FLERE JORDSKRED: Jordskredene i Jølster kommune i Sogn og Fjordane tirsdag har skapt store ødeleggelser. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

NVE trenger fire milliarder til sikring mot flom og skred: – Et minimumsbehov

En kartlegging viser at NVE behøver nær fire milliarder kroner til tiltak mot flom og skred. Men pengebehovet er egentlig langt større, påpeker direktør Anne Britt Leifseth.

På hjemmesiden til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger en ufullstendig oversikt over hvilke fylker og kommuner som har behov for flom- og skredsikringstiltak.

Oversikten, som er basert på NVEs kartlegging av faresoner, behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser og søknader fra kommunene selv, ble sist oppdatert 4. januar i år.

Det foreløpige kostnadsoverslaget er på 3.903.000.000 kroner. Dette er en pengesum regjeringen ikke har funnet plass til, ifølge samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

– På grunn av klimaendringene ser vi et økende behov for sikring. Det vi har skissert er nok et minimumsbehov. Jeg er ganske overbevist om at vi hadde funnet mer dersom vi hadde hatt en mer systematisk kartlegging, sier NVE-direktør for skred og vassdrag Anne Britt Leifseth til VG.

Se hele oversikten her!

Harde prioriteringer

Hyppigere jordskred, som dem vi har sett i Jølster kommune i Sogn og Fjordane, vil være én av konsekvensene av klimaendringene i Norge, ifølge klimaforsker Borgar Aamaas.

– Det er vi ikke forberedt på, slik situasjonen er i dag, sier Leifseth.

Hun legger til at NVE helt klart ser en økende tendens til at vi får mer av værtypen som gir slike hendelser.

I år har NVE fått 350 millioner kroner til flom- og skredsikring. Det er langt fra nok, mener direktøren.

– Det er relativt lite penger når behovet er så stort, men vi jobber så godt vi kan ut fra det vi får. Konsekvensen blir uløste saker i mange områder.

– Det vil være mer kostbart, og et større behov for sikring, der et tettsted er truet. Vi har en streng kost-nytte-tilnærming til pengebruken. Vi passer på å bruke pengene der vi får mest mulig nytte av dem, sier Leifseth.

Bil tatt av jordskred i Jølster: Mann i 50-årene antas omkommet

Solberg: – Sikring reddet hus

Tidligere sikringsarbeid som er gjort for to år siden i Jølster, reddet etter alt å dømme hus under tirsdagens jordskred, ifølge regionsjef i NVE Vest, Brigt Samdal.

– I Årsetelva lagde vi en forebygging for to år siden. Det er viktig at de tiltakene som er gjort fungerer i praksis. Det gjorde de, sier han.

Også statsminister Erna Solberg (H) sier sikringen ser ut til å ha reddet flere hus.

– Informasjonen vi har fått nå kan tyde på at rassikring som allerede var iverksatt, kan ha bidratt til å redde tre hus i Jølster. Det dreier seg om et sikringsanlegg som NVE satte opp for noen år siden ved Årsetelva, sier hun til VG.

– Kan hindre at liv går tapt

Statsministeren fastslo tidligere denne uken at det må jobbes med å bedre beredskapen fordi været endrer seg.

Tybring-Gjedde sier de har gjort og fremdeles gjør et omfattende arbeid med sikring, og at dette arbeidet må fortsette, siden behovet er så stort.

– Siden 2014 har vi satset 4,3 milliarder kroner over samferdselsdepartementets budsjett i rassikring av fylkesveier, hvorav 850 millioner kroner i Sogn og Fjordane.

Sikkerhetsministeren mener at områdene som er mest rasutsatt må prioriteres. NVE-direktøren er enig i at man ikke kan sikre alle steder.

– Vi bor i et vått og bratt land. Det er krevende, nesten umulig, å sikre seg mot alt. Ved å ha en god oversikt over hvor det kan gå galt, kan vi likevel hindre at liv går tapt, sier Leifseth.

– Kommunene må ta situasjonen på alvor, ha en risiko- og sårbarhetsanalyse og god beredskap. Det er helt essensielt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder