Regjeringen skryter av milliardløft til kommunene: - Kommuneøkonomien blir ikke bedre

FREDRIKSTAD (VG Nett) Regjeringen mener de satser på kommuneneøkonomien. Denne satsingen merker flere av landets ordførere minimalt til.

Per Øyvind Fange
ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- Regjeringen burde absolutt gi mer til kommunene. Vi fikk vekst, men når man ser hva lønnsveksten ble, så dekker den ikke de andre utfordringene kommunene har, sier Fredrikstad-ordfører Eva Kristin Andersen (Frp) til VG Nett.

Kalkulator:Sjekk hvordan budsjettet påvirker deg!

Allerede da kommuneproposisjonen ble lagt frem før sommeren, kom det signaler om i underkant av fire milliarder kroner i vekst i de frie inntektene til kommunene. I dag la regjeringen frem statsbudsjettet for neste år, og har økt summen til 4,7 milliarder kroner.

SAMLESIDE:Alt om statsbudsjettet 2009

Store behov

Realiteten i Kommune-Norge er imidlertid brutal mange steder: KS anslår at det totale vedlikeholdsetterslepet er på 40 milliarder kroner. I tillegg sliter mange kommuner med at antall eldre og pleietrengende er stigende, og dermed er behovet for utbygging av plasser i eldreomsorgen stort.

For Fredrikstads del er vedlikeholdsetterslepet på nesten 300 millioner kroner. I tillegg har Østfold-kommunen en mangel på sykehjemsplasser, og de har 50 av sine klasserom plassert i midlertidige brakker. På toppen kommer utfordringer innenfor vannledninger som stadig ryker, et verneverdig bibliotek som lekker, store sosiale utfordringer og mye mer.

Les også:Satser mer på barnehager

- Vi skulle gjerne prioritert mer til skole, men blant annet på grunn av inntektssystemet havner Fredrikstad mellom to stoler. 300 millioner kroner er veldig mye for en kommune som oss. Derfor burde staten absolutt bidratt med mer inntekter, sier Andersen.

PROTOKOLL: Hvordan påvirker statsbudsjettet deg?Si din mening her!

Får støtte

IKKE OVERBEVIST: Ordfører Per Sigurd Sørensen (H) i Kristiansand tror ikke statsbudsjettet legger grunnlaget for en bedre økonomi i hans kommune. Foto: Scanpix

Andersen får støtte fra flere andre ordførere VG Nett har vært i kontakt med.

- Dette budsjettet betyr overhodet ingen ting for økonomien i Kristiansand. Vi hadde håpet at den høye profilen regjeringen har hatt på dette med kommuneøkonomi skulle gi et bedre u sier ordfører Per Sigurd Sørensen (H) i Kristiansand.

Les også:Dette er hovedtrekkene i budsjettet

- Budsjettet er omtrent som forventet. Vi har ligget i forkant når det gjelder utbygging av skoler, men har store utfordringer i å dekke kapitalutgiftene, sier varaordfører Knut Fagerbakke (SV) i Trondheim.

- Det gedigne løftet regjeringen snakker om for kommunene, angår ikke Bergen. Vi må kutte 30 millioner kroner i forhold til budsjettet vi hadde sett for oss. Kristin Halvorsens varsel om penger skaper forventninger, og vi har en utfordring med å fortelle folk hvordan dette slår ut, sier byrådsleder Monica Meland (H) i Bergen.

Nettmøte:Finansminister Kristin Halvorsen svarte leserne om statsbudsjettet

- Løser ikke alt

VIL HA MER KONTROLL: Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa Foto: Scanpix

Tirsdag ettermiddag holdt kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa pressekonferanse der hun trakk frem en reell vekst i overføringer til kommunene flere år på rad som noe hun mener den sittende regjeringen er fornøyd med. Likevel innser hun at de ikke er i mål.

DEBATT:

- Ikke alle utfordringene blir løst i 2009-budsjettet. Men vi tar noen steg i riktig retning. Vi har gitt den lånegarantien som gjør det mulig for kommunene å drive vedlikehold. Vi mener vi kommer langt med dette, sier Kleppa til VG Nett.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder