ET AV DE SISTE BILDENE: Bildet som nå er frigitt er det siste bildet Laura Iris Haugen lastet opp på Facebook, og et av de siste bildene som er tatt av henne. Foto: Privat

17-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

Tingretten mener drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i fjor, var motivert av ren drapslyst, og at det ikke foreligger noen formildende omstendigheter.

31. oktober i fjor ble 16 år gamle Laura Iris Haugen brutalt knivdrept utenfor hjemmet sitt på Vinstra. Familiemedlemmer ble vitner til drapet.

Den 17 år gamle gutten har erkjent at han har drept jenta, og sagt at han våren 2018 fikk lyst til å drepe noen og at det virket interessant.

Nå er gutten dømt til forvaring i 13 år med en minstetid på åtte år. Han er også dømt til å betale 275.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av jentas foreldre. Han ble frikjent for kravet om oppreisningserstatning fra jentas søsken.

Det er den strengeste forvaringsdommen en mindreårig er dømt til i Norge.

I dommen beskrives drapshandlingen som velkalkulert og godt planlagt, og at den var motivert av «ren drapslyst». Gutten skrev en rekke tekster før drapet, som retten beskriver som forherligelse av vold ut fra «kynisk ondskap».

les også

Vinstra-sakkyndige mener tiltalte var tilregnelig

Uten reell anger

Domstolen falt ned på at gutten var tilregnelig da han begikk drapet og grov vold mot en mann som forsøkte å gripe inn og stoppe gutten.

«Hans strukturerte organisering og gjennomføringskraft, taler mot at han var utilregnelig» skriver retten, som mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter.

Retten mener drapet er gjennomført uten hensyn til respekt for menneskelivet, «og helt uten reell anger eller nevneverdig affeksjon knyttet til den ugjenkallelige konsekvensen» for jenta eller det tap og den varige livssmerten hennes foreldre og søsken er påført.

– Ensidig dom

Dommen ble forkynt for gutten torsdag. Han mente under rettssaken at han skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern, fordi hevdet at han var utilregnelig da han begikk drapet.

– Dommens resultat er et annet enn det denne side prosederte på, og det vil nå vurderes en anke, skriver guttens forsvarer Nora Hallén i en e-post.

Forsvareren finner dommen ensidig og er uenig i argumentasjonen som leder til resultatet.

DOMMER: Tingrettsdommer Ingulf Nordahl (midten) stilte en rekke spørsmål til 17-åringen. Her sitter også rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata (t.v.). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det eneste riktige

Aktor Jo Christian Jordet ba om 12 års forvaring, med en minstetid på 8 år, for 17-åringen.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt vårt syn på tilregnelighets- og reaksjonsspørsmålet. Det er riksadvokaten som vil ta stilling til om dommen godtas, skriver statsadvokaten i en pressemelding.

Laura Iris Haugen sin familie fulgte rettssaken tett og har tidligere uttalt at de ønsker at gutten får strengest mulig straff.

– Det er en avgjørelse som vi forventet ut fra hvordan saken har fremstått for oss. Det er den eneste riktige avgjørelsen i denne saken, sier familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal til VG.

DREPT PÅ VINSTRA: Laura Iris Haugen ble drept like ved sitt eget hjem på Vinstra. Her er politiets etterforskere på stedet i november i fjor. Foto: Trond Solberg

Det sentrale spørsmålet i saken har vært hvorvidt gutten var tilregnelig eller ikke på gjerningstidspunktet.

Dagen før de sakkyndige skulle forklare seg opplyste de at de måtte levere en ny tilleggserklæring.

De sakkyndige forandret mening under rettssaken, og konkluderte med at gutten var tilregnelig på drapstidspunktet. Dermed mente de han kunne straffes for drapet.

les også

Aktor ber om forvaring i 12 år for Vinstra-tiltalt

Flere dommer i år

Dette er tredje gangen i år at en mindreårig dømmes til forvaring i Norge. Det krever helt ekstraordinære omstendigheter for å dømme en mindreårig til forvaring. Totalt har fire mindreårige fått forvaringsdommer i Norge.

I slutten av juni ble en 18 år gammel mann dømt til elleve års forvaring etter drapet på Sunniva Ødegård 29. juli i fjor. Mannen var 17 år da drapet skjedde.

Forvaring er en type fengselsstraff der formålet er å beskytte samfunnet mot en farlig lovbryter for fremtiden. Det er i utgangspunktet en tidsubstemt straff, og løslatelse skal ikke skje før minstetiden, som for gutten er åtte år.

Løslatelse forutsetter at det lenger ikke er fare for at gutten vil begå en ny slik alvorlig forbrytelse.

Hvis domstolen etter minstetidens utløp konkluderer med at gjentakelsesfaren fortsatt er til stede, kan straffen forlenges med inntil fem år av gangen. Dermed kan straffen vare livet ut.

Saken oppdateres.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder