande og nestleder Terje Breivik (til høyre) har mandag presentert partiets krav til budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Venstre irriterer LO: Vil ta 20.000 kroner fra alle med AFP

Venstre mener at AFP-ordningen treffer «sliterne» i arbeidslivet så dårlig at de vil halvere statens tilskudd til avtalefestet tidligpensjon.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Marie Melgård

Artikkelen er over to år gammel

Staten betaler nå en tredel av AFP-ordningen. Ifølge Venstres egne beregninger betyr det at nesten 50 000 mottagere av AFP vil få 20.000 kroner mindre utbetalt i året fra 2018. På sikt vil Venstre kutte hele statstilskuddet.

Nå går Venstre til forhandlinger med Høyre, Frp og KrF om statsbudsjettet med forslag om å halvere det statlige tilskuddet til avtalefestet pensjon for de mellom 62 og 67 år.

På toppen av dette vil Venstre legge om sykelønnsordningen og øke arbeidsgivernes regning med 700 millioner kroner.

Les også: Slik vil regjeringen legge om tjenestepensjonen

AFP-ere i fullt arbeid

– Om AFP-ordningen hadde fungert etter hensikten, ved at den var ment for sliterne og spesielt kvinner i pleie og omsorgssektoren, så hadde dette trolig sett annerledes ut. Men nå viser fakta at svært mange AFP-mottagere er menn som for manges del er i full arbeid, sier Terje Breivik, Venstres nestleder og finanspolitisk talsmann, til VG.

– Mener du at ordningen blir misbrukt?

– AFP-ordningen må gjerne fortsette, men da må partene i arbeidslivet ta et større økonomisk ansvar. Når det nå er behov for å få statens utgifter ned, må vi spørre om det er rimelig at staten bidrar til å opprettholde en ordning for folk som ikke trenger den, sier Breivik.

Undersøkelse: En av tre vil jobbe til minst 70

Han legger til at AFP er forbeholdt organiserte bedrifter og ansatte, og at mange hundre tusen arbeidstagere dermed ikke har tilgang til et system som staten betaler en tredel av.

– Tre av fire AFP-ere er menn, og de fleste jobber full tid samtidig som de mottar AFP, sier Breivik.

LO: Manglende forståelse

LO-leder Hans Christian Gabrielsen reagerer slik på Venstre-forslagene:

– Venstre viser igjen sin manglende forståelse for betydningen av et velorganisert arbeidsliv. Ut over det ønsker vi ikke å gå i detalj om Venstres alternative budsjett, skriver Gabrielsen i en epost til VG.

Sykelønnskutt

Partiet gjør også et sykelønnskutt i sitt budsjettforslag, som er utgangspunktet for budsjettforhandlingene som starter om kort tid.

– Vi foreslår at arbeidsgiver skal overta ansvaret for feriepenger til sykmeldte. Som motytelse foreslår vi at arbeidsgivernes ansvar for sykelønn kortes ned fra 16 til 14 dager, sier Breivik.

Regjeringen er avhengig av å få til en avtale med både Venstre og KrF for å få flertall for sitt statsbudsjett.

Men før Venstre er klar til å undertegne en budsjettavtale, ønsker partiet å flytte på 28,5 milliarder kroner. Til sammenligning ønsker KrF endringer som summerer seg til knapt 10 milliarder kroner.

KrF: Rammer Frps kjernesaker

NHO avventer

NHO vil vente med å vurdere eventuelle endringer i sykelønnsordningen når IA-avtalen går ut i 2018.

– Inntil da forholder vi oss til inngått avtaler mellom de berørte partene, svarer Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun vil heller ikke kommentere Venstres AFP-endring nå:

– I første omgang avventer vi det offentlige utvalget som vil legge frem sin evaluering av AFP-avtalen 7. desember, sier Melsom.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Statsbudsjettet
 3. Venstre (V)
 4. Solberg-regjeringen
 5. Pensjon

Flere artikler

 1. Ap tror ikke på Erna Solbergs  sykelønnsgaranti

 2. Ny dragkamp om pensjon

 3. Sykefraværet må videre ned

 4. Nordmenn mye mer sykmeldte enn dansker og svensker – Virke krever innstramminger

 5. Finans-Siv: Dette kan bli den nye pensjonen til 1,8 millioner nordmenn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder