HALVPARTEN: Etter at Senterpartiets Sigrid Simensen Ilsøy spurte finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget hvor mye innvandrerne betaler i skatt, har Finansdepartementet innhentet tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at ikke-norskfødte betaler halvparten av det Ola Nordmann betaler i skatt.

HALVPARTEN: Etter at Senterpartiets Sigrid Simensen Ilsøy spurte finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget hvor mye innvandrerne betaler i skatt, har Finansdepartementet innhentet tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene viser at ikke-norskfødte betaler halvparten av det Ola Nordmann betaler i skatt. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Norskfødte betaler nesten dobbelt så mye i skatt som innvandrere

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Ola Nordmann i 2015 betalte 112.800 kroner i skatt. Personer som ikke er født i Norge, betalte bare halvparten, 65.200 kroner. Årsaken er at lønnsnivået for utenlandsfødte er vesentlig lavere.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det er også store forskjeller mellom innvandrergruppene i hvor mye de bidrar med av skatteinntekter. I median betalte personer født i Iran 62.800 kroner i skatt. Tilsvarende for somaliere er 19.900 kroner. Polakker står for 70.800 skattekroner per hode, skriver Klassekampen.

Forskjellene har økt siden 2000. Mens innbetalt skatt for nordmenn har økt med 95 prosent i gjennomsnitt i 15-årsperioden, har utlignet skatt for innvandrerbefolkningen økt med 60 prosent.

Fikk du med deg dette? Skulle få igjen 413 kroner på skatten – fikk 126.000

Dette viser tall Finansdepartementet har innhentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) etter at Senterpartiets Sigrid Simensen Ilsøy spurte finansminister Siv Jensen (Frp) i Stortinget hvor mye innvandrerne betaler i skatt.

Rådgiver i SSB, Frøydis Strøm, sier skillet mellom å ha fulltidsarbeid og ikke, er det viktigste for å forklare forskjellene i innbetalt skatt. Flere innvandrergrupper er også overrepresentert i lavlønnsyrker.

Visste du dette? På ti år har landets kommuner doblet inntekter fra eiendomsskatten

Innvandrergruppene med mest innbetalt skatt, kommer fra landene i Nord-Europa. Personer fra Sverige betalte i median 111.000 kroner i skatt, og personer fra Tyskland 104.500 kroner.

I september 2016 var gjennomsnittlig månedslønn for lønnsmottakere i Norge på 43.300 kroner. Innvandrere hadde tilsvarende en månedslønn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå , SSB.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder