– MINDRE BYRÅKRATI: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) håper de nye endringene blir godt mottatt. Foto: Frode Hansen, VG

I dag trer endringene i førerkortattesten i kraft

Når endringene i førerkortattesten trer i kraft onsdag, vil eldre møte et mindre byråkratisk system, mener eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

Et drøyt år etter at Helsedirektoratet og Vegdirektoratet fikk i oppdrag å se på alternative løsninger til dagens ordning med obligatorisk helseattest for eldre bilførere, blir det nå endringer på dette området.

Fra og med onsdag 19. juni trer disse endringene i kraft:

 • Aldersgrensen for helseattest for førerkort heves fra 75 til 80 år.
 • Helseattest fornyes hvert tredje, ikke hvert andre år.
 • Kognitive tester skal ikke benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt.

– Nå blir det et system som er mye smidigere enn dagens, og som jeg tror vil bidra til å berolige eldre, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Vi mener trafikksikkerheten er godt ivaretatt med det endrede forslaget, samtidig som det gir eldre en enklere hverdag, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Tydeliggjøring

Etter at Dale og daværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) presenterte de nye endringene i førerkortattesten i februar, skrev fastlege Lars Emil Aga Haugom et debattinnlegget «Ministere på kunnskapsløs frierferd».

Han mente at ministrene ikke kjenner til lovverket, og viste til disse punktene under paragraf 15 i Førerkortveilederen:

 • Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.
 • Søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut fra kjent sykehistorie og undersøkelsessituasjonen. Ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde tester brukes.

Dale sier at regelforståelsen for dette lovverket har vært ulik.

– Mange eldre har opplevd at de må gjennomgå de kognitive testene selv om det ikke har vært tegn på kognitiv svikt. Vi kommer til å presisere regelverket som eksisterer i dag, slik at det blir ensartet og ingen eldre må testes uten at det er grunnlag for det, sier Dale.

Skal teste testene

Samtidig som endringene ble kjent i vinter, ble Helsedirektoratet bedt om å ta en ny vurdering av de kognitive testene, for å se om dette er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt. Fristen er satt til 1. september.

Fikk du med deg denne? Anders (80) kjører uten gyldig førerkort

– Vi har foreløpig sendt ut informasjon til fylkesmennene og gjort oppmerksom at de kognitive testene ikke skal benyttes til rutinemessig testing av alle eldre som skal fornye førerkortet. Testene skal benyttes der det er mistanke om at det foreligger en kognitiv svikt. Dette er i tråd med anbefalingene i gjeldende førerkortveileder, og det har derfor ikke vært behov for å endre denne, sier seniorrådgiver Birgitte Elise Bøen.

Trygg Trafikk: – Viktig med aldersgrense

Listhaug har tidligere gått ut mot førerkortattesten, som hun mener har bidratt til å plage eldre unødvendig.

– Eldre i dag har bedre helse og lever lengre. Mange har behov for bilen og blir sittende ensomme hvis de mister muligheten til å kjøre. Å ha et godt system hvor vi slipper å frata eldre førerkortet unødig, og som samtidig ivaretar sikkerheten, er viktig, sier hun.

– Det beste med endringene er at eldre fremover slipper å møte et så byråkratisk og omfattende system som de gjør i dag, sier Listhaug.

– BEDRE HELSE: Eldre i dag har bedre helse og lever lengre, sier Listhaug. Foto: Frode Hansen, VG

Trygg Trafikk støtter at aldersgrensen heves, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

– Det viktigste er at det faktisk finnes en aldersgrense, og at denne ikke fjernes, slik at eldre blir nødt til å ta oppsøke lege. Det er ikke slik at alder i seg selv gir utslag på kjøringen, men alderen påvirker kroppen i en eller annen grad. Derfor er det viktig at legen får mulighet til å sjekke og oppdage eventuelle tegn, sier han til VG.

Statistikken viser at risikoen for trafikkulykker blant bilførere øker spesielt rundt 80 år og oppover, ifølge Johansen. Han forstår at de kognitive testene kan oppleves ubehagelig for eldre som må gjennom dem:

– Samtidig er det slik at den dagen det er behov for en grundig kognitiv test, så er det ikke sikkert at den enkelte selv er i stand til å oppleve det samme som legen.

Les også

 1. Anders (80) kjører uten gyldig førerkort: – Glad saken havner i retten

  TOTEN (VG) Flere eldre får fornyet førerkortet i dag, viser tall fra Statens vegvesen.
 2. Foreslår å heve aldersgrensen for helseattest for førerkort

  Aldersgrensen for helseattest for førerkort bør heves fra 75 til 80 år, foreslår Vegdirektoratet og Helsedirektoratet.
 3. Ut mot førerkort-test for eldre: – Nå må vi slutte å plage eldre unødvendig

  Frps Sylvi Listhaug mener de kognitive helsesjekkene av eldre som vil beholde førerkortet bør skrotes.
 4. Spesialist om førerkortattest for eldre: – Utelukker de farligste bilistene

  Spesialist Hilde Fleicscher mener helseattesten eldre over 75 må igjennom kan luke ut de farlige bilistene på veien.
 5. Professor foreslår begrenset førerkort for eldre

  Ny og moderne teknologi på bilfronten bør kunne bidra til å tilby eldre begrensede førerkort, mener professor Kai A.
 6. Eldre og førerkort: Politi-nei til å heve grensen for helseattest

  Endringer i førerkortforskriften for eldre har nå vært ute på høring. Politidirektoratet er blant dem som ikke støtter…
 7. Nå skal førerkortattesten endres: – Helt fantastisk

  De kognitive testene som tas av eldre som vil beholde førerkortet, og som mange har ment er urimelige, skal ikke lenger…
 8. Førerkort for eldre: Ministre på kunnskapsløs frierferd

  Eldre- og folkehelseministeren og samferdselsministeren har bestemt at de kognitive testene som tas av eldre som vil…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder