OLJESTRID: Leder Mette Nord i LOs største forbund, Fagforbundet er på kollisjonskurs med Fellesforbundet og forbundsleder, Jørn Eggum, som leder LOs nest største forbund. Begge sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet. Foto: Tore Kristiansen

LO-topp vil verne Lofoten - men ikke i år

GARDERMOEN (VG) Leder Mette Nord i LOs største forbund, Fagforbundet, velger en grønn vei for Arbeiderpartiet i fremtiden. Men hun vil ikke verne Lofoten på årets landsmøte.

Under det pågående SV-landsmøtet og seks dager før Ap åpner sitt landsmøte torsdag, går Nord ut og forteller hva LOs desidert største forbund mener om norsk olje- og gassfremtid.

Fagforeningstopp har meldt seg ut av Ap i olje-protest

Hun kolliderer kraftig med industri-Arbeiderpartiet:

– Fagforbundets mål er å få til varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi ønsker også at andre særlig sårbare områder skal vernes. På sikt ønsker vi også at norsk olje- og gassproduksjon skal trappes ned, og at vi skal satse mer på ny, grønn industri, sier hun.

– Det kolliderer kraftig med det industridelen i Ap ønsker; de vil ha full gass og ingen nedtrapping?

– Vi skal ikke stenge oljekranene nå, det er ikke vår politikk, men vi mener norsk olje- og gassvirksomhet på sikt må fases ut. Vi har stor forståelse for at alle de som jobber i oljen, er redd for jobbene sine. Vi vet også at de er avhengige av å ha mat på bordet: Vårt mål er at oljejobbene over tid skiftes ut med bærekraftige jobber innen fornybar industri - i en trygg og rettferdig omstilling hvor vi både tar hensyn til klimaet og ny jobbskaping.

– Et ord er et ord

Men på kort sikt støtter hun oljekompromisset fra 2017:

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støre som var arkitekten bak det kompromisset, hvor Ap-landsmøtet fredet de fleste områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men sa ja til å konsekvensutrede Nordland VI, som anses for å indrefileen i området, med desidert størst potensial for utvinning.

– Vi mener at et ord er et ord. For oss i fagbevegelsen er det helt avgjørende at vi står ved avtaler som vi har inngått. Vi var med på kompromisset på LO-kongressen i 2017, og dette kompromisset gjelder fram til neste kongress i 2021.

Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten – sier nei

– Du velger en langsiktig grønn vei, men kortsiktig oljesort, ved at du støtter Støre og står fortsatt på at Nordland VI skal konsekvensutredes?

– Kompromisset på LO-kongressen var det samme som Ap-landsmøtet i 2017 samla seg om i stortingsvalgprogrammet som gjelder i denne perioden. Jeg mener at også Arbeiderpartiet bør stå fast på det som er avtalt – og som partiet lovet velgerne før valget, sier hun og legger til:

– Ekstrem fare

– Hvis vi ikke respekterer våre vedtak fattet på LO-kongressen, setter vi kongressens autoritet i ekstrem fare. Det er ingen farbar vei.

Nords veivalg er i strid med det som kan få flertall på Ap-landsmøtet som åpner i Folkets Hus i Oslo torsdag til uken: Et flertall av delegatene ser ut til å samle seg om å verne LoVeSe.

Men med Nords støtte, kan Støre gå på talerstolen under landsmøtet for å overbevise delegatene om at de bør stå på kompromisset de vedtok i 2017.

Nord har en pragmatisk innfallsvinkel på problemstillingen.

– Det er ingen fare: Alt tyder på at det ikke blir satt igang konsekvensutredning eller petroleumsvirksomhet i områda utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden. Før neste stortingsvalg vil Fagforbundet jobbe for at LO skal gå inn for varig vern av disse havområda. Når en ser på debatten som nå går i Arbeiderpartiet, er jeg også ganske sikker på at vi kommer til å vinne denne miljøkampen, sier hun.

– Uenig

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet er glad for Nords signaler om Lofoten-kompromisset, men liker ikke hennes verne-uttalelser.

– Jeg gir full støtte til Mettes vurdering av at vi må stå på kompromisset fra 2017. Vi samlet oss om et kompromiss, som fikk støtte av LO-kongressen og landsmøtet. Da kan vi ikke midt i perioden gå bort fra det.

– Hun sier at norsk olje- og gassproduksjon skal trappes ned?

– Vi kjenner det standpunktet. Der er vi uenig. Men Fagforbundet og Fellesforbundet er flinke til å finne kompromisser og jeg tror vi også denne gangen skal kunne finne omforente løsninger som ikke vil gi full splittelse mellom offentlig og privat sektor i LO.

Støre er enig med Nord i at partiet bør respektere prosessen og vedtaket som ble gjort av Arbeiderpartiets landsmøte i 2017.

– Det var et program for hele perioden til 2021, sier han og legger til:

– Saken er i realiteten lagt død ut denne perioden av høyreregjeringen.

Dødt løp før valgthriller i SV

Han er kritisk til hennes verne-uttalelser.

– Jeg er skeptisk til forslaget om «varig vern» av så store havområder. Vi har tradisjon for i Norge å ta hensyn til sårbare områder gjennom på regulere eller sette grenser for aktivitet. 

– Mette har rett i at vi trenger en helt annen satsing på ny, grønn industri enn den høyreregjeringen står for. Den må skje parallelt med fortsatt olje- og gassvirksomhet. Vi er for utvikling, ikke avvikling.

– En død hest

SV-leder Audun Lysbakken liker lyden fra Nord.

– Jeg er utrolig glad for Fagforbundets rolle i klimadebatten; de en stor inspirasjon for oss i vårt arbeid med Grønn new deal. At de står på vedtaket sitt fra 2017 av formelle grunner, kan jeg ha forståelse for, men står de på det, er det jo i realiteten et ja til utbygging. Jeg synes det blir rart, fordi vi snakker om en død hest, sier Lysbakken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder